Muzyka w przestrzeni publicznej


Muzyka w przestrzeni publicznej, stacjonarne, drugiego stopnia, (czas trwania 2 lata), profil praktyczny

Specjalność: Animacja artystyczna

Specjalność: Muzyka estradowa - specjalizacja: wokalistyka estradowa, gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja

Kształcenie – szansa na doskonalenieumiejętności artystycznych, poszerzenie wiedzy oraz zdobycie kompetencji służących realizacji ambitnych zamierzeń zarówno w aspekcie wykonawstwa artystycznego, jak i animacji życia muzycznego oraz na kontynuację edukacjina Studiach Podyplomowych bądź w Szkole Doktorskiej.

Kadra towyjątkowi wykładowcy, teoretycy, kompozytorzy, artyści koncertujący na estradach Polski i świata. Profesorowie zagraniczni, wybitni specjaliści z Ukrainy, Litwy, Słowenii, Niemiec, Węgier i USA, prowadzący zajęcia ze studentami.

Kreatywność to zdobywanie wiedzy i doświadczenia w ramach programów wymiany międzynarodowej Erasmus+, możliwość udziału w różnorodnych formach aktywności: w studenckim kole naukowym, w koncertach i projektach artystycznych, w międzynarodowych konkursach muzycznych.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji

Informacje dla kandydatów – m.kudra@ujd.edu.pl