Muzyka w przestrzeni publicznej


Muzyka w przestrzeni publicznej, stacjonarne, drugiego stopnia, (czas trwania 2 lata), profil praktyczny

Specjalność: Animacja artystyczna

Specjalność: Muzyka estradowa - specjalizacja: wokalistyka estradowa, gitara elektryczna, gitara basowa, perkusja

Kształcenie – szansa na doskonalenieumiejętności artystycznych, poszerzenie wiedzy oraz zdobycie kompetencji służących realizacji ambitnych zamierzeń zarówno w aspekcie wykonawstwa artystycznego, jak i animacji życia muzycznego oraz na kontynuację edukacjina Studiach Podyplomowych bądź w Szkole Doktorskiej.

Kadra towyjątkowi wykładowcy, teoretycy, kompozytorzy, artyści koncertujący na estradach Polski i świata. Profesorowie zagraniczni, wybitni specjaliści z Ukrainy, Litwy, Słowenii, Niemiec, Węgier i USA, prowadzący zajęcia ze studentami.

Kreatywność to zdobywanie wiedzy i doświadczenia w ramach programów wymiany międzynarodowej Erasmus+, możliwość udziału w różnorodnych formach aktywności: w studenckim kole naukowym, w koncertach i projektach artystycznych, w międzynarodowych konkursach muzycznych.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji

Informacje dla kandydatów – m.kudra@ujd.edu.pl


Muzyka w przestrzeni publicznej, stacjonarne, I stopnia ( czas trwania 3 lata), profil ogólnoakademicki w języku polskim i w języku angielskim

Specjalności:
Wykonawstwo instrumentalne
Specjalizacje: fortepian, gitara, akordeon

Muzyka estradowa
Specjalizacje: wokalistyka estradowa, gitara basowa, gitara elektryczna, perkusja estradowa
Animacja artystyczna

Kształcenie
Szansa na rozwój uzdolnień muzycznych, zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji służących podejmowaniu aktywności w zakresie szeroko pojętej działalności i animacji artystycznej oraz na kontynuację edukacji na poziomie studiów II stopnia.

Kadra
Wyjątkowi wykładowcy, teoretycy, kompozytorzy, artyści koncertujący na estradach Polski i świata. Profesorowie zagraniczni, wybitni specjaliści z Ukrainy, Litwy, Słowenii, Niemiec, Węgier i USA, prowadzący zajęcia ze studentami.

Kreatywność
Możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w ramach programów wymiany międzynarodowej Erasmus+, możliwość udziału w różnorodnych formach aktywności: w studenckim kole naukowym, w koncertach i projektach artystycznych, w międzynarodowych konkursach muzycznych.

Nowość
Możliwość studiów w języku angielskim.
Możliwość wyboru przedmiotów prowadzonych w języku angielskim. Szansa na doskonalenie umiejętności językowych dla studentów realizujących studia w języku polskim.
Więcej informacji (link http://www.ws.ujd.edu.pl/articles/view/muzyka-w-pr...
Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji (link do IRK)
Informacje dla kandydatów w j. angielskim – j.brawata@ujd.edu.pl
Informacje dla kandydatów w j. ukraińskim – o.wowkotrub@ujd.edu.pl