Koła naukowe


Koło Naukowe Sztuk Pięknych
Studenckie Koło Naukowe Sztuk Pięknych funkcjonuje przy Wydziale Sztuki UJD w Częstochowie już od kilku lat. Powstało z inicjatywy studentów i wykładowców. Koło naukowe umożliwia zainteresowanym studentom prowadzenie aktywnego życia artystycznego i naukowego oraz poszerzanie wiedzy z zakresu sztuki. Opiekunem Koła Naukowego Sztuk Pięknych jest dr Witalij Bohatyrewicz 


Cele i zadania:
Rozwijanie życia artystycznego i naukowego wśród studentów.
Promowanie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie w kraju i za granicą.
Nawiązywanie i rozwijanie współpracy artystycznej i naukowej z innymi instytucjami.
Popularyzacja wiedzy z zakresu historii i teorii sztuki.
Działalność naszego Koła Naukowego koncentruje się głównie na udziale wystawach artystycznych, wyjazdach do galerii i muzeów w celu uczestniczenia w wybranych wydarzeniach. Zapraszamy również osoby związane z życiem artystycznym i naukowym do prowadzenia wykładów i warsztatów na Wydziale Sztuki UJD.
Dołączyć do Koła Naukowego Sztuk Pięknych może każda osoba, która ma status studenta UJD i zamierza czynnie uczestniczyć w życiu artystycznym i naukowym uczelni oraz w działaniach koła naukowego.

link do strony Koła Naukowego Sztuk Pięknych na Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063617046763Studenckie Koło Teatralne UJD działa przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie pod opieką dr Joanny Świniarskiej-Szebeszczyk. Zostało powołane, aby podejmować różnorodne działania artystyczne wynikające z potrzeb i zainteresowań należących do niego studentów. Główne jego cele to: wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji, wrażliwości, przygotowanie członków do świadomego uczestnictwa w kulturze oraz obcowania z żywą sztuką, rozwijanie wrażliwości estetycznej, udział w życiu kulturalnym UJD i środowiska lokalnego, rozwijanie umiejętności interpersonalnych (współdziałanie w zespole), doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, a także recytacji, występy publiczne.
Działalność Koła Teatralnego polega na podejmowaniu rozmaitych inicjatyw artystycznych. W ubiegłym roku wspólna praca zaowocowała wystawieniem sztuki, „Szlachetne piękno”, autorstwa przewodniczącej Koła Teatralnego, Pauliny Zielińskiej. Premiera odbyła się 24 czerwca 2023 roku w Auli Manga w Budynku WNSPT przy al. Armii Krajowej 13/15. W roku akademickim 2023/2024 planowane jest wznowienie spektaklu w nowej obsadzie, tym razem we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, tj. lokalnymi instytucjami kultury.
W roku akademickim 2023/2024 planowa jest realizacja nowego przedstawienia. Scenariusz również będzie dziełem studentek: Mileny Anisimo i Katarzyny Gabryel. W przyszłości Koło Teatralne zamierza zainicjować cykliczne spotkania pod szkicową nazwą „Wieczorki z małą formą teatralną”.
Pragniemy zaprosić wszystkie osoby chcące rozwijać zdolności artystyczne, np. aktorskie, recytatorskie, doskonalić sztukę żywego słowa, nie boją się występów publicznych, chcą spotykać się w gronie osób o podobnych zainteresowaniach i różnorodnych talentach.


Koło naukowe studentów Katedry Muzyki UJD

Reaktywacja Koła Naukowego Studentów Instytutu Muzyki nastąpiła w 2009 roku. W tym samym roku w ramach Koła powstał zespół muzyki rozrywkowej, który od samego początku brał czynny udział w wielu projektach artystycznych, koncertach i audycjach (Filharmonia Częstochowska, Teatr im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Gaude Mater, szereg koncertów promocyjnych, w tym słynne „Kolędowanie u Jana D…”i in.).
Aktualnie działające Koło Naukowe Studentów Katedry Muzyki bierze czynny udział w organizacji / współorganizacji takich przedsięwzięć jak:
• wykłady i warsztaty (m.in. przybliżające „System dźwiękowy Witolda Lutosławskiego”, „Warsztat kompozytorski Witolda Lutosławskiego”; „Warsztaty wokalno – chóralne oparte na materiale kolędowym”, „Warsztaty wokalne prowadzone przez Marcina Jajkiewicza” i in.);
• Warsztaty Gospel „Częstochowa” (realizowane we współpracy z Ośrodkiem Duszpasterstwa Akademickiego EMAUS);
• współorganizacja konferencji (m.in. Konferencja Studentów i Młodych Naukowców: „Idee i nurty współczesnej edukacji muzycznej – teoria i praktyka”; Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Naukowców „Wielowymiarowość i perspektywy nauki za progiem XXI wieku” i in.);
• projekty zrealizowane dla podopiecznych „Akademii walki z rakiem” (m.in.: „Miłość
w muzyce”, „Groza w muzyce”,” Śmierć w muzyce”, „Radość w muzyce”);
• Konkurs Dobrej Piosenki (realizowany we współpracy z Kołem Naukowym Filozofii, Socjologii i Psychologii „Eranos” oraz Fundacją Studencką „Młodzi – młodym”)
• koncerty, audycje i spektakle muzyczne z udziałem studentów Katedry Muzyki, zarówno kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (od 2009), jak i Muzyka w przestrzeni publicznej (od 2019) (w tym bajka muzyczna dla dzieci „Jaś i Małgosia” (2010), musical historyczny o Janie Długoszu „W pracowni Mistrza Jana” (2015) i in.)
• popularyzacja działalności Katedry, promocja Akademickich Koncertów Kameralnych (wraz z pandemiczną edycją Wirtualnych Koncertów Akademickich on-line), Wieczorów Uniwersyteckich i in.
Opiekunem koła naukowego jest dr Korneliusz Wiatr.