Praktyki studenckie


Instrukcje praktyk zawodowych dla kierunku Grafika
instrukcja

Instrukcje praktyk zawodowych dla kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej
instrukcja 1

instrukcja 2

Instrukcje praktyk zawodowych dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
instrukcja 1

instrukcja 2
instrukcja 3
instrukcja 4

Instrukcje praktyk zawodowych dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
instrukcja 1

instrukcja 2
instrukcja 3
instrukcja 4

Instrukcje praktyk zawodowych dla kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
instrukcja