Struktura Wydziału Sztuki


Katedra Muzyki
Kierownik Katedry
dr hab. Maciej Zagórski, prof. UJD
www.muzyka.ws.ujd.edu.pl

Katedra Grafiki
Kierownik Katedry
dr hab. Tomasz Chudzik, prof. UJD

Katedra Malarstwa
Kierownik Katedry
prof. Jarosław Kweclich