Struktura Wydziału Sztuki


Katedra Muzyki
Kierownik Katedry
dr hab. Maciej Zagórski, prof. UJD
dyżur - poniedziałek 10.00 - 10.45, pok. 4.05, ul. Zbierskiego 2/4
www.muzyka.ws.ujd.edu.pl

Katedra Grafiki
Kierownik Katedry
dr hab. Tomasz Chudzik, prof. UJD
dyżur - wtorek 14.30 - 15.15, pok. 108, ul. Dąbrowskiego 14

Katedra Malarstwa
Kierownik Katedry
prof. Jarosław Kweclich
dyżur - czwartek 14.15 - 15.00, pok. 123, ul. Waszyngtona 4/8