Publikacje


Publikacje znajdujące się w ofercie Wydawnictwa UJD w Częstochowie

Publikacje wieloautorskie:

1. 30 lat Instytutu Plastyki AJD w Częstochowie. Sztuka, Nauka, Edukacja, red. J. Piwowarski, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, Częstochowa, 2008
- Grzegorz Banaszkiewicz, Laboratorium Sztuki ( artykuł wstępny)

2. Z zagadnień wykonawstwa instrumentalnego. Historia i współczesność II pod red. Roberta Gawrońskiego i Macieja Zagórskiego, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 2009
- Maryla Renat, Sonaty i partity na skrzypce solo Johanna Sebastiana Bacha. Studium analityczne

3. Sztuka czarno-biała, rec. prof. M. Bieniasz, prof. R. Kalarus, Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2009
- A. Półrola, Dzień i noc
- K. Winczek, Harmonijna gra przeciwieństw
- Z. Wiatr, Koniec sztuki czarno – białej?

4. Obrazowanie graficzne. Teoria, praktyka, dydaktyka, red. J. Piwowarski, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, Częstochowa, 2011
Spis treści:
- Grzegorz Banaszkiewicz, Obrazowanie graficzne – historia, teoria, praktyka,
- Agnieszka Półrola, Obraz i znak,
- Krystyna Szwajkowska, Litografia-inspiracje i kreacje w twórczości własnej oraz w pracy ze studentami,
- Zdzisław Wiatr, Rysunek – konstrukcja obrazu,
- Katarzyna Winczek, Zobaczone, wyobrażone. Pejzaż w grafice – wybrane aspekty,
- Marta Raczek, Gdy to co prymarne staje się finalne – czyli kilka refleksji nad statusem matrycy jako obiektu artystycznego,
- Nikodem Pręgowski, Między racjonalnością a dekonstrukcją. Kilka uwag o polskim plakacie typograficznym,
- Magdalena Uchman, Graficzny ślad i jego źródła,
- Jan Bujnowski, Inspiracje Dürerowskie w grafice Mieczysława Wejmana,
- Rostislav Illik, Obrazowý diagram studia v ateliéru grafický design.

5. Problemy przestrzeni w sztuce. Na bazie tekstów autorskich oraz twórczości artystów związanych z Instytutem Plastyki w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, red. J. Pacuda, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, Częstochowa, 2011
Spis treści:
- Tomasz Chudzik, Światło, czas i rytm nośnikami przestrzeni w pejzażu,
- Janusz Rafał Głowacki, Mitologia przestrzeni,
- Włodzimierz Kulej, Subiektywizm przeżyć – obraz a wyobraźnia,
- Leon Maciej, Przestrzeń i ruch w malarstwie w twórczości Leona Macieja,
- Janusz Pacuda, Przestrzeń komunikacyjna percepcji,
- Marian Panek, Różne możliwości przestrzeni scenicznej,
- Dariusz Słota, Wartości srebra i złota jako wyrażenie światła w obrazie.

6. Morze. Artyści. Inspiracje. Międzynarodowe sympozjum, Ustka 2011, red. M. Panek, J. Pacuda, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, Częstochowa, 2012,
spis treści:
- Tomasz Chudzik, Struktura przestrzeni i jej odczuwanie. Krajobraz morski jako bodziec w procesach kreacji,
- Włodzimierz Kulej, Obraz morza, Nie tylko pejzaże,
- Leon Maciej, Relacja koloru do kształtu w oparciu o motywy morskie w moim malarstwie,
- Janusz Pacuda, Mentalny obraz morza,
- Marian Panek, Przestrzeń w happeningach Tadeusza Kantora. Panoramiczny happening morski, „Biała Kufajka”, Obraz morza. Marynistyczna twórczość Witolda Lubinieckiego,
- Dariusz Słota, Czym dla mnie jest morze.

7. Obrazowanie graficzne II, red. J. Piwowarski, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, Częstochowa (książka; płyta CD z materiałem ilustracyjnym), 2012
Spis treści:
- Grzegorz Banaszkiewicz, Janusz Kaczorowski (1941-1987),
- Grzegorz Banaszkiewicz, Recenzja książki: Ewa Piwowarska, „Techniki graficzne w praktyce edukacyjnej przedszkoli i szkół podstawowych”, Wyd. AJD, Częstochowa 2008,
- Tomasz Chudzik, Moje spotkania z Beuysem w kontekście pracy pedagoga-artysty w obszarze grafiki warsztatowej i rysunku,
- Janusz Pacuda, Matryca jako graficzny interfejs,
- Witold Zaręba, Wehikuł czasu. Wpływ fotografii przełomu wieku na współczesne działania graficzne,
- Andrzej Bębenek, ATRAPY – graficzne przedstawienia rzeczywistości we własnej sztuce,
- Marian Oslislo, Ogród słów, obrazów i dźwięków,
- Zbigniew Pieczykolan, M. Minor, O literze,
- Jan Szmatloch, Grafika na Śląsku,
- Jacek Zaborski, Warsztat graficzny jako źródło inspiracji twórczej,
- Krzysztof Kula, Projekt Bieguny – twórcza korespondencja, artystyczny dialog czy spotkanie z graficznym medium?!,
- Halina Cader-Pawłowska, Grafika, a specjalne techniki fotograficzne,
- Stanisław Cholewa, Tradycja a eksperyment – nietypowe techniki graficzne.

8. Muzyka w Częstochowie, red. Anna Stachura Bogusławska, Wydawnictwo AJD w Częstochowie, Częstochowa, 2012
- Maryla Renat, Historia Polskiego Festiwalu im. Grażyny Bacewicz i Festiwalu im. Bronisława Hubermana w Częstochowie

9. Współczesne przestrzenie grafiki, ss.78, ISBN 978-83-7455-354-4; red. A. Półrola, K. Winczek, prezentacja uczestników wystawy „Współczesne przestrzenie grafiki”, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, listopad 2013 – styczeń 2014, Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2013
Spis treści:
Współczesne przestrzenie grafiki – wystawa i konferencja – K. Winczek (kierownik projektu), T. Chudzik (kierownik katedry)
wstęp - Prof. Bogdan Topor
Prof. Grzegorz Banaszkiewicz – Alter Ego; System
Dr hab. Tomasz Chudzik
Prof. Eugeniusz Delekta
Prof. Paweł Frąckiewicz – Stan wrzenia…

Dr hab. Grzegorz Hańderek – Powierzchowność/Exterior; Kilka słów na temat technologii
Prof. Krzysztof Kula – PantaRhei
Prof. Andrzej Markiewicz
Prof. Mariusz Pałka – Od powierzchni do przestrzeni

Dr hab. Agnieszka Półrola – Kilka słów o symetrii
Dr hab. Krystyna Szwajkowska
Prof. Krzysztof Tomalski – Dlaczego grafika?
Dr hab. Zdzisław Wiatr –Cierpkie ślady pamięci albo artefakty symboliczne
Dr hab. Katarzyna Winczek – Podróż bez GPS
Prof. Jacek Zaborski – Własna przestrzeń grafiki
Dr Witold Zaręba – Wieża z kości słoniowej, czyli czas graficzny
Prof. Ewa Zawadzka
noty biograficzne

10. Duchowość Morza. Międzynarodowe sympozjum Ustka 2013, pod red. kw. I st. M. Panek, dr hab. J. Pacuda, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2014, ss. 227, ISBN 978-83-7455-407-7.
spis treści:
- prof. dr hab. Adam Brincken, Morze…może,
- Wojciech Ćwiertniewicz, Z dzienników Wojciecha Ćwiertniewicza,
- dr hab. Jacek Dłużewski, Podróż morska,
- dr Katarzyna Goldyn, Duchowość morza,
- Urszula Immamura, Wielka Fala z Kanagawa, czyli krótka historia znaku ostrzegawczego o tsunami,
- prof. Janusz Jaroszewski, Historia naturalna, czyli patyczki Pana Boga,
- dr hab. Jolanta Jastrząb, Tajemnica duchowości,
- prof. Stanisław Ryszard Kortyka, „Co bardziej pobudza wyobraźnię – moc wciągającej otchłani żywiołu, czy delikatne liźnięcie stopy na piasku, gdzie na chwilę osadza się piana?”,
- prof. Piotr C. Kowalski, Morze – Może,
- prof. Ján Kudlička, Myśli i uwagi,
- dr hab. Włodzimierz Kulej, Inspiracje a duchowość formy malarskiej,
- dr hab. Janusz Pacuda, Rysunek morza. Morza rysunek,
- dr Marian Panek, Duchowość morza. Różne aspekty, konteksty jej obecności w twórczości plastycznej i literackiej przywołanych artystów, krótki szkic,
- dr Dariusz Słota, Nic. Granice sztuki,
- prof. Stanisław Tabisz, Impresje morskie w twórczości Wojciecha Weissa.

11. Wobec miasta. Studia z zakresu twórczości artystycznej i nauki, pod red. J. Piwowarskiego, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2014, ss. 184, ISBN 978–83–7455–420–6,
Spis treści:
- dr Dorota Berezińska, Miejskie impresje prekursorów nowoczesności,
- dr hab. Tomasz Chudzik, Percepcja i zapis przestrzeni źródłem współczesnych procesów kreacji graficznej,
- dr hab. Małgorzata Kaniowska, Muzyka współczesnych aglomeracji,
- kw. I st. Ewa Kozłowska, Ściana. Miedzy znakiem a materia miasta,
- dr hab. Jerzy Mizgalski, Wpływ procesów industrialnych na rozwój wielokulturowej Częstochowy,
- kw. I st. Marian Panek, Miedzy realnością a wyobrażenie. Przestrzeń miejska jako inspiracja własnej twórczości plastycznej,
- dr hab. Jerzy Piwowarski, Miasto, jako temat twórczości fotograficznej. Wybrani artyści i ich realizacje w okresie międzywojennym,
- dr hab. Adam Regiewicz, Przestrzenie sztuki filmowej w mieście. Kilka uwag o kinie nowych mediów,
- dr Agnieszka Świętosławska, Malarskie portrety warszawskich ludzi ulicy,
- dr hab. Katarzyna Winczek, Przestrzeń pejzażu – między topografią a metaforą.

12. Rysunek. Sens. Źródła, red. J. Pacuda, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, 2015.

13. Siła koloru, red. W. Karankiewicz, wydawca Wydział Sztuki AJD w Częstochowie, 2015 r., 96 str., ISBN 978-83-7455-323-0

Autorstwo monografii:

1. Jerzy Piwowarski, Lwów na fotografiach Adama Lenkiewicza. Widokówki Książnicy-Atlas, rec. prof. W. Hudon, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, Częstochowa, 2012
2. Maryla Renat, Sonata skrzypcowa w muzyce polskiej XX wieku, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, 2012
3. Katarzyna Winczek - Ekologiczne techniki grafiki warsztatowej, str. 251, 18,5 a.w., Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2015, ISBN 978-83-7455-467-1, jęz. polski, stresz. j. ang.
spis treści
1. Sztuka i ekologia
2. Techniki druku wklęsłe
3. Farby i druk
4. Trawienie elektrolityczne
5. Techniki fotopolimerowe

Podręczniki akademickie:

1. Krystyna Szwajkowska, Litografia-tradycja i współczesność. Podręcznik akademicki, wydana w 2007

2. Dorota Berezińska, (współautor: A. Kita), Historia architektury i sztuki. Przewodnik bibliograficzny dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja oraz kierunków artystycznych, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, Częstochowa, 2012
3. dr hab. Krystyna Szwajkowska, Litografowie polscy XXI wieku. Współczesna sztuka litografii w Polsce, red. A. Miszczak, Wydawnictwo AJD 2014, ss. 96, ISBN 978-83-7455-411-44.

Prace naukowe, zeszyty naukowe:

Edukacja Muzyczna I, Prace Naukowe AJD, Częstochowa, 2005
- Anna Grajpel, Znajomość cech muzycznych narodowych tańców polskich w grupie kandydatów na nauczycieli wychowania muzycznego,

Edukacja Muzyczna III pod red. Maryli Renat, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2009

- Maryla Renat, Pieśni dla dzieci w muzyce polskiej, Muzyka orkiestrowa dla dzieci, Koncerty na marimbę i orkiestrę w muzyce XX wieku,

Edukacja Muzyczna IV pod red. Małgorzaty Kaniowskiej i Anny Stachury-Bogusławskiej, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2009
- Maryla Renat, Sonorystyka skrzypcowa w ujęciu Edwarda Bogusławskiego, Oblicza kameralistyki w twórczości Edwarda Bogusławskiego – między sonorystyką, aleatoryką i tradycją,

Edukacja Muzyczna V pod red. Marty Popowskiej, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2010

- Maryla Renat, Sonaty na skrzypce solo Aleksandra Lasonia – nowe odczytanie tradycji,
Edukacja Muzyczna VI pod red. Marty Popowskiej, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2011

- Maryla Renat, Początki polskiej sonaty skrzypcowej,

Edukacja Muzyczna VII pod red. Marty Popowskiej, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 2012
- Maryla Renat, Oblicza polskiej sonaty XX wieku na skrzypce solo, Poetyka słowno – dźwiękowa pieśni solowych Grażyny Bacewicz,

Prace Naukowe AJD, Edukacja Plastyczna. Fotografia, z. IV, Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2008

- G. Banaszkiewicz, Sztuka jako wartość dodana twórczości naukowej,

Prace Naukowe AJD. Edukacja Plastyczna, z. VI, Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2011
- J. Piwowarski, Socjalistyczna w treści, realistyczna w formie. Polska fotografia artystyczna w okresie socrealizmu

Prace Naukowe AJD. Edukacja Plastyczna. Fotografia, red. J. Piwowarski, z. VIII, Wyd. AJD, Częstochowa, 2013
- Jerzy Piwowarski, Jan Bułhak- enfant terrible polskiej fotografii?,

Prace Naukowe AJD. Edukacja Plastyczna: Fotografia, red. J. Piwowarski, z. VIII, Wyd. AJD, Częstochowa, 2013
- Ewa Kozłowska, Zysk i strata, czyli podwójne życie fotografii reklamowej,

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna, red. M. Popowska, Częstochowa 2013, nr 8.
- Anna Stachura-Bogusławska,Kompozycje na akordeon solo w twórczości Edwarda Bogusławskiego,

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna, red. M. Popowska, Częstochowa 2013, nr 8.
- Maryla Renat, Uwarunkowania modeli faktury w utworach dla dwóch pianistów kompozytorów śląskich II połowy XX wieku.

Prace Naukowe AJD. Edukacja Plastyczna. Fotografia, red. J. Piwowarski, z. X, 2015, (pismo z listy MNiSW - 5 pkt.)

Inne:

Leszek Wieluński (1955-2006). Artysta medalier i pedagog, red. J. Piwowarski, Wydawnictwo AJD, Częstochowa, (monografia), 2009

Pyda-Grajpel A., Charakter narodowy w muzyce i tańcach polskich – implikacje pedagogiczne, (rec. J. Jaroń, L. Markiewicz, J. Pudełek), Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2009 (reedycja z 2004)

M. Mielczarek, Międzyprzestrzenie, Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2008 (kontynuacją publikacji jest katalog Dynamizacja przestrzeni, Wyd. Pixelmeal, Olesno, 2012)

Katalog wystawy „Attractio Circuli” (“Circle as a token of the Line type”), ISBN 978-83-7455-322-3, Wydawnictwo AJD, 2013

Attractio Circuli

Katalog Międzynarodowej Wystawy Sztuki Incident III – Accident, ISBN 978-83-7455-417-6

Katalog wystawy Grafika i ekologia (pobierz 28MB), (Katarzyna Winczek, Jan Szmatloch, Barabara Czapor-Zareba, Nicoletta Scilimati), red. K. Winczek, ss. 84, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, 2015, ISBN 978-83-7455-460-2

Nasze kunsztowanie w warsztatach artystycznych, projektach twórczych, akcjach plastycznych i podróżowaniu wyobraźni, pod redakcją Marzeny Bogus, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2015, ISBN 978-83-7455-438-1