Procedury bezpieczeństwa w Uczelni


W związku z rozprzestrzenianiem się w rosnącej liczbie państw, zachorowań spowodowanych koronawirusem zalecamy śledzenie i stosowanie się do wydawanych przez władze Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Komunikatów i zarządzeń:

System zabezpieczeń COVID-19 w UJD. tutaj

Szkolenie on-line z zakresu zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Uczelni dla studentów, doktorantów, słuchaczy, stażystów oraz nauczycieli akademickich. tutaj

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażeniem koronawirusem tutaj

Komunikat Nr R021.2.35.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zabezpieczeń COVID-19 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. tutaj

Komunikat nr R021.2.34.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa funkcjonowania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tutaj

Komunikat nr R021.2.33.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 września 2020 r. wytyczne na czas przywracania działalności uczelni do funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce tutaj

Komunikat nr R021.2.32.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wnioskowania przez słuchaczy studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, Uniwersytetu III Wieku oraz przez inne osoby o uczestnictwo w zajęciach lub innych formach wydarzeń, takich jak zawody sportowe czy kulturalne, w siedzibie Uczelni tutaj

Komunikat nr R021.2.31.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie Zasad składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi na semestr zimowy 2020/2021 tutaj

Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.80.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa funkcjonowania oraz prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tutaj

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.79.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym, w siedzibie Uczelni lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 tutaj

Komunikat Nr RK.021.2.18.2020 Kanclerza Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dotyczący szczególnych zasady przebywania w Ds. Skrzat w czasie epidemii SARS-CoV-2.tutaj

Komunikat nr R.021.2.29.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 26.08.2020 r. w sprawie organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi od 1 września 2020 r tutaj

Komunikat nr R.021.2.26.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie wznowienia wymiany międzynarodowej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

Komunikat nr R021.2.18.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazywania korespondencji w obiegu wewnętrznym w Uczelni. tutaj

Komunikat Nr RK.021.9.2020 KANCLERZ UJD Z DNIA17.04.2020 r. w sprawie obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych oraz w zakładach pracy.tutaj

Komunikat nr R021.2.16.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 marca 2020r. w sprawie możliwości odbywania bezpłatnych szkoleń antykorupcyjnych dostępnych na e-learningowej platformie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. tutaj

:Komunikat nr r021.2.15.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej tutaj

Komunikat nr R021.2.12.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 marca 2020r dotyczący pracowników niebędących nauczycielami akademickimi tutaj oświadczenie

Komunikat Nr R.021.2.8.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie odwołania imprez i wydarzeń, zawieszenia wymiany międzynarodowej oraz podjęcia innych działań w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19: tutaj

Komunikat Nr R.021.2.6.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 3 marca 2020r. w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem: tutaj

Komunikat Nr R.021.2.4.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę covid-19 : tutaj