Spotkanie organizacyjne studentów lat pierwszych

W dniu 30. września 2022r. (piątek) o godz. 10.00 w sali nr 54 (parter w budynku UJD przy ul. Waszyngtona 4/8) odbędzie się spotkanie studentów lat pierwszych z Władzami Wydziału Sztuki.Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejMuzyka w... więcej ...

Muzyka w przestrzeni publicznej - studia II stopnia

Z przyjemnością informujemy, że nasza Uczelnia zdobyła uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej. Kształcenie w ramach kierunku odbywa się w dwóch specjalnościach: Animacja artystyczna oraz Muzyka estradow... więcej ...