Władze Wydziału


Dziekan Wydziału Sztuki
dr hab. Katarzyna Winczek, prof. UJD
tel.: (+48) 34 37 84 232; (+48) 34 37 84 228
k.winczek@ujd.edu.pl
dyżury – ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro (wejście przez pok. 608)
wtorek - 9.00 - 11.00
piątek - 10.00 – 11.30

Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych
prof. dr hab. Ewa Grabowska-Lis

tel.: (+48) 34 37 84 232; (+48) 34 37 84 233
e.grabowska-lis@ujd.edu.pl
dyżury – ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro (wejście przez pok. 608)
wtorek – 8.30 – 10.00
piątek – 14.00 – 15.30
(w dn. 01.03.2024 r. – 11.00 – 12.30)

kierunki:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Muzyka w przestrzeni publicznej

Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych
dr hab. Jakub Jakubowski, prof. UJD

tel.: (+48) 34 37 84 232; (+48) 34 37 84 233
j.jakubowski@ujd.edu.pl
dyżury – ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro (wejście przez pok. 608)
poniedziałek – 9.30 – 11.15
piątek - 9.00 - 11.00
(od dn. 12.04.2024 r. 12.30 – 14.30)

kierunki:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Grafika
Malarstwo