Władze Wydziału


Dziekan

dr hab. Katarzyna Winczek, prof. UJD
tel.: (+48) 34 37 84 232; (+48) 34 37 84 228
k.winczek@ujd.edu.pl
dyżury – ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro (wejście przez pok. 608)

wtorek 9.00 – 11.00
środa 11.00 – 11.30
ostatnia środa miesiąca 13.00 – 13.30


Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych

dr hab. Ewa Grabowska-Lis, prof. UJD
tel.: (+48) 34 37 84 232; (+48) 34 37 84 233
e.grabowska-lis@ujd.edu.pl
dyżury – ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro (wejście przez pok. 608)

wtorek 9.00 – 10.30
piątek 8.30 - 10.00

kierunki:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Muzyka w przestrzeni publicznej


Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych

dr hab. Jakub Jakubowski
tel.: (+48) 34 37 84 232; (+48) 34 37 84 233
j.jakubowski@ujd.edu.pl
dyżury – ul. Waszyngtona 4/8, I piętro (wejście przez pok. 608)

wtorek 8.30 – 10.00
piątek – 8.30 – 10.30

kierunki:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Grafika
Malarstwo