Władze Wydziału


Dziekan

dr hab. Katarzyna Winczek, prof. UJD
tel.: (+48) 34 37 84 232; (+48) 34 37 84 228
k.winczek@ujd.edu.pl
dyżury – ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro (wejście przez pok. 608)
poniedziałek – 10.00 – 13.00


Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych

dr hab. Ewa Grabowska-Lis, prof. UJD
tel.: (+48) 34 37 84 232; (+48) 34 37 84 233
e.grabowska-lis@ujd.edu.pl
dyżury – ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro (wejście przez pok. 608)
poniedziałek – 9.00 – 10.30
kierunki:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Muzyka w przestrzeni publicznej


Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych

dr hab. Jakub Jakubowski
tel.: (+48) 34 37 84 232; (+48) 34 37 84 233
j.jakubowski@ujd.edu.pl
dyżury – ul. Waszyngtona 4/8, I piętro (wejście przez pok. 608)
poniedziałek – 9.45 – 11.30
czwartek – 11.30 – 12.30
kierunki:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Grafika
Malarstwo