Władze Wydziału


Dziekan
dr hab. Katarzyna Winczek, prof. UJD
tel.: (+48) 34 37 84 232; (+48) 34 37 84 228
k.winczek@ujd.edu.pl
dyżury – ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro (wejście przez pok. 608)
wtorek - 9.00 - 11.00
piątek - 9.45 – 11.30

Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych
prof. dr hab. Ewa Grabowska-Lis

tel.: (+48) 34 37 84 232; (+48) 34 37 84 233
e.grabowska-lis@ujd.edu.pl
dyżury – ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro (wejście przez pok. 608)
wtorek – 9.00 – 10.30
piątek – 11.30 – 13.00
kierunki:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Muzyka w przestrzeni publicznej

Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych
dr hab. Jakub Jakubowski, prof. UJD

tel.: (+48) 34 37 84 232; (+48) 34 37 84 233
j.jakubowski@ujd.edu.pl
dyżury – ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro (wejście przez pok. 608)
poniedziałek – 11.45 – 13.15
wtorek - 10.00 - 11.30
kierunki:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Grafika
Malarstwo