Ogłoszenia dla studentów


dr Witalij Bohatyrewicz w okresie 25.11 - 24.12.2021 przebywać będzie na urlopie naukowym.
W tym czasie nie będzie zajęć dydaktycznych.


W związku z wyjazdem dr Agaty Stronciwilk ze studentami z Koła Naukowego Sztuk Pięknych na biennale malarstwa "Bielska Jesień" 24.11.2021 - zajęcia Historia sztuki (edukacja, grafika, malarstwo - I rok) Historia sztuki XIX/XX wieku (malarstwo, grafika, edukacja - III rok) oraz Analiza sztuki współczesnej (grafika, malarstwo, edukacja - II stopień) nie odbędą się na żywo (są to zajęcia online).

Studentom udostępnione zostaną materiały do samodzielnego zapoznania się z nimi.

Zajęcia dla kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego (II rok) "Problemy sztuki nowoczesnej i najnowszej" odbędą się zgodnie z planem o godz. 17.35 (online).


Ankieta dotycząca szczepień przeciw COVID-19
Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów do anonimowego wypełnienia krótkiej ankiety, dotyczącej szczepień przeciw COVID-19. Ankieta została przygotowana z inicjatywy zespołu koordynatorów ds. COVID-19 KRASP we współpracy z Parlamentem Studentów RP oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki.
Ankietę można wypełnić w systemie ANKIETER dostępnym poprzez system USOSweb od 22 listopada 2021 r. do 28 listopada 2021 r.


W związku z moim wyjazdem ze studentami z Koła Naukowego Sztuk Pięknych na biennale malarstwa "Bielska Jesień" 24.11.2021 - zajęcia ze mną - Historia sztuki (edukacja, grafika, malarstwo - I rok) Historia sztuki XIX/XX wieku (malarstwo, grafika, edukacja - III rok) oraz Analiza sztuki współczesnej (grafika, malarstwo, edukacja - II stopień) nie odbędą się na żywo (są to zajęcia online). Studentom udostępnione zostaną materiały do samodzielnego zapoznania się z nimi.

Zajęcia dla kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego (II rok) "Problemy sztuki nowoczesnej i najnowszej" odbędą się zgodnie z planem o godz. 17.35 (online).
Agata Stronciwilk


Odwołane zajęciach dr hab. K. Winczek i dr B. Czapor-Zaręby w dniu 25.11.2021 r., z powodu wyjazdu na Erasmusa. Terminy odrabiania zajęć: dla studentów I r.II st. - 17.12.2021 r. w godz. 14.00-18.00 (s. 207, 11), dla studentów Pracowni dyplomowej III r. i II r.II st. - 06.12.2021r., w godz. 13.00-16.30 (s. 207, 11).


uwaga studenci 1,2,3 roku edukacja artystyczna w zakresie sztuka plastycznych

w piątek 19 listopada zajęcia z malarstwa odwołane
zajęcia zostaną odpracowane 10 grudnia.


Zajęcia prowadzone przez dr hab. Witolda Zarębę w dniu 23 11 2021 w godzinach 09.55 - 10.55 przedmioty:

- Licencjacka pracownia dyplomowa dla 3 Roku studiów licencjackich
- Pracowania dyplomowa dla 2 Roku studiów magisterskich
Będą prowadzone w zastępstwie przez mgr Aleksandrę Lasoń w dniu 23.11.2021.

Zajęcia dr hab. W. Zaręby zostaną odpracowane w dniu 30 listopada od godz. 08.47 do godz. 09.55 przedmioty:
- Licencjacka pracownia dyplomowa dla 3 Roku studiów licencjackich
- Pracowania dyplomowa dla 2 Roku studiów magisterskich
W dniu 30 listopada dr hab. Witold Zaręba będzie zastępował panią mgr Aleksandrę Lasoń.


Marta Sobalska
Odwołane zajęciach w dniu 18. 11. (czwartek).
Zajęcia z podstaw grafiki projektowej, od godziny 17. 40 do 19. 10 w sali 103.
Zajęcia z grupą 09-G-L-01- gr 2.


prowadzone przez dr hab. Zdzisława Wiatra, prof. UJD - w terminie 16 - 26 listopada 2021r.
prowadzone przez dr hab. Andrzeja Desperaka, prof. UJD - w terminie 16 - 19 listopada 2021r.


Ze względów zdrowotnych odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dr Annę Stachurę-Bogusławską w terminie 15 - 23 listopada 2021r.


Zmiana zajęć z dr hab. Krzysztofem Kostrzewą:
Historia muzyki z literaturą muzyczną (EM III rok 1 st.)
Historia stylów muzycznych (MPP III rok 1 st.) wtorek (wykłady online):

w dniach 16.11.2021, 23.11.2021 oraz 30.11.2021 (tygodnie 8-10) - godz. 11.30 - 13.00.
w dniu 7.12.2021 (tydzień 11) zajęcia odbędą się w godz. 9.45 - 11.15.


W dniu 15 listopada 2021 r. (poniedziałek) odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dr Annę Stachurę-Bogusławską oraz prof. UJD Zdzisława Wiatra


Szanowni Państwo,

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje o przedłużeniu naboru na wyjazdy stypendialne dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 do dnia:
- 30 listopada 2021 r. (wtorek) na studia (SMS);
- 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) na praktyki (SMP);

Wyjazdy stypendialne będą realizowane przez studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22.
Wyjazdy na praktykę (SMP) muszą być zrealizowane do 31/05/2022.
Więcej informacji na temat naboru znajduje się w zakładce "aktualności i komunikaty" - link do zakładki [1].

Przypominam również, że DNWZ ma kilka sugestii, które mogą Państwo uwzględnić podczas naboru, a mianowicie:
- raz na tydzień (w okresie rekrutacyjnym) otwarte spotkanie informacyjno-promocyjne dla zainteresowanych studentów w formie online;
- możliwość prezentacji programu Erasmus+ podczas zajęć dydaktycznych ze studentami, np. w ramach przedmiotu _Metody uczenia się i studiowania_ & możliwość zaproszenia na takie spotkanie studentów – dotychczasowych beneficjentów programu;
- możliwość konsultacji z koordynatorami E+ w DNWZ oraz na wydziałach + w ramach możliwości – bezpośrednio ze studentami-beneficjentami Erasmus+.

Chcielibyśmy również przypomnieć, że aktualnie mają Państwo do wykorzystania następujące materiały:
- wykaz ośrodków partnerskich (https://www.ujd.edu.pl/articles/view/uczelnie-part...
- wykaz miejsc do realizacji praktyki (załącznik).


Marek Mielczarek w piątek 05.11.2021 r. w godzinach 17.15 – 18.45 zostaną odrobione zajęcia z piątku 22.10.2021 r. z godzin 14.45 – 16.15; przedmiot Rzeźba dla 1 i 2 roku Edukacji (09-EP-L-01-RZ, 09-EP-L-03-RZMFR). Tego dnia w godzinach 19.00 – 19.45 zostaną też odrobione konsultacje online z piątku 22.10.2021 r. z godzin 16.30 – 17.15


dr hab. Ewa Grabowska-Lis
przełożenie zajęć z przedmiotu Instrument do wyboru - z dnia 05.11.21 na dzień 08.11.21


W dniu 29 października 2021 r. dziekanat Wydziału Sztuki nie będzie czynny


Zmiana terminu zajęć dydaktycznych prowadzonych przez dr hab. Barbarę Karaśkiewicz, prof. UJD

zamiast 29.10.21 (piątek)
zajęcia 08.11.21 (poniedziałek).

Studenci są powiadomieni o zmianie.


INFORMACJA DLA STUDENTÓW I,II, II ROKU
EDUKACJA ARTYSTYCZNA WZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

W PIĄTEK 29 PAŻDZIERNIKA ZAMIANA ZAJĘĆ
od 8.30 do 11.05 zamiast zajęć z malarstwa z dr.hab Jakubem Jakubowski prof. UJD , zajęcia z rysunku z dr Adamem Rokowskim (W TYM DNIU RYSUNEK W GODZINACH 11.20-13.55 pozostaje bez zmian)

W piątek 5 listopada 11.20-13.55 zamiast zajęć z rysunku , z dr Adamem Rokowskim zajęcia z malarstwa z dr.hab Jakubem Jakubowski prof. UJD (W TYM DNIU MALARSTWO W GODZINACH 08.30-11.05 pozostaje bez zmian)


STUDENCI MALARSTWA
ZAJĘCIA Z RSYUNKU-UZUPEŁNIAJĄCA PRACOWNIA DYPLOMOWA Z DR HAB. JAKUB EM JAKUBOWSKIM PROF UJD
W DNIU 28.X.2021 ODOWAŁNE
SZCZEGÓŁY ODRBANIA USTALONE BĘDĄ WSPÓLNIE W DNIU 4 LISTOPADA


Oferta stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2022/2023
Szczegółowa oferta stypendialna, informacje, kontakt link do strony DAAD

broszura informacyjna


Punkt wsparcia i pomocy psychologicznej

Wznawia działalność punkt wsparcia i pomocy psychologicznej, prowadzony przez pracowników Zakładu Psychologii. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 konsultacje odbywają się w następujących terminach: Dr hab. Elżbieta Napora, prof. UJD - dyżur w punkcie wsparcia i pomocy psychologicznej dla studentów, on-line w piątek, godz. 9:00-10:00 ( https://enauka.ujd.edu.pl/enrol/index.php?id=17659... Dr hab. Andrzej Tarnopolski, prof. UJD – dyżur w punkcie wsparcia i pomocy psychologicznej dla studentów, wtorek godz. 12:15-13:15, budynek przy ul. Zbierskiego 2/4, pok. 4.13 Dr Andrzej Margasiński - dyżur w punkcie wsparcia i pomocy psychologicznej dla studentów, środa godz. 15:00-16:00, budynek przy ul. Zbierskiego 2/4, pok. 4.15. (ze względu na czas pandemii proszę o wcześniejszą zapowiedź skorzystania z konsultacji pod adresem: a.margasinski@gmail.com). Z zakresu doradztwa psychologicznego porad udziela: dr Elżbieta Kornacka -Skwara, poniedziałek w godzinach 11:30-12:30, przy ul. Zbierskiego 2/4, p. 4.15.


W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus w dniach 25.10.2021 - 29.10.2021 zajęcia z dr hab. Ewą Jabłczyńską nie odbędą się.


Zajęcia pani Marty Śliwiak / wydział Sztuki / Grafika
TOG G-L-03: 22.11.2021 (poniedziałek w godzinach 11.00-12.00)
TOG G-L-05 W: 04.11.2021 (czwartek w godzinach 10.15-12.07)
TOG G-L-05 U: 04.11.2021 (czwartek w godzinach 08.00-10.07)
Zajęcia wspólne z Profesor k. Szwajkowską zostaną przeprowadzone przez nią w całości więc nie będzie potrzeby ich odpracowywania.


w związku wyjazdem mgr Marty Śliwiak w ramach programu Erasmus w dniu 25.X.2021 oraz 28.X.2021 zajęcia w pracowni - Rysunek uzupełniająca pracownia dyplomowa prowadzi dr.hab Jakub Jakubowski w dniach 4 i 8 listopada zajęcia mgr M.Śliwiak


Od 25.10.2021 r. studenci obsługiwani są zdalnie (telefonicznie, mailowo) lub stacjonarnie z zachowaniem wszelkich wytycznych sanitarnych po wcześniejszym umówieniu się lub zapisaniu w elektronicznej kolejce do dziekanatu ( www.ekolejka.ajd.czest.pl)


dr Hanny Rozpara: W piątek 22.10.2021 r. zajęcia z przedmiotu "Fotografia" zostają przesunięte na godz.13.00 kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych sem. 1, sem.3, sem. 5 studia I stopnia.


W piątek 22.10.2021 r. w godzinach 14.45 - 16.15 nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Rzeźba dla 1 i 3 roku Edukacji. Tego dnia w godzinach 16.30 - 17.15 nie odbędą się też konsultacje online.
Termin odrobienia tych zajęć i konsultacji zostanie ustalony ze studentami na zajęciach w najbliższy piątek 29.10.2021 r.


Ze względu na wyjazd w ramach Erasmus + zajęcia w dn. 25.10.2021- 29.10.2021 z mgr Aleksandrą Jakubczak oraz mgr Anną Tarnowską zostaną odrobione w dniach:

Zajęcia z mgr Aleksandrą Jakubczak
Grafika rok I, stopień I:
- Podstawy grafiki artystycznej (cała grupa 2) - 08.12.2021 (środa) 9:00-11:15, sala 12, 15 i 17;
- Podstawy grafiki artystycznej (cała grupa 1) - 15.12.2021 (środa) 9:00-11:15, sala 12, 15 i 17;
- Malarstwo/Podłoża i struktury malarskie (grupa 2) – 16.11.2021 (wtorek) 13:30-15:00, sala 17 i 9;
- Malarstwo/Podłoża i struktury malarskie (grupa 1) – 23.11.2021 (wtorek) 13:30-15:00 sala 17 i 9;

Zajęcia z mgr Anną Tarnowską
- Litografia rok 2, I st. grafika.
16.30 - 19.00. poniedziałek 15 listopada. sala 12 i 15.

- Grafika. rok 1. I st. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
11.45 - 14.15. poniedziałek. 15 listopada. sala 12 i 15.

- Rysunek. rok 1. I st. Grafika.
13.15 - 17.15 wtorek 9 listopada. sala 9

- Liternictwo i typografia. rok 2. I st. Grafika
13.30 - 14.15 wtorek 16 listopada

- Podstawy grafiki artystycznej
rok 1, st. I. Grafka
GRUPA I
14.30 - 17.00 22 listopad. sala 12 i 15
GRUPA II
10.00 - 13.00 18 listopad. sala 12 i 15


dr hab.M.Mielczarka,prof.UJD:
W piątek 22.10.2021 r. w godzinach 14.45-16.15 nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Rzeżba dla 1 i 3 roku Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych .Tego dnia w godzinach 16.30-17.15 nie odbędą się też konsultacje online. Termin odrobienia zajęć i konsultacji zostanie ustalony ze studentami na zajęciach w najbliższy piątek 29.10.2021 r.


mgr A. Lasoń wyjazd w ramach programu Erasmus+ 25-29.10.2021
Termin odpracowywania zajęć (studenci przez kolejne 2 zajęcia przychodzą godzinę wcześniej 8.11, 15.11): Poniedziałek: 11.20- 14.50 Grafika Warsztatowa- druk wypukły 16.30-17.30 Pracownia Kreacji Rysunkowej


Zajęcia z dr Adamem Rokowskim będą przełożone. Przedmiot "Rusunek" studenci 1 i 2 rok kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z dnia 22 października na 5 listopada 2021 r.


W związku z chorobą Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych Wydziału Sztuki dr hab. Ewa Grabowska-Lis, prof. UJD, odwołuje dyżury terminie 15 - 22 października 2021 roku.


W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+ dr Witalij Bohatyrewicz nie będzie mógł poprowadzić zajęć dydaktycznych w terminie 11.10.2021 - 15.10.2021.
Zajęcia dydaktyczne zostaną zrealizowane do końca semestru w ustalonym terminie.


15.10.2021 (piątek) godz. 9.00 odbędzie się spotkanie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, na którym zostanie wybrany nowy przewodniczący URSS wraz z prezydium. Miejsce spotkania: ul. Waszyngtona 4/8, aula 121 Obecność starostów lat obowiązkowa.

Damian Banasiak
Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego


W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus w dniach 6.10.2021 - 19.10.2021 zajęcia z dr hab. Ewą Jabłczyńską nie odbędą się.


W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+ dr Witalij Bohatyrewicz nie będzie mógł poprowadzić zajęć dydaktycznych w terminie 04.10.2021 - 08.10.2021.
Zajęcia dydaktyczne zostaną zrealizowane do końca semestru w ustalonym terminie.


Spotkania organizacyjne studentów z Pedagogami w celu ustalenia planu zajęć indywidualnych:

prof. J. Swoboda - 01.10.2021 r. godz. 11.00, s. 4.02
dr hab. E. Grabowska-Lis, prof. UJD - 01.10.2021 r. godz. 10.00, s. 5.08
dr hab. R. Gawroński, prof. UJD - 01.10.2021 r. godz. 10.00, s. 4.04
dr hab. B. Karaśkiewicz, prof. UJD - 01.10.2021 r. godz. 12.00, s. 4.04
dr S. Piguła - 01.10.2021 r. godz. 10.00, s. 5.04
dr A. Noworzyn-Sławińska - 01.10.2021 r. godz. 10.00, s. 5.06
dr hab. M. Zagórski, prof. UJD - 01.10.2021 r. godz. 10.00, s. 4.03
dr J. Brawata - 01.10.2021 r. godz. 10.0, s. 5.07
dr hab. L. Podolski, prof. UJD - 01.10.2021 r. godz. 10.00, s. 4.02
dr hab. E. Jabłczyńska, prof. UJD - 01.10.2021 r. godz. 10.00, s. 4.23
dr K. Wiatr - - 01.10.2021 r. godz. 10.00, s. 5.02
mgr M. Maliński - 01.10.2021 r. godz. 10.00, s. 5.02
mgr S. Ruciński - 01.10.2021 r. godz. 10.00, s. 5.02
mgr K. Kalamarz - 01.10.2021 r. godz. 10.00, s. 5.02


Konkurs dla projektantów w konkursie 'Fashion Film Festival’ odbywający się w ramach wydarzenia Łódź Young Fashion. Pierwszy Międzynarodowy Konkurs 'Fashion Film Festival' to propozycja skierowana do wszystkich twórców ubioru, którzy prezentują swoje projekty w formacie filmowym.

Strona konkursu: www.lodzyoungfashion.com
Termin zgłoszeń: 30 września 2021 r.


Informacja dla studentów pierwszych lat studiów pierwszego stopnia dotycząca rozkładów zajęć:

Rozkłady zajęć są dostępne na stronie głównej UJD https://www.ujd.edu.pl/articles/view/plany-zajec
Kody kierunków:
09-EM-L-01 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
09-EP-L-01 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
09-F-L-01 Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
09-G-L-01 Grafika
09-M-L-01 Malarstwo
09-MPP-L-01 Muzyka w przestrzeni publicznej


Studenci lat pierwszych studiów pierwszego stopnia są uprawnieni do odbioru elektronicznej legitymacji studenckiej do dokonaniu wpłaty (oraz zaksięgowaniu tej opłaty na indywidualnym koncie studenta w systemie USOS) za legitymację w wysokości 22 złotych.

Wpłat za legitymacje studenci dokonują na indywidualne konta, których numery są widoczne
w systemie usosweb (w zakładce moje płatności).

Studenci pierwszych lat studiów pierwszego stopnia są zobowiązani do zapisania się na zajęcia z wychowania fizycznego.
Zapisów studenci dokonują wyłącznie za pośrednictwem systemu UL, który jest dostępny pod adresem: https://rejestracje.ujd.edu.pl

Podział na grupy:
kierunek Grafika
grupa I studenci o nazwiskach od litery B do liter KR
grupa II pozostałe osoby

kierunek Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
grupa I studenci o nazwiskach od litery A do litery K
grupa II pozostałe osoby


Spotkanie organizacyjne Władz Wydziału Sztuki ze studentami lat pierwszych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Sztuki odbędzie się dnia 30 września 2021 roku (czwartek) w sali 54 (parter) w budynku UJD przy ul. Waszyngtona 4/8 według następującego harmonogramu:
godz. 10.00 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Muzyka w przestrzeni publicznej

godz. 11.00 Grafika

godz. 12.00 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
Malarstwo

Studentów obowiązuje zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk i stosowanie maseczek ochronnych.


Specjalność nauczycielska zapisy od 8:00 27.09.2021 do 3.10.2021 do godz. 23:59

II rok I stopnia studia stacjonarne
Rejestracja UCKU-NA-L-PPK-21Z Spec. naucz. stacjonarne sem. 3 2021/22Z rejestr. na przed. personalizacja procesu kształcenia zapisy na warsztaty Personalizacja procesu kształcenia z elementami tutoringu kod przedmiotu UCKU-NA-L-03-PPK
Zapisują się studenci do grupy dedykowanej : zapis do grupy dedykowanej : w-f gr 2-4, filologia angielska gr 7,10,11
Rejestracja UCKU-NA-L-PPP-21Z Spec. naucz. stacjonarne sem. 3 2021/22Z rejestr. na przed. podst. pedag. dla naucz. szkół podst. zapisy na warsztaty Podstawy pedagogiki dla nauczycieli szkół podstawowych kod przedmiotu UCKU-NA-L-03-PPP
Zapisują się wszystkie kierunki nauczycielskie II rok I stopnia ( w-f, filologia angielska, filologia polska, historia, filozofia, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, chemia)
Rejestracja UCKU-NA-L-PPNP-21Z Spec. naucz. stacjonarne sem. 3 2021/22Z rejestr. na przed. podst. psych. dla naucz. szkół podst. zapisy na warsztaty Podstawy psychologii dla nauczycieli szkół podstawowych kod przedmiotu UCKU-NA-L-03-PPNP
Zapisują się wszystkie kierunki nauczycielskie II rok I stopnia ( w-f, filologia angielska, filologia polska, historia, filozofia, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, chemia)

III rok I stopnia studia stacjonarne
Rejestracja UCKU-NA-L-KJN-21Z Spec. naucz. stacjonarne sem. 5 2021/22Z rejestr. na przed. kultura języka dla nauczycieli zapisy na warsztaty Kultura języka dla nauczycieli kod przedmiotu UCKU-NA-L-05-KJN Zapisują się studenci nauczycielskie III rok I stopnia ( w-f, filologia angielska, filologia polska, historia, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, fizyka)
Rejestracja UCKU-NA-L-EG-21Z Spec. naucz. stacjonarne sem. 5 2021/22Z rejestr. na przed. emisja głosu zapisy na warsztaty Emisja głosu kod przedmiotu UCKU-NA-R-05-EG
Zapisują się kierunki nauczycielskie III rok I stopnia ( w-f, filologia angielska, filologia polska, historia, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna,
fizyka)

I rok II stopnia studia stacjonarne
Rejestracja UCKU-NA-M-PPSP-21Z Spec. naucz. stacjonarne II stopnia sem. 1 2021/22Z rejestr. na przed. psychologia w szk. zapisy na warsztaty Podstawy psychologii dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych kod przedmiotu UCKU-NA-M-01-PPSP
Zapisują się studencki kierunku nauczycielskiego w-f, filologia angielska, filologia polska, eduk. muzyczna
Rejestracja UCKU-NA-M-PPP-21z Spec. naucz. stacjonarne II stopnia sem. 1 2021/22Z rejestr. na przed. Pedag zapisy na warsztaty Podstawy pedagogiki dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych kod przedmiotu UCKU-NA-M-01-PPPP
Zapisują się studencki kierunku nauczycielskiego w-f, filologia angielska, filologia polska, eduk. muzyczna

II rok I stopnia studia niestacjonarne
Rejestracja UCKU-NA-R-PPK-21Z Spec. naucz. niestacjonarne sem. 3 2021/22Z rejestr. na przed. personalizacja procesu kształcenia zapisy na warsztaty Personalizacja procesu kształcenia z elementami tutoringu kod przedmiotu UCKU-NA-R-03-PPK
Zapisują się studencki kierunku nauczycielskiego w-f do grupy 2,3,4