Ogłoszenia dla studentów


O tutoringu w szkole
Otwarty webinar dla studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

11.06.2021 r., godz. 18:45-20:15.

Pokój spotkania: https://webinar.ujd.edu.pl/b/adr-xz8-25q

Prowadząca: dr Adrianna Sarnat-Ciastko, pełnomocnik Rektor UJD ds. tutoringu

Cel webinaru: Spotkanie ma służyć przekazaniu podstawowych informacji dotyczących rozwoju tutoringu w polskim systemie oświaty, a także dyskusji nad zasadnością jego stosowania.