Ogłoszenia dla studentów


W dniach 2 oraz 5 grudnia 2022 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra Dariusza Słotę.


informacja o odwołaniu zajęć - część prowadzona z mgr A. Jastrząb
1.12.22, godz. 18:15-19:45 Animacja / Grafika multimedialna
2.12.22, godz. 15:15-16:45 i 17:00-18:30 Projektowanie graficzne 3D i multimedia


przełożenie zajęć z wokalistyki estradowej z dnia 01.12.2022 na 15.12.2022
Marcin Wawrzynowicz


W dniu 01.12.2022 zajęcia z przedmiotu "Multimedialna organizacja widowisk - scenografia, performance" z dr Konradem Ludwickim odbędą się
w godzinach 14:00 - 15:30, 15:45 - 17:15. Sala W-131.
W dniu 08.12.2022 zajęcia z przedmiotu "Cyfrowa kreacja i animacja obrazu" z mgr Justyną Warwas odbędą się w godzinach 14:00 - 15:30, 15:45 - 17:15. Sala W-131.
Artur Wawrzkiewicz


zajęcia z tego dnia odbędą się w najbliższą środę 30.11. z rokiem II od godziny 10.45-13.45 oraz z rokiem I st.II w godzinach 8.00-10.15
Marta Śliwiak


zmiana zajęć w dniu 14.12.2022 z dr. W. Bohatyrewiczem na Zbierskiego 2/4 w sali 1.05 na 0.12 w godz. 13:30-17:00


zajęcia 30 listopada (środa) z Grafiki edytorskiej [09-G-L-03-GE], chciałabym przełożyć z godziny 8.00 na godzinę 10.00.
Zajęcia odbyłyby się o godz. 10 do 13.15.
Marta Sobalska


28.11 - 02.12.2022 nie będzie zajęć ze względu na wyjazd Erasmus.
Zajęcia zostaną zrealizowane w innych terminach.
dr Witalij Bohatyrewicz


W związku ze spotkaniem dla koordynatorów programu Erasmus z prorektorem J. Kapuśniakiem w czwartek 24.11.22 o godzinie 10.00 proszę o przełożenie zajęć:
- z Kształcenia słuchu na EM I st. semestr 01 z godziny 9.45-10.30 w czwartek 24.11.22 oraz MPP I st semestr 01 gr II o tej samej godzinie( zajęcia łączone) na 26.01.23 w tych samych godzinach;
- z Kształcenia słuchu na MPP I st semestr 01 gr II z godziny 10.30-11.15 w czwartek 24.11.2022 na 26.01.23 w tych samych godzinach
Jakub Brawata


W związku z chorobą dr hab. Katarzyny Winczek, prof. UJD, odwołany jest dyżur w dniu 22.11.2922 roku oraz zajęcia dydaktyczne 24.11.2022 roku


informuję o jednorazowym przełożeniu prowadzonych przeze mnie zajęć (przedmiot wokalistyka estradowa, Wydział Sztuki, Katedra Muzyki) z dnia 22.11.2022, godz. 8:30-16:30, sala 5.02 (budynek ul. Zbierskiego), na dzień 2.12.2022 r., godz. 10:00-18:30, sala 5.08 (budynek ul. Zbierskiego). Zmiana spowodowana jest prowadzoną przeze mnie działalnością artystyczną.
Joanna Świniarska-Szebeszczyk


zajęcia z 25 listopada z mgr I. Witek zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie podany po jego uzgodnieniu.


Z powodu choroby w dniach 21-25.11.2022 moje zajęcia są odwołane.
Marcin Wieczorek


Zajęcia z przedmiotu Rysunek dla pierwszego roku kierunku malarstwo w dniu 01.12.2022 zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w następujący sposób; Zajęcia w dniach 17.11, 24.11, 08.12, 15.12, 22.12 zajęcia będą trwać o godzinę dłużej.

Mateusz Pawełczyk,


w dniu 17.11.2022 zajęcia indywidualne z wokalistyki estradowej odbędą się w godzinach 8.15-9. 45.
Karolina Mrugalska


Informuję, że w związku ze służbowym wyjazdem zajęcia ze studentami oraz konsultacje w dniu 21 listopada nie odbędą się.
Anna Noworzyn-Sławińska


Informujemy o zmianie terminu zajęć z dr hab. E.Jabłczyńską z
1.12.2022 na 14.12.2022
8.12.2022 na 21.12.2022


Z powodu choroby w dniach 14-18.11.2022 moje zajęcia są odwołane
Marcin Wieczorek


Odwołaniu zajęć z dni 22 i 24 listopada z następujących przedmiotów na kierunku Malarstwo 1 i 2 stopnia:

termin odrobienia zajęć na 22 grudnia w godzinach 10.30-12.00
Technologia malarstwa, I rok, 1 st. zamiast zajęć z 22 listopada odrobienie zajęć 29 listopada godz. 14.15-17.30
Technologia malarstwa, II rok, 1 st. zamiast zajęć z 22 listopada odrobienie zajęć 22 grudnia w godzinach 10.30-12.00
Technologia malarstwa, III rok, 1 st. zamiast zajęć z 24 listopada odrobienie zajęć 8 grudnia, godz. 10.30-12.00
Projekty malarskie w architekturze i w urbanistyce, zamiast zajęć z 24 listopada, I rok, 2 st, odrobienie zajęć 8 grudnia, godz. 12.30-14.00
Klasyczne techniki malarskie, zamiast zajęć z 24 listopada, I rok, 2 st. odrobienie zajęć 15 grudnia, godz. 12.30-14.00

Dodatkowo zajęcia, które miałem odrobić 24 listopada z przedmiotu Klasyczne techniki malarskie i Projekty malarskie w architekturze i urbanistyce, I rok, 1 semestr, zostaną odrobione w czwartek 15 grudnia, godz. 10.30-12.00

Adam Rokowski


W dniu 14. listopada 2022r. (poniedziałek) odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra hab. Jakubowskiego, prof. UJD


W związku z wyjazdem służbowym nauczyciela akademickiego zajęcia dydaktyczne z dr Wiolettą Dudą rozpoczną się od 15.11.2022 r. (Marketing sztuki i prawo autorskie)


zajęcia z mgr K. Sobalską z II rokiem Grafiki (grupa 2) z przedmiotu Grafika edytorska zostają przeniesione z 20 X na 21 XI na godz. 16:00, sala 107


Zajęcia z dr B. Czapor-Zarębą z przedmiotu Pracownia książki w związku z wyjazdem na Erasmus zostają przełożone z tyg. 5 i 9 na tydzień 13 w godz. 10:30-13:00


W dniach 28 oraz 31 października 2022 r. dziekanat Wydziału Sztuki będzie nieczynny


Informujemy o zmianie terminu zajęć z dr hab. E.Jabłczyńską z 27.10.2022 (czwartek) na 9.11.2022 (środa).


Ze względu na szkolenie, zajęcia z Podstaw grafiki artystycznej (Grafika rok I, st. I, grupa 1 i 2) w dniach 27.10.2022 i 28.10.2022 oraz zajęcia z Grafiki artystycznej i projektowej (Grafika rok I, st. II) w dniu 27.10.2022 z mgr Aleksandrą Jakubczak zostają odwołane.


Przedmiot Technologia Malarstwa,
Grupa 09-M-L-05 (III rok 1 stopień) odrobienie zajęć czwartek, 3 listopada 18.45-20.15

Przedmiot Klasyczne techniki malarskie,
grupa 09-M-M-02 (I rok, 2 semestr, 2 stopnia), odrobienie zajęć 10 listopada 18.45-20.15

Przedmiot Projekty malarskie w architekturze i urbanistyce,
grupa 09-M-M-02 (I rok, 2 semestr, 2 stopnia), odrobienie zajęć czwartek, 17 listopada 18.45-20.15

Przedmiot Klasyczne techniki malarskie i Projekty malarskie w architekturze i urbanistyce,
Grupa 09-M-M-01 (I rok, 1 semestr), odrobienie zajęć czwartek 24 listopada 18.45-20.15.

Adam Rokowski


Zajęcia w dniu 27.10.2022 r. z Licencjackiej pracowni artystycznej- druk wypukły, płaski, wklęsły (Grafika sem.05) oraz Pracowni dyplomowej - grafika artystyczna i projektowa (Grafika II sr., sem.3) z dr B. Czapor-Zarebą i prof. UJD K. Winczek, nie odbędą się, z powodu wyjazdu Erasmus. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na najbliższym spotkaniu ze studentami w dn. 03.11.2022 r.
Zajęcia z przedmiotu Grafika artystyczna i projektowa dla studentów Grafiki II st., sem. 1, gr.1, 2, (druk wklęsły) odbędą się zgodnie z planem.


Informacja dla studentów I roku kierunku Grafika.
Ze względu na szkolenie zajęcia z Podstaw grafiki artystycznej (grupa 1 oraz 2) w dniu 20.10.2022 oraz 21.10.2022 zostają odwołane.
mgr Aleksandra Jakubczak


dr Marta Popowska
przełożenie zajęć z dnia:
17.10.2022 r. godz. 10:45-11:30 Historia muzyki z lit. muz - wykład Rok 1 EM/ Style muzyczne - wykład Rok 1 MPP, sala ZB 4.26
17.10.2022 r. godz. 11:30-12:15 Historia muzyki z lit. muz - ćwiczenia Rok 1 EM/ Literatura muzyczna - ćwiczenia Rok 1 MPP, sala ZB 4.26
na:
14.10.2022 r. godz. 11:15-12:00 Historia muzyki z lit. muz - wykład Rok 1 EM/ Style muzyczne - wykład Rok 1 MPP, sala ZB 4.25
14.10.2022 r. godz. 12:00-12:15 Historia muzyki z lit. muz - ćwiczenia Rok 1 EM/ Literatura muzyczna - ćwiczenia Rok 1 MPP, sala ZB 4.25


W dniu 14. października 2022 r. (piątek) odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra Dariusza Słotę


Informacje dla studentów Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych o jednorazowej zamianie zajęć.
28 października malarstwo z prof. Jakubowskim, zajęcia z rysunku z Adamem Rokowskim 4 listopada.


W związku z obowiązkowym szkoleniem pracownika administracyjnego dziekanat Wydziału Sztuki nie będzie czynny w terminach:
17. października 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 12.00 - 15.00
oraz 18. października 2022 r. (wtorek) w godzinach 8.30 - 12.00


zajęcia dr hab. Jakuba Jakubowskiego prof. UJD z metod uczenia się i studiowania z dnia 17. x. 2022- z powodu wyjazdu służbowego przełożone na 05.12.2022


Zajęcia z Technologi informacyjnych z godziny 12:45 w dniu 10.10.2022 dla Edukacji Plastycznej i Muzycznej zostały przełożone na 07.11.2022 na godzinę 12:45


odwołanie zajęć z P. Delektą do 14 X 2022


Z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus + zajęcia z mgr Aleksandrą Lasoń oraz mgr Marta Śliwiak w dn. 10-14.10.2022 zostają odwołane. Oprócz zajęć prowadzonych wspólnie z innym prowadzącym (zajęcia z 1 rokiem magisterskim we wtorek odbywają się według planu.


W dniach 3-6.10.2022 r. dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD odbywa wyjazd w ramach programu Erasmus+