Ogłoszenia dla studentów


W terminie 1 - 26 sierpnia 2022r. dziekanat Wydziału Sztuki będzie zamknięty.


Zajęcia z prof. M. Sibiskym - z Pleneru oraz Warsztatów odbędą się w terminie 4-8 oraz 15 lipiec 2022 roku


Zmiana terminu dyżuru: dr hab. Ewa Grabowskiej-Lis z dnia 01.07.22 na 07.07.22 w godz.11.00 -13.00


W dniach 27.06.2022 - 1.07.2022 (środa nieczynne) dziekanat Wydziału Sztuki pracuje w skróconych godzinach przyjęć - do godziny 14.00


Zmiana terminu dyżuru: dr hab. Ewa Grabowskiej-Lis z 27.06.2022 na 29.06.2022 w godz. 9.00-10.30


Egzamin z kursu - Dydaktyka przedmiotowa - nauczanie muzyki w szkole ponadpodstawowej- dla roku I, studia II stopnia, odbędzie się w dn. 27.06.2022 r, - sala 425, ul. Zbierskiego - godz. 14.00.
Iwona Kosta


Zapraszam na spotkanie Studentów Kierunku Grafika Stopień I i II, w dniu 22.06. 2022,w sali 113, w budynku przy ul. Dąbrowskiego 14. Godzina 14.30. Spotkanie będzie dotyczyć planu zajęć w semestrze zimowym 2022/2023.
Pełnomocnik Dziekana ds. Kierunku Grafika prof. UJD, dr hab. Witold Zaręba.


Zmiana terminu zajęć z prof. B. Karaśkiewicz zostają przełożone ze środy 22.06. na poniedziałek 20.06.
14.00 Rak II MPP
14.45 Wadas III EM
15.30 Warsztaty artystyczne
16.15 Zielińska I MPP
17.00 Downar III EM


Zmiana terminu dyżuru: dr hab. Ewa Grabowskiej-Lis z 20.06.2022 na 22.06.22 w godz.12.00-13.30


Dyżur dziekana dr hab. Katarzyny Winczek w dniach 20, 21. 06. 2022, zostaje odwołany z powodu urlopu.


20 czerwca zajęcia grupy 09-EM-L-02-EGZMN nie odbędą się. Spotkanie zostało przeniesione na dzień 27 czerwca w godz.13.45-16.
dr Anna Noworzyn-Sławińska


Przełożenie zajęć z dr. Szymonem Pigułą dnia 13 czerwca 2022 r. na środę, 15 czerwca 2022 r.
Jednocześnie informuję, że jako termin realizacji zajęć z dnia 6 czerwca 2022 r. wskazuję 22 czerwca br.


Przełożenie zajęć z dr. Szymonem Pigułą dnia 13 czerwca 2022 r. na środę, 15 czerwca 2022 r.
Jednocześnie informuję, że jako termin realizacji zajęć z dnia 6 czerwca 2022 r. wskazuję 22 czerwca br.


W dniach 13 - 15 oraz 17 czerwca 2022r. dziekanat Wydziału Sztuki nie będzie czynny


Kolokwium z prof. J. Swobodą dla I oraz II roku z Dyrygowania odbędzie się 21.06.2022 (wtorek) o godz. 10:00 sala 4.02;
Egzamin praktyczny (I cz.) z prof. J. Swobodą dla III roku z Partytur do Dyrygowania odbędzie się 30.06.2022 o godz. 10:00 sala 4.02
natomiast egzamin (II cz.) z przedmiotu: Dyrygowanie z Zespołem wokalnym odbędzie się 1.07.2022 (piątek) o godz. 10:00 sala 4.02


W dniu 20.06 zostają odwołane zajęcia z panią Agatą Stronciwilk.
W związku z tym - Seminarium dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w dniu 13.06.2022 będzie trwało od godz. 8.00 do 9.45 (s.107), w dniu 15.06.2022 seminarium będzie trwało od godz. 8.00 do 10.30 (s.107)
Wiedza o kulturze - 14.06 - 17.45-18.30 (s.107)
Problemy sztuki nowoczesnej i najnowszej 15.06 (fotografia)- od godz. 11.15 - 13.30 (s.112)


zmiana godzin zajęć z dr. P. Delektą w dn. 21.06.2022 z przedmiotu "Animacja 2+3D" ze studentami 2 roku kierunku Fotografii i Kreacji Przekazu Wizualnego z godz. 9:45 na 16:15


odrobienie zajęć z 24 i 26 maja w następujących porach:
3 rok 1 stopień odrobienie zajęć z 24 maja, 14 czerwca go 17.00-18.30
2 rok 1 stopień odrobienie zajęć z 24 maja, 14 czerwca 18.30-20.00
1 rok 1 stopień odrobienie zajęć zajęć z 26 maja, 21 czerwca 17.00-18.30

Adam Rokowski


zmiana terminu zajęć w dniu 8 czerwca br. z godz. 16.00 - 17.30 ( s.404) na godz. 17.30 - 19.00 9 s.404)
dr hab. Robert Gawroński


W dniach 30. maja 2022r. - 7. czerwca 2022r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dr hab. Włodzimierza Kuleja, prof. UJD, w związku z chorobą prowadzącego


zajęcia z dr Szymonem Pigułą dn. 6.06 zostają odwołane


zajęcia z mgr A. Noworzyn-Sławińską z 9.06 z Grupą (09-EM-M-02-FISS) z godz. 13.45-14.30 zostają przeniesione na 6.06 w godz. 10:00-10:45 sala 5/06


zajęcia ze studentami z przedmiotu "Instrumenty szkolne" z mgr I. Witek z 19.05 zostaną odrobione 9.06.2022, w godzinach dotychczasowych zajęć (13.15-14.45)


Zmiana w planie zajęć 3 czerwca dla grup 09-EP-L-02 i EP-L-04 z przedmiotów Rysunek i Rysunek - pracownia do wyboru. Zajęcia 3 czerwca powinny zacząć się zgodnie z planem o 11.30, chcę je jednorazowo przełożyć na 10.00 i skończyć odpowiednio wcześniej (o 13.15) Studenci już zostali poinformowani o zmianach i na pewno cała grupa wie o nich.
Adam Rokowski


zajęcia z prof. J. Byrczkiem w dn. 2.06.2022 odbędą się poza siedzibą Uczelni w związku z wyjazdem grupy studentów do Krakowa w celu zapoznania się z prezentacjami zdarzeń "Miesiąca Fotografii".


w dniu 2.06. nastąpiła zmiana godziny zajęć. Grupa (09-EM-M-02-FISS) ma zajęcia o godz.10-10.45 w sali 5.06 (przeniesione z godz.13.45-14.30).
Anna Noworzyn-Sławińska


zmianie terminu zajęć z grafiki warsztatowej - druk płaski z mgr A. Tarnowską z 03.06 na 9.06.2022 w godz. 18.30-20.00


Przełożenie zajęć online analiza dzieła muzycznego rok II Edukacja ...., z dnia: 31.05.2022 r. godz. 11:45-13:15 na dzień 3.06.2022 r. godz. 10:00-11:30, stacjonarnie, ul. Zbierskiego 2/4, sala 4.26.
Marta Popowska


Zajęcia z mgr I. Kostą z I rokiem II stopnia z Edukacji Artystycznej (Dydaktyka przedmiotowa – nauczanie muzyki w szkole ponadpodstawowej)
z 1 kwietna 2022 zostaną odrobione 3.06.2022 w godz. 8:00-8:45 sala 4.25 na ul. Zbierskiego;

Zmiana zajęć z mgr I. Kostą dla studentów II roku, studia I stopnia Przedmiot – Dydaktyka przedmiotowa – nauczanie muzyki w szkole podstawowej z 20.06.2022 na 15.06.2022,
sala 508, w tych samych godzinach tj. 8.00 – 9.30 i 9.45 - 11.15, ul. Zbierskiego. Termin uzgodniony jest ze studentami.

Zmiana terminu konsultacji mgr I. Kosty z 09.06.2022 na dn. 02.06.2022 po pierwszej zaplanowanej godzinie, tj od 17.45 – 18.30
(ul. Zbierskiego, sala 404)


Zmiana zajęć
Fortepian na EM III rok z czwartku 2.06.22 z godziny 10.30 na godzinę 16.05 tego samego dnia.
Projekty twórcze z czwartku 2.06.22 z godziny 11.30 zostaną przeprowadzone poza uczelnią - w Miejskim Domu Kultury w Kłobucku - od godz. 9.00 do 12.00 jako realizacja projektu semestralnego.
Jakub Brawata


Zmiana terminu moich zajęć z dnia 30.05. (poniedziałek) na 13.06. (poniedziałek). Układ zajęć pozostaje bez
Barbara Karaśkiewicz


mgr Iwona Kosta
Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej
Zmiana terminów zajęć
1. W dn. 01.04.2022 r nie odbyła się trzecia godzina zajęć (9.30 – 10.15) z I rokiem, studia II stopnia z przyczyn losowych (sytuację zgłosiłam). Nowy termin ustalony ze studentami to 03.06.2022 r, godz. 8.00 do 8.45, sala 425, ul. Zbierskiego. Dotyczy przedmiotu – Dydaktyka przedmiotowa – nauczanie muzyki w szkole ponadpodstawowej
2. Proszę również o zmianę terminu zajęć dla II roku, studia I stopnia z 20.06.2022 na 15.06.2022, sala 508, w tych samych godzinach tj. 8.00 – 9.30 i 9.45 - 11.15, ul. Zbierskiego. Termin uzgodniony jest ze studentami.
Przedmiot – Dydaktyka przedmiotowa – nauczanie muzyki w szkole podstawowej.
Zmiana wynika z powodu mojej planowanej wizyty u lekarza w dn. 20.06.2022r – w tym dniu prawdopodobnie będę na L4 i zajęcia nie mogłyby się odbyć.
3. Ze względu na służbowy wyjazd w dń 09.06.2022 nie mogę być na konsultacjach. Bardzo proszę o umożliwienie mi odbycie tych konsultacji w dn. 02.06.2022 po pierwszej zaplanowanej godzinie, tj od 17.45 – 18.30 (ul. Zbierskiego, sala 404)


Podstawy harmonii jazzowej 09-MPP-L-04-PHJz 1.VI 13:30 - 14:15 na 8.VI 13:30 - 14:15
Improwizacja jazzowa 09-EM-L-04-IJ z 1.VI 15:15 - 16:00 na 8.VI 14:15 - 15:00
Historia muzyki rozrywkowej i jazzowej 09-EM-M-02-HMRIJ z 2.VI 11:30 - 13:00 na 8.VI 15:15 - 16:45
Podstawy aranżacji jazzowej 09-MPP-L-06-ME-PAJ z 2.VI 10:00 - 10:45 na 9.VI 10:30 - 11:15
Podstawy improwizacji jazzowej 09-MPP-L-06-AA-PIJ z 2.VI 13:30 - 14:15 na 9.VI 13:30 - 14:15
dr Korneliusz Wiatr


Zajęcia:
1. Licencjacka pracownia artystyczna - druk wypukły, płaski, wklęsły 09-G-L-06-GW-LPADWPW (prof. T. Chudzik, mgr A. Lasoń)
Pracownia dyplomowa-grafika warsztatowa 09-G-M-04-PDGW (prof. T. Chudzik, mgr A. Lasoń)
Pracownia dyplomowa-grafika artystyczna i projektowa 09-G-M-02-PDGAP (prof. T. Chudzik, mgr A. Lasoń)
odrabiane w dniu 30.05.2022 16.45-18.15 (prof. T. Chudzik) 15min przerwy 18.30-20.00 (mgr A. Lasoń) Sala 17.

2. Rysunek 09-G-L-06-R Grupa 2 (prof. T. Chudzik, mgr A. Lasoń)
Komunikat graficzny w przestrzeni publicznej 09-G-M-02-KGWPP /
09-G-M-04-KGWPP (prof. T. Chudzik, mgr A. Lasoń) sala 17
Odrabiane w dniu 06.06.2022
Rysunek 16.15-17.00 (prof. T. Chudzik) 17.00-17.45 (mgr. A. Lasoń) sala 17
Komunikat graficzny w przestrzeni publicznej 17.45-18.30 (prof. T, Chudzik) 18.30-19.45 (mgr A. Lasoń) sala 17

3. Grafika warsztatowa - druk wypukły 09-G-L-04-GWWY (prof. T. Chudzik)
Odrabianie zajęć: 07.06.2022 w godz. 14.45-16.15 sala 207

4. Pracownia technik obrazowania graficznego 09-G-M-02-PTOG Grupa 1 i 2
Pracownia technik obrazowania graficznego 09-G-M-04-PTOG Grupa 1 i 2
Odrabianie 13.06.2022 w godzinach 17.00-17.45 sala 208


Zmiana terminu zajęć dr Anny Stachury-Bogusławskiej:
Kształcenie słuchu 1 rok I st. gr. 2 (EM i MPP) z 30.05.2022 godz. 15.15-16.45 na 15.06.2022 godz. 13.30-15.00.


zmiana zajęć z prof. UJD B. Karaśkiewicz - warsztaty artystyczne z 13.06.
zostają przełożone na 27.05 w godz. 9:45-10:30 w sali 5.02


Informacja dla studentów z Edukacji Plastycznej - zajęcia odbędą się w piątek 27.05 od 18.00 do 19:30? A w godzinach 16:30 -18.00 będą konsultacje
Hanna Rozpara


zajęcia z mgr. Sebastianem Rucińskim z dnia 26.05 i 27.05 zostają przełożone na 2.06 i 3.06


zmiana terminu zajęć mgr J. Świniarska-Szebeszczyk z 25.05 godz. 9:00-14:30, budynek Zbierskiego 2/4 sala 5.04 na 09.06.2022 godz. 9:00-14:30, budynek Zbierskiego 2/4 sala 5.04


zmiana terminu zajęć z dnia 25 maja godz. 16.00 do 17.30 ( sala 404) na dzień 26 maja godz. 9.00 - 9.45; 11.00 - 11.45 ( sala 403).
dr hab. Robert Gawroński


w dniu 26.05. nastąpiła zmiana godziny zajęć. Grupa (09-EM-M-02-FISS) ma zajęcia o godz.10-10.45 w sali 5.06 (przeniesione z godz.13.45-14.30).
Anna Noworzyn-Sławińska


Pracownia dyplomowa licencjacka i magisterska - druk wklęsły, terminy zajęć z dr hab. Katarzyną Winczek, s. 207:
26.05. (czwartek) - od godz. 8.15
09.06. (czwartek) - od godz. 8.15
10.06. (piątek) - od godz. 9.30 (zajęcia przełożone z dn. 03.06.)


Zmiana zajęć z dr A. Stronciwilk
"Problemy sztuki najnowszej" - 14.06 g, 13.00-14.30 oraz 14.45 -16.15 (s.112) - za 23.05 oraz 30.05
"Wiedza o kulturze" - 14.06 g. 16.15-17.45 (s.112) za 23.05 oraz 30.05
"Seminarium" (lic i mgr) 10.06 - 08.00-9.30 oraz 9.45-11.15 (s.107 lub 112) za 23.05 oraz 30.05
Kultura i sztuka Ameryki Łacińskiej - 06.06 g.15.00 - 17.30, 13.06 g. 15-17.30 oraz 15.06 g. 15.00-17.30 (s.122 AK) - za 16.05, 23.05, 30.05


zajęcia w dniu 19.05.2022 z mgr I. Witek z grupą studentów 1 roku I stopnia "Instrumenty szkolne" o godz. 13.15-14.45 zostają odwołane


19.05. nastąpiła zmiana godziny zajęć. Grupa (09-EM-M-02-FISS) ma zajęcia o godz.10-10.45 w sali 5.06 (przeniesione z godz.13.45-14.30).
Anna Noworzyn-Sławińska


zajęcia z przedmiotu Drugi instrument - Organy, które prowadzi mgr J. Baszczyk zostają przełożone z 16.05. na 06.06.2022 roku


Odwołane zajęcia - fortepian, wykład monograficzny, seminarium pracy mgr z powodu zagranicznego wyjazdu w programie Erasmus Plus z prof. Maciejem Zagórskim w dniach 16-20 maj 2022r.


zajęcia z prof. UJD J. Jakubowskim z malarstwa na Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w dniach 13 i 20 maja 2022 odbędą się w formie ćwiczeń w godz. zgodnych z planem.


w związku wyjazdem w ramach programu Erasmus+, stacjonarne zajęcia prowadzone przez mgr Agatę Stronciwilk w terminie 23.05-30.05 zostają odwołane. Zajęcia, które odbywają się online mogą zostać zgodnie z planem.


w związku z wyjazdami w ramach programu Erasmus informuję o zmianie terminów zajęć;
18.05 na 6.06
25.05 na 13.06
1.06 na 15.06
dr Ewa Jabłczyńska


11.05. nastąpiła zmiana godziny zajęć. Grupa (09-EM-M-02-FISS) ma zajęcia o godz.10-10.45 w sali 5.06 (przeniesione z godz.13.45-14.30).
Anna Noworzyn-Sławińska


W związku z chorobą prowadzącego odwołuje się zajęcia dydaktyczne dr Anny Stachury-Bogusławskiej w terminie 9 - 13. maja 2022r.


jednorazowa zamiany zajęć między Adamem Rokowskim, a prof. Jakubowskim w piątki 20 i 27 maja z grupami z Edukacji Plastycznej
sem. 2 i 4 (EP-L-02 i EP-L-04 ) wg następującego schematu:
20 maja prof. Jakubowski poprowadzi zajęcia z przedmiotów Malarstwo na podłożach nietypowych i Malarstwo techniki tradycyjne w godzinach
11.30-14.45
27 maja Adam Rokowski poprowadzi zajęcia z rysunku o tych samych porach.


Zamiany zajęć między Adamem Rokowskim, a prof. Jakubowskim w piątki 20 i 27 maja z grupami z Edukacji Plastycznej sem. 2 i 4 (EP-L-02 i EP-L-04 ) wg następującego schematu:
20 maja prof. Jakubowski poprowadzi zajęcia z przedmiotów Malarstwo na podłożach nietypowych i Malarstwo techniki tradycyjne w godzinach 11.30-14.45
27 maja Adam Rokowski poprowadzi zajęcia z rysunku o tych samych porach.


W dniach 9 - 10 maja 2022r. (poniedziałek, wtorek) dziekanat Wydziału Sztuki nie będzie czynny (udział w szkoleniu).
W dniu 10 maja 2022r. (wtorek) Centrum Obsługi Wydziału Sztuki nie będzie czynne


Informuje, że zmieniam terminy zajęć z fortepianu w dniach 9 - 13 maja b.r. w związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+.
Zajęcia zostały przełożone na następujące dni i godziny:
8 VI - godz 9.00 - 13.30
9.VI - godz.9.00 - 9.45; 10.30 - 12.00; 12.45 - 14.15.
dr hab. Robert Gawroński


zmiana godzin zajęć z dr K. Ludwickim z przedmiotu:
Multimedialna organizacja widowisk. Scenografia, performance (na kierunku malarstwo I stopień, III rok) z godz. 17:00 na 16:00-17:30
Adam Rokowski


Zajęcia przełożone z 6.05 z fotografii dla 2 roku Grafiki (13:00-15:00) i z fotografii dla 1,2,3roku edukacji plastycznej.
(2h) przenoszę na 13.05 w godzinach 13.00-16.15 (4h)
zajęcia z fotografii dla edukacji w dniu 6.05 w godzinach 14.45-18:10 (4h) przenoszę na 22.05 w godzinach 18.15-19:45 i 3.06 w godzinach
18.15-19:45
zajęcia z fotografii dla grafiki w dniu 20.05 w godzinach 16:30-17.15 (1h) 10.06 (1h) przenoszę na 13.05 w godzinach 13.00-16.15 (4h)
Hanna Rozpara


Z powodu wyjazdu na konferencję naukową, w dniach 5 maja i 6 maja nie odbędą się zaplanowane przez mnie zajęcia z fortepianu.
Zajęcia zostaną odpracowane w tygodniu przed zaliczeniami
dr hab. Maciej Zagórski


zmiana zajęć z mgr. A. Wawrzynowiczem z przedmiotu "wyobrazowanie" PSW
tutoring:
z dnia 04.05.2022 na dzień 18.05.2022 (godz. 9:45 - 11:15)
z dnia 06.05.2022 na dzień 13.05.2022 (godz. 13:00 - 14:30)
w dniu 15.06.2022 zajęcia w godzinach 9:45-11:15.
Artur Wawrzkiewicz


W najbliższy czwartek tj. 5.05. zajęcia ze studentkami (09-EM-M-02-FISS) zostały zmienione.
Studentka (09-EM-M-02-FISS) z godz. 10.45-11.30 ma zajęcia w innym terminie tzn. w pn.9.05 w godz.13.15-14, natomiast studentka z godz. 13.45-14.30 będzie miała zajęcia 5.05, ale o godz.10.45-11.30. Sala 5.06.
Anna Noworzyn-Sławińska


Z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus+ nie będzie zajęć dydaktycznych w dniu 4 maja.
Zajęcia odbędą się w innym terminie.
Witalij Bohatyrewicz


zmiana miejsca zajęć w dn. 05.05.2022 r z budynku II LO. im R. Traugutta na budynek UJD, ul Zbierskiego (sala 5/04), ponieważ nie mamy klas ze względu na maturę. Zmiana dotyczy I roku, studia II stopnia - przedmiot: Dydaktyka przedmiotowa - nauczanie muzyki w szkole ponadpodstawowej. Pierwotnie zajęcia kończą się w Liceum o godz. 10.35. Przy ulicy Zbierskiego studenci nie będą mieć przerw pomiędzy godzinami lekcyjnymi i zajęcia kończyłyby się o 10.15. Propozycję zmiany ustaliliśmy wspólnie ze studentami.
mgr Iwona Kosta


zmianie terminu zajęć z przedmiotu Warsztaty artystyczne z prof. B. Karaśkiewicz:
z 2022-04-29 16:15 : 17:00 sala 4/25
Budynek wydziałowy - Zbierskiego 2/4
Zmiana na 2022-05-20 16:15 - 27.00 sala 5.02 lub 4.25


w związku z wyjazdem artystycznym zajęcia z dnia 27.04 zostaną zrealizowane w dniu 13.05
dr Ewa Jabłczyńska


odrobienie zajęć z technologii malarstwa ze studentami II roku, 1 stopnia (kierunek malarstwo) w piątek, 29 kwietnia, w godzinach 10.00-11.30.
Adam Rokowski


zmiana godziny zajęć w dniu 26.04.2022 z dr M. Popowską z przedmiotu - Analiza dzieła muzycznego z godziny 11:45-13:15 na 18:45-20:15.
dr Marta Popowska


Finansowanie kultury muzycznej przełożone z 27.04.2022 godz. 13.30 - 15.00 na 04.05.2022 godz. 15.00 - 16.30.
dr Marek Kudra


Zmiana zajęć z 27.IV na 9.V
dr Korneliusz Wiatr


W dniu 26.04.2022 zajęcia prowadzone przez prof. Tomasza Chudzika, dr hab. Witolda Zarębę i mgr Aleksandrę Lasoń są przełożone na inny termin.
Dotyczy to przedmiotów:
Grafika warsztatowa - druk wypukły 09-G-L-04-GWWY (prof. T. Chudzik, dr hab. W. Zaręba)
Pracownia działań multigraficznych 09-G-M-02-PDM / 09-G-M-04-PDM (dr hab. W. Zaręba)
Licencjacka pracownia artystyczna - druk wypukły, płaski, wklęsły 09-G-L-06-GW-LPADWPW (prof. T. Chudzik, mgr A. Lasoń)
Pracownia dyplomowa-grafika warsztatowa 09-G-M-04-PDGW (prof. T. Chudzik, mgr A. Lasoń)
Pracownia dyplomowa-grafika artystyczna i projektowa 09-G-M-02-PDGAP (prof. T. Chudzik, mgr A. Lasoń)
Rysunek 09-G-L-06-R (prof. T. Chudzik, mgr A. Lasoń)
Komunikat graficzny w przestrzeni publicznej 09-G-M-02-KGWPP / 09-G-M-04-KGWPP (prof. T. Chudzik, mgr A. Lasoń)

Zajęcia prowadzone przez dr hab. W. Zaręby odrobione będę w dniu: 29.04.2022
Grafika warsztatowa - druk wypukły 09-G-L-04-GWWY w godzinach: 11.15-12.45
Pracownia działań multigraficznych 09-G-M-02-PDM / 09-G-M-04-PDM w godzinach: 13.00-14.30


W związku z wyjazdem na Erasmusa+ zajęcia w czw 28.04 nie odbędą się.
Zajęcia ze studentkami (09-EM-M-02-FISS) odbędą się w pn 25.04 w godz. 10-10.45 oraz 13.15-14 w sali 5.06.
Zajęcia z grupą 09-EM-L-06-PPL odbędą się w czw 5.05 w sali 5.06.
mgr Anna Noworzyn-Sławińska


W dniu 22.04.2022 zajęcia z panem Krzysztofem Warzychą są odwołane


Zajęcia z Druku Płaskiego z mgr. Anną Tarnowską z dn. 22.04. Odbędą się w następny czwartek. tj. 28.04. Od godziny 18.30 do 19.15.


w dniu 21.04.22 w godz. 17:30-18:15 zajęcia z Malarstwa Architektonicznego (kierunek Malarstwo I rok) z mgr T. Koselą odbędą się poza terenem Uczelni w związku z otwarciem wystawy prof. B. Bebel-Karankiewicz w Galerii Miejskiej


zajęcia dr hab. Jakuba Jakubowskiego turoring tożsamość z dnia 21.04.2022 przeniesione na 02.06.2022


Informuję, że zmieniam godziny zajęć z fortepianu z dnia 22 kwietnia. Dwie lekcje odbędą się w tym samym dniu a jedna w poniedziałek 25 kwietnia.

11.30 ( M.Majewska Ir.EM) - zmiana na 9.15, 25 kwietnia s.404
12.15 ( E.Trzepióra III r.MPP) - zmiana na godz.15.15
13.00 ( O.Migoń III r.MPP) - zmiana na godz. 14.30

Zajęcia z godziny 9.45 odbędą się planowo.
Powodem zmiany terminów zajęć są zaplanowane na godziny 1100.-.14.00 recitale dyplomowe w ZSM w Częstochowie.
dr hab. Robert Gawroński


Informacja dla studentów o odwołanych zajęciach w środę - 20 kwietnia od godziny 13:30 - 16:45

Odwołane zajęcia dotyczą przedmiotów:
1 Artystyczne projektowanie książki
2.Okładka książki jako przestrzeń promocji i reklamy
Studenci jeszcze przed świętami zostali poinformowani o odwaołaniu zajęć. Dodatkowo informuję, że odrobienie zajęć z dnia 20 kwietnia odbędzie się w 27 kwietnia i 11 maja w godzinach: 16:45 - 18:15

dr hab. Zdzisław Wiatr


Z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus+ zajęcia dydaktyczne 11 i 13 kwietnia odbędą się w innych terminach.
Witalij Bohatyrewicz


Zmiana terminu zajęć z Katedry Muzyki z przedmiotu Fakultet-Śpiew solowy. Zrealizowane zostaną nie w czwartek tj.14.04, ale w poniedziałek tj.11.04 w następujących godzinach:
10-10.45 w pn (09-EM-M-02-FISS)
13.15-14 (09-EM-M-02-FISS)
14.45-15.30 (09-EM-M-04-FISS)


W dniu 11.04.2022 dyżur Prodziekana - dr hab. Ewa Grabowskiej-Lis odbędzie się w godzinach 8.00- 9.00


 II rok malarstwa - w dniu 8.04.2022 zajęcia z dr Grzegorzem Tomasiukiem odwołane


Odwołane zajęciach w poniedziałek 11. kwietnia od godziny 10:00 - 14:00.
Odwołane zajęcia dotyczą przedmiotów:
1 Pracownia książki
2. Licencjacka pracownia artystyczna
3. Pracowania dyplomowa - proj graficzne 2D
dr hab. Zdzisław Wiatr


w dniu 08.04.2022 zajęcia z dydaktyki przedmiotowej przeniesione do budynku przy ul. Dabrowskiego 14 sala 113 zajęcia w godzinach zgodnie z planem - dr hab. Jakub Jakubowski


W związku z udziałem w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka fortepianowa" w Akademii Muzycznej w Gdańsku zajęcia z dr Anną Stachurą-Bogusławską z dnia 4 maja 2022 roku (Kształcenie słuchu, EM i MPP 1 rok, grupa 1 i 2, godz. 13.30-14.15 i 14.15-15.00, sala 4.25) odbędą się w dniu 13 kwietnia 2022 roku. Godziny i sala nie ulegają zmianie.


Zajęcia z przedmiotu Analiza dzieła muzycznego (wykład) z dr M. Popowską zostają zmienione z godziny 18:45-20:15 na 11:45-13:15 (wtorek)


Zajęcia z prof. Barbarą Karaśkiewicz zostają przełożone z 8.04. na 06.04.2022


Jednorazowa zmiana zajęć z czwartku (7.04) na środę ( 6.04) - przedmiot "Proseminarium pracy teoretycznej" na st. mgr., od godz. 13.30 do 16.00
prof. Tomasz Chudzik


W dniach 4–8. 04.22 r. jestem zmuszony zajęcia odwołać i odrobić zajęcia w uzgodnieniu ze studentami w kwietniu br.
Rok I
Anatomia Ruchu – 21.04.2022 /czwartek/ – 15.00 – 16.30
Malarstwo Architektoniczne – 21.04.2022 /czwartek/ – 16.45 – 18.15
Rok – II
Projektowanie Wnętrz, Wystawiennictwo – 22.04.2022 /piątek/ – 10.00 – 10.45
Malarstwo Architektoniczne – 22.04.2022 /piątek/ – 10.45 – 11.30
Rok – III
Projektowanie Wnętrz, Wystawiennictwo - 12.04.2022 /piątek/ – 13.15 – 14.45


zajęcia z mgr I. Kostą w dniu 01.04.2022 z Dydaktyki przedmiotowej ze studentami II stopnia w godz 9:30-10:15 zostały odwołane. Termin zostanie podany po uzgodnieniu ze studentami


Odwołanie dyżuru dr hab. Katarzyny Winczek w dziekanacie w dn. 04.04.2022, z powodu urlopu.


Dyrygowanie z prof. P. Jeziorowskim które zostają przeniesione z 01.04.2022 na 4.04.2022


Finansowanie kultury muzycznej z: 30.03.2022 godz. 13.30 - 15.00 na: 04.04.2022 godz. 14.00 - 15.30, sala 4/25
dr Marek Kudra


W związku z udział w programie ERASMUS+ i wyjazdem na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberoku na Słowacji w dniach 4-8.04.2022 r. chciałbym zmienić organizację zajęć ze studentami. W dniach 4–8. 04.22 r. jestem zmuszony zajęcia odwołać i odrobić zajęcia w uzgodnieniu ze studentami w kolejnych miesiącach.
mgr Tadeusz Kosela


Zajęcia online - Historia muzyki (EM 2 rok)/Historia stylów muzycznych (MPP 2 rok) z dr Anna Stachurą-Bogusławską z dnia 29 marca 2022 (wtorek) ze względu na problemy techniczne odbędą się w nowym terminie: 5 kwietnia 2022 roku w godz. 8.15-9.45.


W związku z awarią łącza internetowego zajęcia dydaktyczne prowadzone w trybie zdalnym przez dr Annę Stachurę-Bogusławską w dniu 29. marca 2022r. nie odbędą się.
Zajęcia będą przeprowadzone w innym, uzgodnionym ze studentami terminie.


W związku z udziałem w programie ERASMUS+ i wyjazdem na Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku na Słowacji w dniach 4-8.04.2022 r. chciałbym zmienić organizację zajęć ze studentami w pracowni Malarstwo – pracownia dyplomowa. W dniach 4 – 5 jestem zmuszony zajęcia odwołać.
10 godzin dydaktycznych zostanie odrobione ze studentami kolejno; 11.04; 12.04; 25.04; 26.04, 09.05, 10.05, 16.05 dodatkowo w godz. 8:00-8:45 oraz 12.04, 26.04, 10.05 w godz. 13:00-13:45

prof. Jarosław Kweclich


Zaplanowany na wtorek 29 marca br. godz. 11.30-13.00 zdalny wykład monograficzny ze studentami II roku kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2 stopnia przekładam na tydzień nr 12 - godzina pozostaje bez zmian.
dr hab. Maciej Zagórski


zajęcia z prof. M. Zagórskim (Wykład monograficzny) z 29.03 zostają przełożone na 31.05.2022


Z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus+ 28.03-01.04.2022 zajęcia dydaktyczne odbędą się w innych terminach
Witalij Bohatyrewicz


W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+ dyżur Prodziekana zostanie przeniesiony z dnia 01.04.22 na dzień 06.04.22 w godz.8.30-9.30
W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+ zajęcia Instrument do wyboru prowadzone przez dr hab. Ewę Grabowską-Lis, prof. UJD zostają przeniesione z dnia 01.04.22 na dzień 28.03.22


zajęcia z dr A. Rokowskim z Technologii malarstwa ze studentami II i III roku z 8 marca zostaną odrobione 1 kwietnia 2022 r. w następujących godzinach:
III rok 8:30-10;
II rok 10-11:30


W dniu 23.03.2022r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dr hab. Bartosza Małczyńskiego


Dyżur dziekana WS dr hab. Katarzyny Winczek w dn. 22.03.2022, zostaje odwołany z powodu urlopu.


W dniu 21.03.2022r. odwołuje się dyżur dr hab. Jakuba Jakubowskiego, prof. UJD, Prodziekana ds. Studencko-Dydaktycznych WS.
Dyżur zostaje przeniesiony na dzień 22.03.2022r. na godz. 10.00 - 11.30


Zajęcia z prof. Barbarą Karaśkiewicz w dniu 21.03.2022 zostają odwołane.
Zajęcia odbędą się w innym, uzgodnionym ze studentami terminie.


W związku z prowadzoną działalnością artystyczną, dyżur Prodziekana - dr hab. Ewa Grabowskiej - Lis - zostanie przeniesiony z dnia 25.03 na dzień 23.03.2022 w godzinach 9.45-10.45.


Zajęcia w dniu 18.03.2022r. w godz. 11.30 - 13.00 z przedmiotu "Projektowanie wnętrz, wystawiennictwo" dla studentów III roku kierunku Malarstwo (prowadzący mgr Tadeusz Kosela) odbędą się poza terenem Uczelni (w Jasnogórskiej Szkole Muzycznej w Częstochowie).


w dniach 14.03.-16.02. 2022 dyżur oraz konsultacje dr hab. Jakuba Jakubowskiego odwołane w związku z wyjazdem służbowym


W dniu 8.03.2022 odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra Adama Rokowskiego.
Zajęcia odbędą się w innym, uzgodnionym ze studentami terminie.


W dniach 7 - 11.03.2022 r. zajęcia z Malarstwa architektonicznego odbywają się poza terenem Uczelni (realizacja projektu malarskiego w Jasnogórskiej Szkole Muzycznej w Częstochowie).


Z powodu wyjazdu na koncert w ramach projektu związanego z realizacją stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyżur Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych WS dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis, prof. UJD, z dnia 04.03.2022 zostanie zrealizowany w dniu 16.03.2022 w godz.8.30 - 9.30.


zajęcia z G. Tomasiakiem z Cyfrowej kreacji i animacji obrazu w lutym będą przeprowadzone po 4 godziny.


Informacje dotyczące targów pracy i praktyk - Absolvent Talent Days ( https://www.absolvent.pl/talentdays).

oferta dla uczelni


Zaproszenie dla studentów do wyboru PSW - ogólnouczelnianego z tutoringiem


W związku z chorobą prowadzącego odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez mgr Joannę Świniarską-Szebeszczyk - do dnia 4. lutego 2022r.


Ze względu zdrowotnych w dniu 28. stycznia 2022 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez mgr Joannę Świniarską-Szebeszczyk


Wykaz egzaminów sesja zimowa specjalność nauczycielska


Zajęcia z dn. 31.01.2022 z Grafiki Warsztatowej- druk wypukły zostają odwołane.
Termin odpracowywania zajęć: dn. 24.01.2022- 11.15- 14.50; 7.02.2022- 11.15- 14.50 (studenci będą rozpoczynać zajęcia godzinę wcześniej)


zmiana terminu zajęć z Projektowania Wnętrz, Wystawiennictwo z dnia 20.01.br godz. 10.15-12.00 na dzień 27.01.br na godz.8.30-10.00.
mgr Tadeusz Kosela


przekładam w tym tygodniu zajęcia z fortepianu z dziś tj. 17.01.2022 o godzinie 10.00 na piątek 21.01.22 o 9.00.
A także zajęcia z czwartku 20.01.22 z godz. 10.45 na wtorek 18.01.22 o godz. 11.15.
Jakub Brawata


W związku z urlopem w dniu 18 stycznia 2022 roku pokój 608 (VI piętro, ul. Waszyngtona 4/8 - Wydział Sztuki) nie będzie czynny.
Informacje w pokoju 611 (VI piętro, ul. Waszyngtona 4/8).


zmianie terminu konsultacji - konsultacje z dn.17.01 odbędą się dn.20.01 w godz. 15-16.30.
Anna Noworzyn-Sławińska


konsultacje z dr Noworzyn-Sławińską odbędą się w godz. 15.45-17.15.


W dniu 14.01.2022 zajęcia: "Licencjacka pracownia artystyczna druk wypukły, płaski i wklęsły" sem. 5 (licencjat) i "Pracownia dyplomowa" dla semestru 3 (magisterka) od godz. 16.30 do 17.27. Prowadzący dr hab. Witold Zaręba


W dniu 21.01.2022 zajęcia: "Licencjacka pracownia artystyczna druk wypukły, płaski i wklęsły" sem. 5 (licencjat) i "Pracownia dyplomowa" dla semestru 3 (magisterka) od godz. 10.15 do 11.15 dr. P. Delekta / od godz. 11.15 do 12.30 mgr A. Lasoń / od godz. 12.30 - 13.30 prof. T. Chudzik


"Grafika artystyczna i projektowa. Techniki klasyczne, multigraficzne i eksperymentalne" Rok 1 sem. 1 (magisterka). Zajęcia od godz. 13.30 do 14.15 mgr A. Lasoń / od godz. 14.15 do 17.45 prof. T. Chudzik


zmiana terminu konsultacji dr A. Noworzyn-Sławińska z 10.01.2022 na 13.01.2022 w godz. 15-16.30


Zmiana godzin zajęć studentów EM 1 rok II stopnia z dr Anną Stachurą-Bogusławską w dniach 10.01; 17.01 oraz 24.01.2022 (poniedziałki, tygodnie 16-18): godz. 13.15-14.45 Historia muzyki współczesnej godz. 14.50-16.20 Kształcenie słuchu sala 4.26


Korekta terminów egzaminów ze specjalności nauczycielskiej
Terminy egzaminów specjalność nauczycielska semestr zimowy 2021/22