Ogłoszenia dla studentów


W dniach 5.03.2024 - 8.03.2024 odwołuje się zajęcia prowadzone przez dra Mariusza Oziębłowskiego.
Termin odrobienia zajęć zostanie podany po uzgodnieniu ze studentami.


dr Witalij Bohatyrewicz - terminy egzaminów
Egzamin z historii sztuki, 1 rok, I stopień, 8 i 9 lutego na Dąbrowskiego 14.
Kierunki: Grafika, Malarstwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Fotografia i kreacja przekazu wizualnego.

Egzamin z historii sztuki, 2 rok, I stopień, 6 lutego na Dąbrowskiego 14.
Kierunki: Grafika, Malarstwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Egzamin z historii sztuki, 3 rok, I stopień, 7 lutego na Dąbrowskiego 14.
Kierunki: Grafika, Malarstwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.


dr hab. Jakub Jakubowski  - zmiana terminów dyżurów w lutym
dyżury – ul. Waszyngtona 4/8, VI piętro (wejście przez pok. 608)
poniedziałek – 9.00 – 10.30
wtorek - 8.30.00 - 10.00


Zajęcia z mgr Zuzanną Sokołowską z dnia 25 stycznia i 1 lutego odbędą się 2 lutego w godzinach od 11.00 do 12.30


przełożenie zajęć z fortepianu prowadzonych przez dra hab. Roberta Gawrońskiego, prof. UJD, z dnia 2 lutego na dzień 31 stycznia 2024 r.
09-MPP-L-03-AA-FII K.Wydmuch piątek 2 II. S.507 g.10.45 - 11.30 na środę 31 stycznia s. 404 g. 14.30 - 15.15


Zajęcia z przedmiotu Fortepian prowadzonego przez dr hab. Barbarę Karaśkiewicz, prof. UJD, zaplanowane na 25.01.2024 w godz. 12.00 - 17.45 zostaną zrealizowane dnia 29.01.2024 w godz. 12.00 - 17.45.


W dniu 25. stycznia 2024 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne z przedmiotu "Projekty twórcze z elementami prawa autorskiego" prowadzone przez mgr Zuzannę Sokołowską


W dniu 23. stycznia 2024 r. z przyczyn niezależnych od prowadzącego (utrudnienia na kolei) odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra Rafała Siderskiego.
Zajęcia z "Fotografii użytkowej" zostaną odpracowane w uzgodnieniu ze studentami.


Konsultacje prof. dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis zaplanowane na dzień 26.01.2024 zostaną zrealizowane dnia 25.01.2024 w godz. 9.30-10.15
Dyżur Prodziekan prof. dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis zaplanowany na dzień 26.01.2024 zostanie zrealizowany dnia 25.01.2024 w godz. 11.00-12.30


Zajęcia z przedmiotu 'Emisja głosu' prowadzone przez Karolinę Mrugalską zaplanowane dnia 22.01.2024 w godz. 9.00- 10.30 zostaną zrealizowane w tym samym dniu w godz. 11.00-12.30.


W dniach 19 - 24. stycznia 2024 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra hab. Lesława Podolskiego


zajęcia z przedmiotu wokalistyka estradowa, prowadzonego przez dr Joannę Świniarska-Szebeszczyk i mgr Michała Ostalskiego, zaplanowane na 2.02.2024 r. w godz. 9:30-17:00 zostaną zrealizowane dnia 24.01.2024 r. w godz.12:30-19:15


Zajęcia z przedmiotu Emisja głosu, prowadzonego przez dr Annę Noworzyn-Sławińską, zaplanowane na 22.01.2024 w godz.13.45-15.15 zostaną zrealizowane w godz.9-9.45 i 9.45-10.30.


Terminy odrabiania zajęć i konsultacji dr Anny Stachury-Bogusławskiej z dnia 10.01.2024 r.
Kształcenie słuchu (EM i MPP studia I st. 2 rok gr. 1) 29.01.2024 godz. 9.00-10.30 sala 402
Kształcenie słuchu (EM i MPP studia I st. 2 rok gr. 2) 29.01.2024 godz. 10.30-12.00 sala 402
Przygotowanie pracy licencjackiej (EM I st. 3 rok) 17.01.2024 godz. 16.45-17.30 sala 425
konsultacje 29.01.2024 godz. 12.00-13.30 sala 402

Zmiana godzin konsultacji dr Anny Stachy-Bogusławskiej w dniu 17.01.2024 z godz. 12.00-13.30 na godz. 10.00-11.30 sala 425


W dniach 16 - 17. stycznia 2024 roku odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez prof. Zdzisława Wiatra


Zajęcia z przedmiotu Kształcenie słuchu gr. 4 prowadzonego przez Marka Kunickiego zaplanowane na 13.01.2024 w godz. 8.45 - 10.15 zostaną zrealizowane dnia 30.01.2024 w godz. 8:45 - 10:15


Zajęcia z przedmiotu Zarządzanie kulturą, prowadzonego przez dr Marka Kudrę, zaplanowane na 23.01.2024 w godz. 9.45 - 10.15 zostaną zrealizowane dnia 23.01.2024 w godz 13.30 - 14.15

Zajęcia z przedmiotu Warsztaty artystyczne, prowadzonego przez dr Marka Kudrę, zaplanowane na 23.01.2024 w godz. 11.30 - 12.15 zostaną zrealizowane dnia 23.01.2024 w godz 14.15 - 15.00.

Zajęcia z przedmiotu Chór, prowadzonego przez dr Marka Kudrę, zaplanowane na dni 17, 23 i 24, 01.2024 w godz. 18.00 - 19.30 zostaną zrealizowane dnia 20.01.2024 w godz 15.00 - 19.30 (w ramach wyjazdu na konkurs chóralny w Chełmnie k/Bydgoszczy).

Zajęcia z przedmiotu Czytanie partytur, prowadzonego przez dr Marka Kudrę, zaplanowane na 17.01.2024 w godz. 16.30 - 18.00 zostaną zrealizowane dnia 16.01.2024 w godz 9.45 - 11.15.


Dyżur Prodziekan prof. dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis w dniu 16.01.2024 odbędzie się w godzinach 12.30 – 14.00.
Konsultacje prof. dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis w dniu 16.01.2024 odbędą się w godzinach 14.30-16.00


W dniu 12. stycznia 2024 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dr Martę Śliwiak


Zajęcia z przedmiotu "Improwizacja jazzowa", prowadzonego przez dr Korneliusza Wiatra, zaplanowane na 15.01.2024 w godz. 10.00 - 10:45 i 11:30 - 14.30 zostaną zrealizowane dnia 17.01.2024 w godz. 13.00 - 16:45.


Zajęcia z przedmiotów "Instrument do wyboru: gitara" oraz "Drugi instrument: gitara", prowadzonych przez mgra Wojciecha Gurgula, zaplanowane na 25.01.2024 r. w godz. 10.30-16.00 zostaną zrealizowane dnia 18.01.2024 r. w godz. 10.30-16.00.


Zajęcia z przedmiotów "Instrument do wyboru: gitara" oraz "Drugi instrument: gitara", prowadzonych przez mgra Wojciecha Wojtucha, zaplanowane na 18.01.2024 r. w godz. 12.15-17.15 zostaną zrealizowane dnia 25.01.2024 r. w godz. 12.15-17.15.


Zajęcia z instrumentu głównego gitara elektryczna zaplanowane na czwartek 11.01 odbędą się w godzinach od 8.00 do 14.00 we wtorek 16.01. Termin uzgodniłem że studentami.
Sebastian Ruciński


W dniu 09. stycznia 2024 roku odwołuje się zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje mgra Jakuba Dziewita


Zmiana terminu prowadzenia zajęć dydaktycznych przez dra Adama Rokowskiego (uzgodnione ze studentami):
Struktury wizualne (09-FKP-L-01) zajęcia z 12 stycznia odrabianie 18 stycznia 13.15 - 14.45 W132
Rysunek Edukacja (09-EP-L-01) (09-EP-L-03) (09-EP-M-01) odrabianie zajęć 25 stycznia, godz. 12.15-15.00 D13
Technologia malarstwa (09-M-L-03) zajęcia z 16 stycznia, odrabianie 18 stycznia 15.00-16.30, W132
Technologia malarstwa (09-M-L-01) zajęcia z 16 stycznia, odrabianie 18 stycznia 9.45-11.15 W132
Technologia malarstwa (09-M-L-05) zajęcia z 16 stycznia, odrabianie 18 stycznia 11.39-13.00 W132


Dyżur Prodziekan prof. dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis zaplanowany na piątek 12.01.2024 zostanie zrealizowany dnia 11.01.2024 w godz. 9.30 – 11.00


W dniu 10 stycznia 2024 roku odwołuje się zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje dr Anny Stachury-Bogusławskiej. Nowe terminy zostaną podane po uzgodnieniu ze studentami.


Terminy egzaminów na specjalność nauczycielską


Zajęcia z przedmiotu Interpretacja tekstu z dykcją prowadzone przez Karolinę Mrugalską zaplanowane dnia 09.01.2024 w godz. 8.00 - 9.30 zostaną zrealizowane dnia 09.01.2024 w godz. 16.00-17.30 (sala 506).
Zajęcia z przedmiotu Wokalistyka estradowa prowadzone przez Karolinę Mrugalską zaplanowane dnia 09.01.2024 w godz. 13.00-13.45 zostaną zrealizowane dnia 09.01.2024 w godz. 15.15-16.00 (sala 506).
Zajęcia z przedmiotu Wokalistyka estradowa prowadzone przez Karolinę Mrugalską zaplanowane dnia 09.01.2024 w godz. 10.00-13.00 zostaną zrealizowane dnia 17.01.2024
w tych samych godzinach (sala 506).


Zgodnie z Zarządzeniem JM. Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie 05.01.2024 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracyjnych UJD.
Dziekanat oraz Centrum Obsługi Wydziału Sztuki będą zamknięte.


informacja o odrabianiu zajęć mgr. Marcina Wieczorka
Zajęcia z dnia 29.01.24 DTP, FKP-L03,gr 2, zostaną odrobione 8,15 i 22.01.24 s.103, moje zaplanowane zajęcia z tą grupą będą rozpoczynały się o jedną godzinę wcześniej,

Zajęcia z dn 30.01.24
Warsztaty komputerowe, G-L01 gr 2, zostaną odrobione 20.12 w godz. 11.45-13.15, s. 106
Warsztaty komputerowe, G-L01 gr 1, zostaną odrobione 17.01.24 w godz. 11.45-13.15, s. 106

Zajęcia z dn 31.01.24
Warsztaty komputerowe, G-L01 gr 2, zostaną odrobione 10.01.24 w godz. 11.45-13.15, s. 106
Warsztaty komputerowe, G-L01 gr 1, zostaną odrobione 24.01.24 w godz. 11.45-13.15, s. 106

Zajęcia z dnia 31.01.24 DTP, FKP-L03, gr 1, zostaną odrobione w dniu 11.01.24, godzinach 16.30-18.00, 18.15-19.00, s.103.


Zajęcia z przedmiotu Emisja głosu, prowadzonego przez dr Annę Noworzyn-Sławińską, zaplanowane na 15.01.2024 w godz. 13.45-15.15 zostaną zrealizowane dnia 08.01.2024 w godz.9.45-10.30 i 12-12.45.
Zajęcia z przedmiotu Fakultet I - Śpiew solowy, zaplanowane na 15.01.2024 w godz. 13-13.45 zostaną zrealizowane dnia 15.01.2024 w godz.9.45-10.30


informacja o zmianach w zajęciach dr Hanny Rozpary
zajęcia z 9 stycznia - grafika II rok lic. 2 grupa l, grafika artystyczna i projektowa, 6 godz, 10:30-16.00 Na dzień: 17 stycznia - 10:30-16.00
zajęcia 12 stycznia - grafika I rok lic. 1 grupa, podstawy grafiki warsztatowej 3 godziny 9:45 - 12:15 Na dzień: 19 stycznia 12:15-14:45
zajęcia z 12 stycznia i 19 stycznia, II rok grafika mag. 12:15-13.00 (po jednej godzinie, w sumie dwie) Na dzień: 15 stycznia, 17:45-19:15 (2 godz.).


Konsultacje z prof. dr hab. Ewą Grabowską-Lis zaplanowane na 19.12.2023 w godz. 14.00-15.30 zostaną zrealizowane 9.01.2024 w godz.10.00 – 11.30


Zajęcia z dr Markiem Kudrą zostają odwołane w dniach 18.12.2023-22.12.2023


Zajęcia dydaktyczne za mgra Tadeusza Koselę w zastępstwie prowadzi mgr Mateusz Pawełczyk


Zajęcia z dr Joanną Świniarską-Szebeszczyk zostają odwołane w dniach 18.12.2023-19.12.2023


Dyżur prodziekana Jakuba Jakubowskiego z dnia 19.12.2023 (wtorek) - przełożony na środę 20.12.2023 w godzinach od 8.30 do 10.00


Konsultacje z prof. dr hab. Ewą Grabowską-Lis zaplanowane na dzień 15.12.2023 w godz. 8.00 – 8.45 zostaną zrealizowane dnia 20.12.2023 w godzinach 8.45-9.30


Zajęcia z przedmiotów „Drugi instrument: gitara” oraz „Instrument do wyboru: gitara”, prowadzone przez mgr Marcina Kuźniara zaplanowane na 13.12.2023 w godz. 13.30 - 16.45 zostaną zrealizowane dnia 17.01.2023 w godz. 11:45-18:00.


Zajęcia z przedmiotu II instrument – organy, prowadzonego przez dra Jana Mroczka, zaplanowane na 13.12.2023 w godz. 10.00 - 12.00 zostaną zrealizowane dnia 18.12.2023 w godz.9.30-11.30.
Jan Mroczek


Konsultacje dr Anny Stachury-Bogusławskiej, zaplanowane na 13.12.2023 w godz. 12.00-13.30 zostaną zrealizowane dnia 13.12.2023 w godz. 10.00-11.30 w sali 402.


Zajęcia z przedmiotu Zespoły Instrumentalne oraz Zespoły Wokalno-Instrumentalne prowadzone przez dr hab. Lesława Podolskiego zaplanowane na dzień 15 grudnia w godz. 16.30 – 18.00 w Sali 502 zostaną zrealizowane dnia 15 grudnia w godz. 9.30 – 11.00 w sali w Auditorium Maximum przy ul. Waszyngtona 4/8

Konsultacje prowadzone przez dr hab. Lesława Podolskiego zaplanowane na dzień 15 grudnia w godz. 18.00 – 18.45 w Sali 502 zostaną zrealizowane dnia 15 grudnia w godz. 11.00 – 11.45 w sali w Auditorium Maximum przy ul. Waszyngtona 4/8

Konsultacje prowadzone przez dr hab. Lesława Podolskiego zaplanowane na dzień 14 grudnia w godz. 14.00 – 15.30 w Sali 402 zostaną zrealizowane dnia 18 stycznia w godz. 15.30 – 17.00 w sali 402


Zajęcia w dn. 12.12.2024 z mgr Tadeuszem Koselą zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione. Na zajęcia w dniach 18.12.2024 i 19.12.2024 zostanie wyznaczone zastępstwo.


Zajęcia fortepianu 09-MPP-L-05 prowadzone przez dr hab. Roberta Gawrońskiego, prof. UJD zaplanowane na wtorek 12 grudnia 15.00-15.45 s.404 przełożone na środę 13 grudnia g. 17.30-18.15 s.404


Z przyczyn obiektywnych (poważne zakłócenia w funkcjonowaniu połączeń Kolei Śląskich i brak komunikacji zastępczej) w dniu 7.12.2023 odwołuje się zajęcia ze studentami Wydziału Sztuki
mgr Zuzanna Sokołowska


W dniach 27.11.- 08.12. 2023 r. zajęcia z prof. Tomaszem Chudzikiem są odwołane z powodu choroby prowadzącego.


W dniach 5 - 7. 12. 2023 odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez mgra Jakuba Dziewita (względy zdrowotne)


Zajęcia z mgr Iwoną Kostą zaplanowane na dzień 11.12.2023 zostaną przeniesione na dzień 04.12.2023


Zmiana terminu zajęć mgr. Artura Jastrzębia, szczegóły poniżej:
Podstawy projektowania graficznego i typografii Fotografii i kreacja przekazu wizualnego, st. I rok I grupa 1 z piątku 8.12.2023 z godzin 9:45-11:15 na poniedziałek 11.12.2023 na godziny 16:00-16:45 i 17:00-17:45 do sali 105
Podstawy projektowania graficznego i typografii Fotografii i kreacja przekazu wizualnego, st. I rok I grupa 2 z piątku 8.12.2023 z godzin 11:30-13:00 na poniedziałek 11.12.2023 na godziny 14:15-15:00 i 15:15-16:00 do sali 105


w dniu 04.12.2023 r z powodu choroby zajęcia z prof. UJD Magdaleną Snarską zostają odwołane


W dniach 4 - 8. grudnia 2023 roku odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra ha. Jerzego Piwowarskiego, prof. UJD (względy zdrowotne)


W dniach 01.12.2023 - 08.12.2023 odwołuje się zajęcia dydaktyczne dra hab. Włodzimierza Karankiewicza, prof. UJD, w związku z chorobą prowadzącego


w dniu 8 grudnia w zaiązku z wyjazdem doktory Marty Śliwiak oraz udział w Śląskim Festwialu Nauki zajęcia zostają odwołane z następujących przedmiotów:
1. Grafika artystyczna i projektowa, techniki klasyczne, multigraficzne i eksperymentalne. Pracownia 3 [09-G-M-01-GAP] (grupa I i II)
2. Pracownia dyplomowa-Grafika artystyczna i projektowa [09-G-L-05-PDGAP]


Zajęcia z powodu choroby. z mgr Aleksandrą Jakubczak są odwołane w dniach od 30.11.2023 – 08.12.2023


W związku ze zwolnieniem lekarskim odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra hab. Witolda Zarębę, prof. UJD, w dniach 29.11.2023 - 04.12.2023


Zajęcia z przedmiotu Propedeutyka kompozycji gr.1 prowadzonego przez Marka Kunickiego zaplanowane na 05.12.2023 w godz. 10.30 - 12.00 zostaną zrealizowane dnia 04.12.2023 w godz. 8.00 - 9.30.
Zajęcia z przedmiotu Propedeutyka kompozycji gr 2 prowadzonego przez Marka Kunickiego zaplanowane na 05.12.2023 w godz. 12.00 - 13.30 zostaną zrealizowane dnia 04.12.2023 w godz. 9.30 - 11.00.
Zajęcia z przedmiotu Kształcenie słuchu gr. 4 prowadzonego przez Marka Kunickiego zaplanowane na 05.12.2023 w godz. 8.45 - 10.15 zostaną zrealizowane dnia 04.12.2023 w godz. 11.00 - 12.30.


Zajęcia z dr hab. Maciejem Zagórskim, prof. UJD są odwołane w dniach od 28.11.2023 – 08.12.2023


Ze względu na zwolnienie lekarskie odwołuje się zajęcia dydaktyczne w dniach 29 - 30. 11.2023 r. prowadzone przez prof. Tomasza Chudzika


W związku z wyjazdem na warsztaty akordeonowe i koncert w dniu 01.12.2023, konsultacje prof. dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis odbędą się dnia 08.12.2023 w godz.9.30-11.15


Zajęcia z dr hab. Lesławem Podolskim, prof. UJD są odwołane do dnia 01.12.2023 r.


Zajęcia prowadzone przez dr hab. Barbarę Karaśkiewicz, prof. UJD zaplanowane na dzień  27.11.2023 (poniedziałek) zostaną zrealizowane dnia 08.12.2023 (poniedziałek) w tych samych godzinach zajęciowych


W związku z urlopem w dniu dzisiejszym tj. 27.11.2023 r., zajęcia z mgr M. Wieczorkiem są odwołane.


Zajęcia z fortepianu z drem hab. Maciejem Zagórskim prof. UJD zaplanowane na dzień 27 listopada, godz. 9.00-11.30 odbędą się w poniedziałek 27.11. godz.15.30-17.00 s.4.04 oraz we wtorek 28.11. o godz. 17.15-18.00


Zajęcia z przedmiotu Dydaktyka przedmiotowa – nauczanie muzyki w szkole podstawowej, rok III, studia I st. prowadzone przez Panią mgr Iwonę Kostę zaplanowane na 18.12.2023 zostaną zrealizowane dnia 04.12.2023 w godz.8.00 – 11.15 s.425


W dn. 24.11.2023 r. dyżur dziekana i konsultacje dr hab. Katarzyny Winczek są odwołane, z powodu wyjazdu służbowego.


studenci kierunku Malarstwo - w dniach 27.11.2023 do 01.12.2023 zajęcia z mgr. Tadeuszem Koselą zostają odwołane


W dniach 21.11.2023 – 27.11.2023 odwołane są zajęcia z dr hab. Lesławem Podolskim, prof.UJD
Dyżur Prodziekan prof. dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis z dnia 01.12.2023 zostanie zrealizowany dnia 22.11.2023 w godzinach 9.00-10.30


W dniu 20 listopada 2023 r. odwołuje się dyżur Prodziekana WS ds. Studencko-Dydaktycznych dra hab. Jakuba Jakubowskiego, prof. UJD.
Dyżur jest przeniesiony na dzień 24. listopada 2023 r. na godz. 11.15 - 13.15


przełożenie zajęć dydaktycznych z dnia 23.11.2023 na Kierunku Grafika tj.
Infografika oraz Pracownia dyplomowa.
Infografika - przełożenie na 25 stycznia 2024 r., godz. 13:15 - 14.45
Pracownia dyplomowa - przełożenie na 17 stycznia 2024 r., godz. 13:30 - 16:45
mgr Żaneta Wojtala


przeniesienie zajęć z przedmiotu Podstawy grafiki artystycznej dla studentów I roku, I stopnia,
grupa 2 z dnia 23.11., godz. 9:45-12:15 na 05.12., godz. 12:30-15:00
grupa 1 z dnia 23.11., godz. 12:15-15:00 na 12.12., godz. 10:00-12:30
mgr Aleksandra Jakubczak


w dn. 22 listopada zajęcia mgr. Jakub Dziewita z przedmiotu "Komunikat wizualny - grafika wydawnicza i ekranowa" (FiKPW, II rok I stopnia) oraz konsultacje - zostają odwołane.


W związku z wyjazdem dr Anny Stachury-Bogusławskiej na Międzynarodową Konferencję Naukową organizowaną przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy konsultacje z dni 20 i 22 listopada 2023 zostają przeniesione na dzień 6 grudnia 2023 w godz. 9.30-11.45 w sali 425.


przełożenie zajęć z fortepianu z dnia 17 listopada godz. 13.45- 15.15 na godz 9.45- 10.30 tego samego dnia i 9.45 w dniu 24 listopada s.404.
dr hab. Robert Gawroński, prof. UJD


przełożenie zajęć z dnia 16.11.2023 (czwartek) na piątek 19.01.2024, w tych samych godzinach w jakich odbywają się w czwartek.
dr hab. Barbara Karaśkiewicz


W dniach 13-17.11.2023 r. zajęcia z dr Arturem Lubosem są odwołane z powodu choroby.


zajęcia z mgr Arturem Jastrząb od 13 do 17 listopada odwołane z powodu choroby.


zajęcia od 13 do 17 listopada z prof. UJD Andrzejem Desperakiem z powodu choroby - odwołane


przeniesienie zajęć prowadzonych przez Joannę Świniarską-Szebeszczyk wraz mgr Michałem Ostalskim z przedmiotu wokalistyka estradowa dla studentów 2 roku kierunku MPP (specjalność muzyka estradowa), które dnia 13 XI nie będą mogły się odbyć w związku z błędami w planie:
Wiktoria Trefon 09-MPP-L-03-ME-WE gr 3
z 6 XI, godz. 9:30, sala 5.02 na 18 XII, godz. 16:45 sala 5.02. z
13 XI, godz. 9:30, sala 5.02 na 11 XII, godz. 16:45 sala 5.02

Dawid Krzynowek 09-MPP-L-03-ME-WE gr 2
z 6 XI, godz. 12:00, sala 5.02 na 18 XII, godz. 17:30 sala 5.02 z 13 XI, godz. 12:00, sala 5.02 na 11 XII, godz. 17:30 sala 5.02

Wiktoria Bielecka 09-MPP-L-03-ME-WE gr 1 z 6 XI, godz. 11:15, sala 5.02 na 18 XII, godz. 18:15 sala 5.02


W dniach 13-17 listopada 2023 z powodu choroby odwołane zostają zajęcia dydaktyczne z dr Anną Stachura-Bogusławską.


W związku z udziałem w koncercie jubileuszowym Katedry Akordeonu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w dniu 17.11.2023,
dyżur Prodziekan prof. dr. hab. Ewy Grabowskiej - Lis z dnia 17.11 23 zostanie zrealizowany dnia 13.11.2023 w godz. 11.00 - 12.30


W dniu 10. listopada 2023 r. dziekanat Wydziału Sztuki będzie zamknięty.
Zgodnie z Zarządzeniem JM. Rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej 10. listopada 2023 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracyjnych UJD.


uwaga z powodu choroby odwołane zajęcia z mgr Aleksandrą Jakubczak i od dn. 06.11 do 10.11


uwaga plan odrobienia zajęć z dr Adamem Rokowskim z dni 9, 10, 14, 24, 28 listopada:
1 rok/1 sem Technologia Malarstwa, zajęcia z 14 i 28 listopada, będą odrobione 16 i 30 listopada 11.30-13.00
2 rok/3 sem Technologia Malarstwa, zajęcia z 14 i 28 listopada, będą odrobione 16 i 30 listopada 16.30-18.00
3 rok/5 sem Technologia Malarstwa, zajęcia z 14 i 28 listopada, będą odrobione 16 i 30 listopada 13.30-15.00
1 rok/2 sem. 2 stopnia KTM/PMwAiU zajęcia z 14 i 28 listopada, będą odrobione 16 i 30 listopada 15.00-16.30
1 rok/1 sem Struktury wizualne (FiKPW) zajęcia z 10 i 24 listopada będą odrobione 5 i 12 grudnia 8.00-9.30
1 rok/1 sem, 2 rok/3 sem. 1 rok/1 sem Mgr Rysunek (Edukacja Pl) zajęcia z 10 i 24 listopada będą odrobione 7 i 14 grudnia 12.15-15.00


Grafika rok I, przedmiot Warsztaty komputerowe, z powodu choroby zajęcia z prowadzącym Marcinem Wieczorkiem nie odbędą się.
mgr Marcin Wieczorek


Zmiana godziny zajęć z przedmiotu Przygotowanie pracy licencjackiej (3 rok I st. EM) w dniu 8.11.2023 z godz. 16.45-17.30 na godz. 16.00-16.45 - sala 425
dr Anna Stachura-Bogusławska


przeniesienie zajęć prowadzonych przeze mnie wraz mgr Michałem Ostalskim z przedmiotu wokalistyka estradowa dla studentów 2 roku kierunku MPP (specjalność muzyka estradowa), które wczoraj (6 XI) nie mogły się odbyć w związku z błędami w planie:
Wiktoria Trefon 09-MPP-L-03-ME-WE gr 3
z 6 XI, godz. 9:30, sala 5.02 na 18 XII, godz. 16:45 sala 5.02
Wiktoria Bielecka 09-MPP-L-03-ME-WE gr 1
6 XI, godz. 11:15, sala 5.02 na 18 XII, godz. 17:30 sala 5.02
Dawid Krzynowek 09-MPP-L-03-ME-WE gr 2
6 XI, godz. 12:00, sala 5.02 na 18 XII, godz. 17:30 sala 5.02
Joanna Świniarska-Szebeszczyk


Zajęcia dla studentów I roku z przedmiotu 'Zajęcia muzyczno-ruchowe' w dniu 7.11.2023 zostają przełożone z godziny 15.45-17.15 na 14.00-15.30, sala 4.25?
Karolina Mrugalska


w dniu 07.11.2023 r. zajęcia z prof. UJD Andrzejem Desperakiem odwołane. Termin odrabiania zajęć zostanie podany do dnia 20 listopada


Zajęcia z Propedeutyki dyrygowania zaplanowano na 07.10, godz. 12.45, zostaną odrobione 08.10 o godz. 17.45 Zajęcia z dyrygowania zaplanowane na 07.10, godz. 16.45, zostaną odrobione 08.10 o godz. 15.30.
dr Marek Kudra


Zajęcia z Pracownią dyplomową ( sem.5 lic i sem.3 mgr) odpracuję w czwartek 9.11 b.r. ( 13.30 - 16.45)
Zajęcia z Komunikatu graficznego w p.p.( sem.3 mgr, grupa2) odpracuję w środę 15.11 (19.30 -20.15) i w środę 22.11 (19.30 -20.15)
prof. dr hab. Tomasz Chudzik


w związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus zajęcia z dr. Witalij Bohatyrewiczem z dnia 31.10.2023 zostaną odrobione w dniu 8 listopada 2023.
Dotyczy przedmiotów:
Historia sztuki (2 rok, I st., kierunki: Grafika, Malarstwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)
Historia grafiki (3 rok, I st., kierunek: Grafika)
Historia i analiza grafiki (1 rok, II st., kierunek: Grafika)


zmiana godzin zajęć prowadzonych przez Przemysława Chałupkę:
Instrument do wyboru - Akordeon (Daniel Herej) 27.10.2023 z godziny 10:30-11:15 na godzinę 9:00-9:45
Drugi instrument - Akordeon ( Tomasz Bilski) 27.10.2023 z godziny 11:15-12:45 na godzinę 9:45-11:15


Przełożenie zajęć z mgr. Marcinem Wieczorkiem z dnia 25.10.br dla kierunku Grafika rok I, przedmiot Warsztaty komputerowe.
Zajęcia zostaną odrobione, dla grupy:
1 w dniu 31.10.br w godzinach od 10.00-11.30 sala D-112.
2 w dniu 08.11. br - wyjątkowo w godzinach 11.45-13.15, następnie zgodnie z planem od 13.30-15.00 sala D-103.


Przełożenie zajęć "Zajęcia muzyczno-ruchowe" z dnia 24.10.2023 godziny 15.45-17.15 na 31.10.2023 r. godziny 8.00-9.30, sala 4.25. Termin odrobienia został ustalony ze studentami.


Zmiana terminu zajęć z fortepianu w dniach:
24.X. 11.30 - 12.15 na 25.X. 15.15 -16.00 24.X. 13.00 - 13.45 na 25.X. 16.00 - 16.45 24.X. 17.00 - 17.45 na 25.X. 16.45 - 17.30 27.X. 13.00 - 13.45 na 25.X. 17.30 - 18.15
dr hab. Robert Gawroński


W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus, dyżur Prodziekan prof. dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis z dnia 24.10.23 zostanie zrealizowany 15.11.23 w godz.9.00-10.30 natomiast z dnia 27.10.23 zostanie zrealizowany 16.11.23 w godz.8.30-10.00


Informacja o terminie odrbiania zajeć przez dr Martę Śliwiak

1. Grafika artystyczna i projektowa, techniki klasyczne, multigraficzne i eksperymentalne. Pracownia 3 [09-G-L-03-GAP-P3] (grupa I i II): 25.10.2023 w godzinach: 9.00-11.15 oraz 11.30-13.45
2. Grafika artystyczna i projektowa, techniki klasyczne, multigraficzne i eksperymentalne. Pracownia 3 [09-G-M-01-GAP] (grupa I i II): ustalę na najbliższych zajęciach
3. Pracownia dyplomowa-Grafika artystyczna i projektowa [09-G-L-05-PDGAP]: 20.10.2023 w godzinach 17.45-18.30


W dniu 20.10.2023 konsultacje i dyżur dziekana dr hab. Katarzyny Winczek są odwołane, z powodu wyjazdu służbowego.


Ze względu na urlop dr Adama Rokowskiego w dniach 19 i 20 października zajęcia z przedmiotów Klasyczne techniki malarskie/Projekty malarskie w architekturze oraz Struktury wizualne zostają odwołane.
Zajęć z przedmiotu Klasyczne techniki malarskie/Projekty malarskie w architekturze i urbanistyce z 19 października, zostaną odrobione w czwartek 26 października w godzinach 14.45-16.15.
Odrobienie zajęć z 20 października z przedmiotu Struktury wizualne - 27 października w godzinach 11.30-13.00."


20 października odwołane zajęcia ze struktur wizualnych z godziny 8.00-9.30 ze studentami 1 roku/1 stopnia z kierunku Fotografia i Kreacja Przekazu Wizualnego. Zajęcia odrobimy w piątek 27 października w godzinach 11.30-13.00. Grupa została już poinformowana o zmianie zajęć.

Odrobienie zajęć dla grupy 09-M-M-02-KTMPMAU z kierunku Malarstwo 2 stopień z przedmiotu Klasyczne techniki malarskie i Projekty malarskie w architekturze i urbanistyce z 19 października, w następny czwartek 26 października w godzinach 14.45-16.15.
Adam Rokowski


Zajęcia z dr. Rafałem Siderskim z przedmiotu „Fotografia w działaniach narracyjnych” z dnia 25. X 2023 r., oraz 8. XI. 2023 r. - zostają odwołane.
Termin odrabiania zajęć - w dniach 15.XI.2023 r., oraz 13.XII.2023 r. w godzinach 11:30 - 13:00.


W związku z wyjazdem dra hab. Jakuba Jakubowskiego, prof. UJD, na konferencję odwołuje się dyżur Prodziekana WS w dniach 16 - 17. października 2023 roku.
Dyżur zostaje przeniesiony na dzień 20. października 2023 r. w godz. 8.30 - 10.30


Dnia 17 października odwołuje się zajęcia dydaktyczne mgra Jakuba Dziewita z przedmiotu "Podstawy fotografii" (FiKPW, I rok I stopnia).
zajęcia odrobione będą 24.10 - godz. 9.45-11.15 oraz 16.01 - godz. 15.15-16.45


przełożenie zajęć z dnia 13.10.2023 r. na 20.10.2023 r.
Zajęcia z dnia 13.10.2023 r.
9:45-11:15 historia muzyki z literaturą muzyki - wykład/ historia stylów muzycznych - wykład, sala ZB 4.26
11:30-13:00 historia muzyki z literaturą muzyki - ćwiczenia/ literatura muzyczna - ćwiczenia, sala ZB 4.26
zobowiązuję się odpracować w dniu 20.10.2023 r., według następującego harmonogramu:

9:45-11:15 historia muzyki z literaturą muzyki - wykład/ historia stylów muzycznych - wykład, sala ZB 4.26
11:30-13:00 historia muzyki z literaturą muzyki - ćwiczenia/ literatura muzyczna - ćwiczenia, sala ZB 4.26

dr Marta Popowska


W dniu 10.10.2023 "Zajęcia muzyczne-ruchowe" jednorazowo odbędą się ww godzinach 14.00-15.30.
Karolina Mrugalska


Dominik Cierpiał nieobecny: 09.10-13.10.2023
Zajęcia Rok 2. grupa 2 Techniki obrazowania graficznego oraz Rok 2 grupa 1 Grafika artystyczna i projektowa, techniki klasyczne, multigraficzne i eksperymentalne. Pracownia 1 prowadzone przez mgr Dominika Cierpiała z dnia 10.10.2023 są odwołane z powodów zdrowotnych.


W dniach 09 - 13. października 2023 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Malarstwo ze względu na chorobę osoby prowadzącej - mgr Justyny Talik


W związku z wyjazdem służbowym w ramach programu Erasmus + w terminie 09.10.2023 - 13.10.2023 zajęcia z Aleksandrą Lasoń i Martą Śliwiak zostają odwołane.


W związku z wyjazdem służbowym mgr Aleksandry Lasoń w ramach programu Erasmus + w terminie 09.10.2023 - 13.10.2023 odowłuje zajęcia następujacych grup:
Poniedziałek 09.10.2023:
1. Podstawy grafiki artystycznej [09-G-L-01-PGA] grupa 2
2. Podstawy grafiki artystycznej [09-G-L-01-PGA] grupa 1
Środa 11.10.2023:
1. Grafika artystyczna i projektowa, techniki klasyczne,multigraficzne i eksperymentalne [09-
G-M-01-GAP]
daty odrabiania zajęć zostaną podane w terminie późniejszym
dr hab. Jakub Jakubowski prof UJD
Prodziekan ds. studenckich


W związku z wyjazdem dr Marty Śliwiak w ramach programu Erasmus + w terminie 09.10.2023 - 13.10.2023 nastąpi przesunięcie w następujących grupach.
1. Grafika artystyczna i projektowa, techniki klasyczne, multigraficzne i eksperymentalne. Pracownia 3 [09-G-L-03-GAP-P3] (grupa I i II)
2. Grafika artystyczna i projektowa, techniki klasyczne, multigraficzne i eksperymentalne. Pracownia 3 [09-G-M-01-GAP] (grupa I i II)
3. Pracownia dyplomowa- Grafika artystyczna i projektowa [09-G-L-05-PDGAP]
data odrabiania zajęć podana będzie w późniejszym terminie.
dr hab. Jakub Jakubowski prof. UJD
Prodziekan ds. studenckich

2. W dniach 9 oraz 10 października ze względu na wyjazd służbowy dyżur prodziekana Jakubowskiego zostaje przełożony na piątek 13 października w godzinach 8.30-12.00
Konsultacje z dnia 9 i 10 zostają odwołane
dr hab. Jakub Jakubowski prof. UJD
Prodziekan ds. studenckich


Dziekanat Wydziału Sztuki nieczynny od 31.07.2023 roku do 22.08.2023 roku.
W dniach 31.07.2023 - 11.08.2023 najpilniejsze sprawy studenckie prosimy zgłaszać do pok. 608
(Waszyngtona 4/8, VI piętro, tel. 34 37 84 232)


zajęcia z przedmiotu Cyfrowa edycja obrazu fotograficznego, grupa 1 kierunek FiKPW w dniu 26.06.br są przeniesione z godziny 11:30-13:00 na godzinę 16:00-17:30 tego samego dnia.
Marcin Wieczorek


20.06.2023 z mgr A. Jakubczak zostają odwołane


Odrobienia zajęć dr B. Czapor-Zaręby z przedmiotu Grafika z dnia 26.05. Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na 23.06.2023

Rok I licencjatu od 9.00 do 11.30
Rok II lic. od 9.00 do 11.30
Rok III lic. od 9.00 do 11.30
Rok I mgr od 9.00 do 9.45


Na prośbę studentki zajęcia Instrumentu do wyboru (prowadzone przez prof. dr hab. Ewę Grabowską-Lis) zaplanowane na dzień 20.06.2023 r w godz. 13.15-14.00 zostaną zrealizowane dn. 26. czerwca 2023 r. w godz. 13.00 - 13.45

w dniu 20.06.2023 o godz. 12.00 zajęcia Instrumentu do wyboru zaplanowane na godz.11.30 – 12.15 odbędą się w godz. 13.15-14.00, natomiast zajęcia zaplanowane od godz. 12.15-13.00 zostaną zrealizowane w dniu 26.06.23 w godz.11.00-11.45

prof. dr hab. Ewa Grabowska-Lis


Przełożenie następujących zajęć (przedmiot wokalistyka estradowa):
z 19.06.2023 r. godz. 9:00-14:15 sala 5.02/5.06 na 22.06.2023 r. godz. 9:15-14:30 sala 5.06
Joanna Świniarska-Szebeszczyk


W dniu 16. czerwca 2023 r. odwołuje się dyżur Prodziekana ds. Studencko-Dydaktycznych Wydziału Sztuki dra hab. Jakuba Jakubowskiego, prof. UJD


Uwaga studenci grafiki
Pracownia dyplomowa licencjacka i magisterska grafiki artystycznej, sem. 06, 02, 04.
Zajęcia z dr hab. Katarzyną Winczek w dn. 26.06.2023 w godz. 8.00-9.30 i 9.45-11.15 w s. 207, 208 nie odbędą się.
Będą one zrealizowane w terminach: 16.06. w godz. 10.30-12.00, s.207 oraz 19.06.2023 r. w godz. 8.00-9.30 s.207.
W dn. 26.06. zajęcia pracowni dyplomowej będzie prowadziła dr Barbara Czapor-Zaręba.


zmiana terminu zajęć z fortepianu w dniu 20.06 z godziny 15.30 na 12.00 i z 16.15 na 13.15. O 17.00
dr hab. Robert Gawroński, prof. UJD


dnia 16.06.2023 (piątek) zajęcia z prof. M. Snarską zostają odwołane


Przełożenie zajęć z fortepianu z 16.06 godz. 8.30-12.45 s.404 na 26.06 godz. 9.00-13.15 s. 404.
dr hab. Robert Gawroński, prof. UJD


W związku z realizacją wyjazdu służbowego, zamiana prowadzących zajęcia.
19.06.2023 zajęcia "malarstwo pracownia dyplomowa" poprowadzi mgr Justyna Talik, zajęcia 23.06.2023r. prowadzi prof. Jarosław Kweclich


(02.06.2023) zajęcia z mgr W. Królikowskim odbędą się w godzinach:
10.00 Podstawy Aranżacji
10:45 Podstawy Aranżacji Jazzowej
11:30 Warsztaty Artystyczne


zmianę terminów zajęć na kierunku: Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
prowadzący mgr Andrzej Zembik
1 rok , przedmiot: Podstawy fotografii następująco:
1 – grupa 1 – z dnia 7 czerwca, godzina 16.00 - na dzień 19 czerwca, godzina 16.00 – sala D 203
2 – grupa 2 – z dnia 6 czerwca, godzina 16.00 – na dzień 26 czerwca, godzina 16.00 - sala D 203


W zawiązku z prowadzoną działalnością artystyczną zajęcia:
z dnia 21.06.2023 zostaną zrealizowane w dniu 19.06.2023 z dnia 22.06.2023 zostaną zrealizowane w dniu 28.06.2023
Ewa Jabłczyńska


Warsztaty artystyczne odbędą się w następujących terminach - dodatkowo - w zamian za moje nieobecności:
5 czerwca g. 15.30 i 16.15 s. 425
12 czerwca g. 15.30 i 16.15 s. 425
19 czerwca poniedziałek g. 15.30 i 16.15 s. 425.
dr hab. Barbara Karaśkiewicz, prof. UJD


Zajęcia z Profesorem zagranicznym - Patrik Śevcik- które się nie odbyły 17.05.2023 zostaną odrobione 26 czerwca (poniedziałek):
8.00-12.15 Pracownia komunikatu wizualnego [09-G-M-02-PKW] Pracownia D-17
12.15-16.45 Pracownia kreacji rysunkowej [09-G-M-02-PKR] Pracownia D-9

Zajęcia z 26.06 prowadzone przez A. Pólrolę i P. Delektę są odrabiane w czwartek 22.06
Pracownia dyplomowa-projektowanie graficzne 3D i multimedia. Pracowania dyplomowa-projektowanie graficzne 2D [09-G-M-02-PD]
A. Pólrola w godzinach 09.45-13.00 Pracownia D-105
P. Delekta w godzinach 13.30-16.45. Pracownia D-105
Jeśli pracownia D-105 jest zajęta. D- 17

Kolejny przedmiot z poniedziałku z dnia 26 czerwca przeniesiony jest na 19 Czerwca
Grafika komputerowa z elementami poligrafii i DTP
Prowadzący Mateusz Dzierża do dwóch godzin dokładne są kolejne 2
godziny.
Zajęcia zaczynają się od godziny 17.00 do 18.30 (stare zajęcia są od
18.45 do 20.15)
Wszystkie te zmiany dotyczą grupy z Pierwszy rok grupa 2 mgr
specjalizacja Grafika użytkowa.


Przedmiot "Grafika komputerowa z elementami poligrafii i DTP" 09-G-M-02-GKZEPIDTP
1) 2 czerwca (piątek), godz. 17:00, s.D-103 -> 31 maja (środa), godz. 17:00 s. D-103
2) 16 czerwca (piątek), godz. 17:00, s.D-103 -> 7 czerwca (środa), godz. 17:00 s. D-103
Mateusz Dzierża


W dniach 5, 6, 9. czerwca 2023 roku dziekanat Wydziału Sztuki nie będzie czynny.
Pilne sprawy w dniach 5 - 6. czerwca 2023 r. (poniedziałek, wtorek) studenci mogą zgłaszać w godzinach urzędowania w pokoju 608 (Waszyngtona 4/8).


W dniu 29.05.2023 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez prof. UJD Jerzego Piwowarskiego dla studentów III roku Fotografii i kreacji przekazu wizualnego.


zmiana godziny zajęć Zespołu kameralnego (09-EM-M-02-ZK) w dniu 1.06. Zajęcia odbędą się o godz.12.30-13.15, dzień bez zmian.
Anna Noworzyn-Sławińska


przesunięcie zajęć z 14.06 na 21.06, .
Paweł Wróbel


Zajęcia z Profesorem zagranicznym - Patrik Śevcik- które się nie odbyły w maju 16/17 zostaną odrobione 1.06.2023:

8.00-12.15 Pracownia komunikatu wizualnego [09-G-M-02-PKW] Pracownia D-17;
12.15-16.45 Pracownia kreacji rysunkowej [09-G-M-02-PKR] Pracownia D-9.


W dniu 30.05.2023 zajęcia z Rysunku ze studentami I roku Grafiki zostają odwołane. Zajęcia zostaną zrealizowane w dniu 06.06.2023.
Aleksandra Jakubczak


W dniu 26.05.2023 odwołane są zajęcia z dr hab. Barbarą Karasiewicz, prof. UJD z powodu choroby.


Wykład monograficzny, przekładany z dnia 8 maja na 19 maja, który nie odbył się z powodu juwenaliów, będzie miał miejsce w piątek, 26 maja w godzinach 9.00-10.30 i 10.45-11.30 w sali 4.26.
Maciej Zagórski


W związku z prowadzoną działalnością artystyczną informuję, iż dyżur Prodziekana dr hab. Ewy Grabowskiej - Lis, prof. UJD zaplanowany na 26.05.2023 zostanie zrealizowany 29.05.2023 w godzinach 8.30-10.00; Konsultacje zaplanowane na 26.05.2023 zostaną zrealizowane 29.05.2023 w godzinach 10.30 -11.15.


odwołanej części zajęć na Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych
Przedmiot Grafika / I, II, III rok licencjatu oraz I rok studiów magisterskich prowadzący dr Barbara Czapor-Zaręba / 26.05. 2023 godz. 13.00 do 15.30. (Pozostała część zajęć odbędzie się bez zmian.prowadzący mgr Marcin Chudy od 15.30 do 17.15)


Uwaga studenci Grafiki I, II st., Pracownia dyplomowa artystyczna (druk wklęsły)
Zajęcia z dr hab. Katarzyna Winczek w poniedziałek 29.05. oraz konsultacje są odwołane z powodu wyjazdu służbowego. Pracownie grafiki s.207, 208 i prowadząca drugą grupę dr Hanna Rozpara są w tym czasie dostępne.
Natomiast planowe zajęcia z dr hab. Katarzyną Winczek w piątek 26.05.2023 r. (w godz. 12.15-15.00, s. 207, 208) rozpoczną się wcześniej, od godz. 10.00. Zapraszam do pracowni.
Katarzyna Winczek


w związku z odbytym wyjazdem na Ersamus+ i zaistniałą wówczas koniecznością zmiany terminu zajęć, w najbliższy czwartej tj. 25 czerwca odbędą się dodatkowe konsultacje w godz. 11.45-12.30 oraz 14.45-15.30, a także zajęcia 09-MPP-L-04-ME-ITDII (Interpretacja tekstu z dykcją) w godz.15.30-17.

Anna Noworzyn-Sławińska


przełożenie zajęć z dnia 23 i 24 maja na 31 maja i 1 czerwca ze względu na plany artystyczne.
dr Marek Kudra


Przełożenie zajęć z 22 maja 2023 Barbara Karaśkiewicz:
Jan Pasieka - g. 12.00
na 26.05.2023 g. 17.00 s. 404
Wiktoria Zielińska - g. 12.45
na 29.05.2023 g. 16.15 s. 404
Diana Kolasa - g. 14.00
na 29.05.2023 g. 14.45
Oliwia Kubas - g. 14.45
na 12.06.2023 - g. 14.45 s. 404
Warsztaty artystyczne - g. 15.30-17.00
na 05.06.2023 g. 15.30-17.00 s. 425


Realizacja zajęć dydaktycznych z mgr M. Grabowskim odbędzie się w Galerii Dobrej Sztuki w poniższych dwóch terminach:
23 maja, wtorek, o godz. 11.30 - zajęcia z historii malarstwa polskiego, dla III roku Malarstwa,
30 maja, wtorek, o godz. 13. 00 - zajęcia warsztatowe: edukacja w przestrzeniach ekspozycji, dla II roku Edukacji Artystycznej.
zajęcia odbywają w godzinach zgodnych z planem.


Zmiana zajęć
Improwizacja jazzowa [09-EM-L-04-IJ]
z: 2023-05-30, 15:45 : 16:30 (sala 5/08)
na: 2023-05-30, 9:45 : 10:30 (sala 5/08)

Improwizacja jazzowa [09-EM-M-02-IJ]
z: 2023-06-01 18:00 : 18:45 (sala 5/08)
na: 2023-05-31, 15:45 : 16:30 (sala 5/08)

Podstawy improwizacji jazzowej [09-MPP-L-06-AA-PIJ]
z: 2023-06-01 16:00 : 16:45 (sala 5/08)
na: 2023-06-01 13:45 : 14:30 (sala 5/08)

dr Korneliusz Wiatr


W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+ zajęcia z dnia 25.05.2023 zostaną zrealizowane w dniu 31.05.2023.
dr Ewa Jabłczyńska


Odwołane zajęcia z prof. Patrikiem Sevcikiem, w dn. 16,17.05.2023 r. Zajęcia będą zrealizowane w innym, ustalonym ze studentami terminie.


Zajęcia z dnia 09.05.2023 r. godz. 13.30-15.00 z przedmiotu "Interpretacja tekstu z dykcją" zostaną odrobione 30.05.2023 r. w godzinach 14.15-15.45, sala 502.
Karolina Mrugalska


zmiana w planie:

Podstawy identyfikacji wizualnej - grafika, rok 2, semestr 1, grupa 2
3 godziny z czwartku 1.06 z godzin: 17:00-18:30, 18:45-19:30
przeniesione na
poniedziałek 29.05 na godziny: 8:00-9:30 sala 105
poniedziałek 5.06 w godzinach: 9:45-10:30 sala 105

Animacja - grafika, rok 2, semestr 1, grupa 2
3 godziny z piątku 2.06 z godzin: 8:00-9:30, 9:45-10:30
przeniesione na
poniedziałek 29.05 na godziny: 9:45-10:30 sala 105
poniedziałek 5.06 w godzinach: 8:00-9:30 sala 105

Animacja - grafika, rok 2, semestr 1, grupa 1
3 godziny z piątku 2.06 z godzin: 10:30-9:30, 9:45-10:30
przeniesione na
poniedziałek 29.05 w godzinach: 16:30-17:15 sala 105
środę 7.06 na godziny: 17:30-19:00 sala 103

Artur Jastrząb


W dniu 15.05 2023 zajęcia z mgr Marcinem Wieczorkiem odwołane.


przełożenie zajęć:
zespoły wokalne z 15.05.2023 godz. 12:00-13:30 sala 5.02
na 5.06.2023 godz. 12:00-13:30 sala 5.02

projekt licencjacki z 15.05.2023 godz. 13:45-14:30 sala 5.06
na 29.05.2023 godz. 12:45-13:30 sala 5.02

Joanna Świniarska-Szebeszczyk


Ze względu na działalność artystyczną przełożenie zajęć:Podstawy Aranżacji Jazzowej, Podstawy Aranżacji i Warsztaty artystyczne z dnia 11.05.23 na dzień wtorek 16.05.23 w godzinach 10-11.30 i 13:15-16:15
mgr Wojciech Królikowski


Zmiana terminów zajęć
Czwartek
Propedeutyka dyrygowania:
[09-MPP-L-04-ME-PD]
Termin i godzina z planu – 18.05.23 godz. 9.00-9.45 sala 4.02 przeniesiono na
25.05.23 godz. 8.30-10.00 sala 4.02
Termin i godzina z planu – 1.06.23 godz.8.30-9.15 sala 4.02 przeniesiono na
15.06.23 godz. 8.30- 10.00 sala 4.02

Dyrygowanie :
[09-MPP-L-06-AA-D]
Termin i godzina z planu – 18.05.23 godz. 10.00-10.45 sala 4.02 przeniesiono na
25.05.23 godz. 10.00-11.30 sala 4.02
Termin i godzina z planu 1.06.23 godz. 9.15-10.45 sala 4.02 przeniesiono na
15.06.23 i 22.06.23 godz. 10.00-11.30 sala 4.02

[09-EM-L-06-D]
Termin i godzina z planu 18.05.23 – godz. 10.45-11.30 sala 4.02 przeniesiono na
11.05.23 godz. 10.45-12.15 sala 4.02
Termin i godzina z planu 1.06.23 godz. 10.45-11.30 sala 4.02 przeniesiono na
25.05.23 godz. 10.45-12.15 sala 4.02
Termin i godzina z planu 15.06.23 i 22.06.23 godz. 10.45-12.15 sala 4.02 przeniesiono na
22.06.23 godz. 11.30 – 13.00 sala 4.02

Piątek
[09-EM-M-02-FID]
Termin i godzina z planu 2.06.23 godz. 7.45-9.15 sala 4.02 przeniesiono na
19.05.23 godz. 7.45-9.15 sala 4.02 i
26.05.23 godz. 8.30.-10.00 sala 4.02

[09-EM-L-04-D]
Termin i godzina z planu 2.06.23 godz. 9.15-10.00 sala 4.02 przeniesiono na
26.05.23 godz.10.00-11.30 sala 4.02

[09-EM-M-02-FID]
Termin i godzina z planu 2.06.23 godz. 10.45-12.00 sala 4.02 przeniesiono na
19.05.23 godz. 10.00-11.30 sala 4.02 i
26.05.23 godz. 11.30-13.00 sala 4.02

prof. Jerzy Swoboda


8 maja 2023 r. Prelekcja i publicystyka muzyczna godz. 9:30 – 12:00 ćwiczenia, sala ZB 4.26 - na 22 maja 2023 r. Prelekcja i publicystyka muzyczna godz. 9:30 – 12:00 ćwiczenia, sala ZB 4.26
10 maja 2023 r. Analiza dzieła muzycznego godz. 13:30–15:00 wykład, sala ZB 4.26 - na 24 maja 2023 r. Analiza dzieła muzycznego godz. 13:30–15:00 wykład, sala ZB 4.26
10 maja 2023 r. Analiza dzieła muzycznego godz. 15:15-16:45 ćwiczenia, sala ZB 4.26 - na 24 maja 2023 r. Analiza dzieła muzycznego godz. 15:15-16:45 ćwiczenia, sala ZB 4.26
10 maja 2023 r. Muzyka w kontekście kultury godz. 17:00-18:30 wykład, sala ZB 4.26 - na 24 maja 2023 r. Muzyka w kontekście kultury godz. 17:45-18:30 wykład, sala ZB 4.26 i 31 maja 2023 r. Muzyka w kontekście kultury godz. 17:00-17:45 wykład, sala ZB 4.26
10 maja 2023 r. Proseminarium pracy licencjackiej godz. 18:30-20:00, sala ZB 4.26 - na 24 maja 2023 r. Proseminarium pracy licencjackiej godz. 19:15-20:00, sala ZB 4.26 i 31 maja 2023 r. Proseminarium pracy licencjackiej godz. 18:30-19:15, sala ZB 4.26
12.05.2023 r. Historia muzyki z literatura muzyki/ Style muzyczne/ Literatura muzyczna godz. 15:00-16:30 i 17:00-18:30, sala ZB 4.26
- na 26.05.2023 r. Historia muzyki z literatura muzyki/ Style muzyczne/ Literatura muzyczna godz. 15:00-16:30 i 17:00-18:30, sala ZB 4.26

dr Marta Popowska


Zmiana terminu zajęć w związku z wyjazdem (Erasmus) do Ostrawy od 22.05 do 26.05.2023. Zajęcia odpracuję w dniu 17.05 - od 8.00 do 9.30 (Komunikat Graficzny w Przestrzeni Publicznej; 09-G-M-02-KGWPP) od 9.45 do 13.00 zajęcia z (Lic.Pracownia Artystyczna- druk wyp.,pł., wkl.;09-G-L-06-GW-LPAD) grupa nr.1 połączona z :(Pracownia Dyplomowa-grafika artyst.i projekt.;09-G-M-02-PDGAP) grupa nr.1. Zajęcia odbędą się w pracowni 208.
prof. Tomasz Chudzik


31.05.2023 - Zajęcia planowane - SP nr 1 – w godz. 8.00–11.35 Lekcje dyplomowe
na 7.06.2023 - SP nr 1 – w godz. 8.00 – 11.35 Lekcje dyplomowe – Środa 4 h
Zajęcia planowane 7.06.2023 Ul. Zbierskiego 8.00 – 11.15
na 14.06.2023 – ul.Zbierskiego – w godz. 8.00 – 11.15 Środa – 4 h
Zajęcia planowane 26.06.2023 Ul. Zbierskiego 8.00 – 9.30
na 21.06.2023 - ul. Zbierskiego – w godz. 8.00 - 9.30 Środa – 2 h
mgr Iwona Kosta


w dniu 12.05.2023 zajęcia z mgr Arturem Wawrzkiewiczem zostają odwołane.


Zajęcia "wokalistyka estradowa" zostały przeniesione z 09.05.2023 r. godz. 12.30-13.15 na 10.05.2023 r. godz. 12.45-13.30. Konsultacje odbędą się również 10.05.2023 r. godz. 13.30-14.15. Sala 404.
Karolina Mrugalska


zajęcia z dr hab. Jakubem Jakubowskim w dniu 09.05.2023 z marketing sztuki z elementami prawa autorskiego przeniesione z godziny 17.15 - 18.00 na godzinę 13.30 - 14.15 sala bez zmian.


Zmiana terminu następujących zajęć "wokalistyka estradowa" oraz "Interpretacja tekstu z dykcją" z dnia 09.05.2023 r. z powodu innych obowiązków służbowych związanych z wyjazdem w delegację. Termin odrobienia zostanie podany po ustaleniu ze studentami.
Karolina Mrugalska


W dniach 10 do 19 maja 2023 r. odwołuje się konsultacje dra hab. Witolda Zaręby, prof. UJD


Proszę o zamianę następujących zajęć w dniach 8 i 12 maja 2023 r.
8 maja 2023 r. Prelekcja i publicystyka muzyczna godz. 9:30 – 12:00 ćwiczenia, sala ZB 4.26
12 maja 2023 r. Analiza dzieła muzycznego godz. 13:30–15:00 wykład, sala ZB 4.26
12 maja 2023 r. Analiza dzieła muzycznego godz. 15:15-16:45 ćwiczenia, sala ZB 4.26
12 maja 2023 r. Muzyka w kontekście kultury godz. 17:00-18:30 wykład, sala ZB 4.26
12 maja 2023 r. Proseminarium pracy licencjackiej godz. 18:30-20:00, sala ZB 4.26
Odrobienie tych zajęć w następującym harmonogramie:
22 maja 2023 r. Prelekcja i publicystyka muzyczna godz. 9:30 – 12:00 ćwiczenia, sala ZB 4.26
24 maja 2023 r. Analiza dzieła muzycznego godz. 13:30–15:00 wykład, sala ZB 4.26
24 maja 2023 r. Analiza dzieła muzycznego godz. 15:15-16:45 ćwiczenia, sala ZB 4.26
24 maja 2023 r. Muzyka w kontekście kultury godz. 17:45-18:30 wykład, sala ZB 4.26
24 maja 2023 r. Proseminarium pracy licencjackiej godz. 19:15-20:00, sala ZB 4.26
24 maja 2023 r. Muzyka w kontekście kultury godz. 17:00-17:45 wykład, sala ZB 4.26
24 maja 2023 r. Proseminarium pracy licencjackiej godz. 18:30-19:15, sala ZB 4.26

Marta Popowska


wykaz zmian zajęć związanych z wyjazdem w ramach programu Erasmus

Wykład EM2 rok 1
Jest: 08.05.2023 godz. 12.15-13.45 s.4.26
Zmiana na: 16.05.2023 godz. 12.00-13.30 s. 4.25

Wykład EM2 rok 1
Jest: 08.05.2023 godz. 14.00-15.30 i 15.45-16.30 s.4.26
Zmiana na: 19.05.2023 godz. 10.00-11.30 i 11.45-12.30 s. 4.25

Fortepian
Jest 09.05.2023 godz. 15.30 i 16.15 s. 4.23
Zmiana na: 17.05.2023 godz. 17.15 i 18.00 s. 4.03

Jest: 11.05.2023 9.00, 9.45, 10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 s. 404
Zmiana na: 12.05.2023 9.00, 9.45, 10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 s. 4.03

dr hab. Maciej Zagórski


W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+ zajęcia dnia 8 maja oraz konsultacje w dniach 8 i 11 maja nie odbędą się.
Anna Noworzyn-Sławińska


przełożenie zajęć: „Podstawy aranżacji” i „Warsztaty artystyczne” z dnia 28.04.2023 na 18.05.2023 (czwartek) w godzinach 10-13.
mgr Wojciech Królikowski


Przesunięcia i odrobienie zaplanowanych zajęć ze względu na wyjazd na Erasmusa + w dniach 24.04 – 28.04.2023 na nowe terminy uzgodnione ze studentami poszczególnych roczników.
Rok I – Anatomia Ruchu – 12.05.23 – w godzinach 15.15 - 16.45
Malarstwo Architektoniczne – 10.05.23 – w godzinach 13.30 - 15.00
Rok II – Projektowanie wnętrz, wystawiennictwo - 17.05.23 – w godzinach 12.00 – 13.30
Malarstwo Architektoniczne – 17.05.23 – w godzinach 13.45 - 15.15
Rok III – Projektowanie wnętrz, wystawiennictwo - 10.05.23 – w godzinach 10.00 – 11.30
Malarstwo Architektoniczne – 10.05.23 – w godzinach 11.45 - 13.15
mgr Tadeusz Kosela


Przełożenie zajęć z 26.04 na 01.06, godz. i sala bez zmian.
Realizacja projektów artystycznych - 13.30 - 15.00 Podstawy oprogramowania muzycznego - 15.00 - 16.30 Promocja i marketing dóbr kultury - 16.30 - 18.00
01.06 planujemy próbę generalną przed świętem uczelni.
dr Marek Kudra


Przełożenie zajęć z dnia 31 kwietnia (piątek) na wtorek (25 kwietnia) z powodów rodzinnych.
Sebastian Ruciński


Zgodnie z decyzją JM. Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dzień 2. maja 2023 roku dla pracowników administracyjnych UJD jest dniem wolnym od pracy (dziekanat Wydziału Sztuki będzie zamknięty).


Zajęcia z "Historii sztuki nowoczesnej" dla studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzone przez dra hab. Jakuba Jakubowskiego, prof. UJD, w dniu 24.04.2023 r. rozpoczną się o godz. 13.15 (sala bez zmian)


dzisiejsze zajęcia (24.04.2023) z mgr Marcinem Wieczorkiem z powodu z choroby są odwołane


W związku z realizacją wyjazdu w ramach projektu Erasmus+ zmiana w układzie zajęć w prowadzonej przez prof. Jarosława Kweclicha w pracowni.
W dniu 24.04 - zajęcia będzie poprowadzić Pani mgr Justyna Talik, która realizuje praktyki dydaktyczne i samodzielnie prowadzi zajęcia.
prof. Jarek Kweclich pracował będzie 14.04.


przełożenia zajęć z Gitary Basowej oraz Combo Jazzowego.
Pierwotny termin zajęć:
gitara basowa 2023-05-17 godz. 8:30 -10:00 ; 10.15-11.00 sala 5/02
combo jazzowe 2023-05-17 godz.11:00 -12:30 ; 12.45-13.30 sala 5/02
Planowany nowy termin to 24 05 2023. Godziny zgodnie z pierwotnym planem.
Kosma Kalamarz


Przełożenie terminów zajęć: czytanie partytur EM 2 rok (gr. 1) z wtorku 25.04.2023 godz. 11.30-12.15 na poniedziałek 8.05.2023 godz.14.45-15.30, specjalistyczna literatura muzyczna EM 3 rok (gr. 1 ) z wtorku 25.04.2023 godz. 12.15-13.00 na czwartek 27.04.2023 godz. 10.15-11.00, dyrygowanie EM 2 rok (gr. 3) z wtorku 25.04.2023 godz.13.15-14.00 na środę 14.06.2023 godz. 11.00-11.45.
Przemek Jeziorowski


Realizacja zajęć z dr hab. Elżbietą Naporą prof. UJD z Psychologii reklamy w ramach Dni Psychologii - kierunek GRAFIKA.
Zajęcia odbędą się w OKF, Aleje NMP 64 w godz. 16:00 - 17:30. Brakująca 1 godz. zostanie zrealizowana w ramach zaliczenia przedmiotu, w terminie po ustaleniu ze studentami.


Dyżur Prodziekan dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis, prof. UJD zaplanowany na dzień 19.04.2023 zostaje przeniesiony na dzień 10.05.2023 w godz.9.00-10.30


zajęcia z dr M. Oziębłowskim przełożone z 9.03 z przedmiotu "Filozofia i estetyka" dla I roku Malarstwa oraz Edukacji Plastycznej zostaną odrobione w dniu 11.05.2023, w godzinach 9.45-11.15, w sali D-112


UWAGA dyżur prodziekana Jakuba Jakubowskiego z dnia 20.04.2023 przełożony na dzień 19.04.2023 na godzinę 10.30-12.00


Dyżur dziekana z dnia 18.04.2023 r. będzie pełniony w dn. 20.04.2023 r.


przeniesienie części zajęć z wtorku 18 kwietnia na czwartek 20 kwietnia:

Propedeutyka kompozycji [09-MPP-M-02-ME-PK]
z: 2023-04-18 14:00 : 15:30 sala 5/08
Budynek wydziałowy - Zbierskiego 2/4
na: 2023-04-20 8:00 : 9:30 sala 5/08
Budynek wydziałowy - Zbierskiego 2/4

Improwizacja jazzowa [09-EM-L-04-IJ]
z: 2023-04-18 15:30 : 17:00 sala 5/08
Budynek wydziałowy - Zbierskiego 2/4
na: 2023-04-20 9:30 : 11:00 sala 5/08
Budynek wydziałowy - Zbierskiego 2/4

Korneliusz Wiatr


Podstawy identyfikacji wizualnej
- grafika, rok 2, semestr 1, grupa 2
3 godziny z czwartku 1.06 z godzin: 17:00-18:30, 18:45-19:30
przeniesione na
poniedziałek 29.05 na godziny: 8:00-9:30 sala 105
poniedziałek 5.06 w godzinach: 9:45-10:30 sala 105

Animacja - grafika, rok 2, semestr 1, grupa 2
3 godziny z piątku 2.06 z godzin: 8:00-9:30, 9:45-10:30
przeniesione na
poniedziałek 29.05 na godziny: 9:45-10:30 sala 105
poniedziałek 5.06 w godzinach: 8:00-9:30 sala 105

Animacja - grafika, rok 2, semestr 1, grupa 1
3 godziny z piątku 2.06 z godzin: 10:30-9:30, 9:45-10:30
przeniesione na
poniedziałek 29.05 w godzinach: 16:30-17:15 sala 105
środę 7.06 na godziny: 17:30-19:00 sala 103

Artur Jastrząb


W związku z wyjazdem Erasmus nie będzie zajęć dydaktycznych oraz dyżurów od 17 do 21 kwietnia 2023.
Witalij Bohatyrewicz


Studia I stopnia, przedmiot Technologia malarstwa
semestr 2 - odrobienie zajęć z 20 kwietnia, 25 kwietnia, godz. 15.30-17.00
semestr 4 - odrobienie zajęć z 18 kwietnia, 27 kwietnia, godz. 15.00-16.30
semestr 6 - odrobienie zajęć z 20 kwietnia, 27 kwietnia, godz. 17.00-18.30
Studia II stopnia, przedmiot Klasyczne techniki malarskie i projekty malarskie w architekturze
semestr 1 odrobienie zajęć z 18 kwietnia, 27 kwietnia, godz. 8.00-9.30
semestr 2 odrobienie zajęć z 20 kwietnia, 11 maja, godz. 8.00-9.30
dr Adam Rokowski


Dnia 21 kwietnia 2023 r. (piątek) dziekanat Wydziału Sztuki - będzie zamknięty.
Natomiast w dniach 17, 18, 20 kwietnia 2023 r. (poniedziałek, wtorek, czwartek) studenci WS w sprawach pilnych proszeni są o zgłaszanie się do pokoju 608 (dziekanat WS, Waszyngtona 4/8, VI piętro - w godzinach urzędowania)


W związku z wyjazdem służbowym w ramach programu Erasmus+ w terminie 01.04.2023 - 08.04.2023 zajęcia z Panią mgr Martą Śliwiak dla grupy:
Grafika artystyczna i projektowa, techniki klasyczne, multigraficzne i eksperymentalne.
Pracownia 3 [09-G-L-04-GAP-P3] odbędą się:
/19.04.2023/ Środa: godz. 12.15-15.30


W związku z moim wyjazdem na Słowację w ramach programu Erasmus Plus w dniach 25-28 kwietnia 2023 przekładam następujące przedmioty:
Kształcenia słuchu (09-MPP-L-02-KS) z czwartku 27 kwietnia na środę 28 czerwca na godzinę 12.30 w sali 4.26,
Kształcenia słuchu (09-EM-L-02-KS) z piątku 28 kwietnia na środę 28 czerwca na godzinę 8.00 w sali 4.26,
Kształcenie słuchu (09-EM-M-02-KS) z piątku 28 kwietnia na piątek 23 czerwca na godzinę 10.45 w sali 5.08
dr Jakub Brawata


zajęcia z dr M. Popowska dn. 26.04.2023 w sali 4/26 odbędą się w sali 5/02
zajęcia z dr Brawatą dn. 27.04.2023 zostają odwołane w związku z wyjazdem na Erasmus, będą zrealizowane w innym terminie


W związku z wyjazdem na Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy do Ostrawy dyżur Prodziekan dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis z dnia 14.04.2023 zostanie zrealizowany w dniu 19. 04. 2023 w godz.9.00-10.30
Konsultacje przewidziane na dzień 14.04.2023 zostaną zrealizowane dnia 24.04.2023 w godz. 8.30 - 9.15


Informuję, iż w zawiązku z prowadzoną działalnością artystyczną konsultacje z dnia 12.04.2023 oraz 19.04 zostaną zrealizowane w dniu 27.04.2023 i 28.04.2023
dr Ewa Jabłczyńska


Poniżej przedstawiam harmonogram przełożonych zajęć:
15 czerwca 2023, czwartek:
9.00 - 10.30 Harmonia, konw., Harmonia I, konw. I Rok EM i I Rok MPP
10.30 - 11.15 Harmonia, wykł. I Rok EM
17.00 - 17.45 Seminarium pracy magisterskiej, II Rok EM II stopnia

28 czerwca, środa:
8.15 - 9.00 Instrument do wyboru (Skrzypce, stud. Oliwia Migoń), III Rok MPP
9.15 - 10. 45 Historia muzyki z literaturą, Historia stylów muzycznych, Literatura muzyczna, III Rok EM i MPP
12.00 - 14.15 Harmonia, konw. II Rok EM

Wszystkie zajęcia odbędą się w sali 4.25 w budynku przy ul. Zbierskiego 2.
Powyższe terminy zostały uzgodnione z grupami studenckimi.
dr Hab. Maryla Renat


W terminie od 03.04 - 12.04.2023 r. dr Marek Kudra jest na zwolnieniu lekarskim.


W związku z wyjazdem na koncert, dyżur Prodziekan dr hab. Ewy Grabowskiej -Lis, prof. UJD z dnia 04.04.2023 zostanie zrealizowany dnia 03.04.2023 w godzinach 9.30 -11.00, natomiast konsultacje dla studentów przewidziane na dzień 04.04.2023 zostaną zrealizowane dnia 12.04.2023 w godz. 12.00 – 13.30.


W związku z wyjazdem służbowym w ramach programu Erasmus + w terminie 01.04.2023 - 08.04.2023 zajęcia w dniu 04.04.2023 z Aleksandrą Lasoń zostają odwołane.


W związku z wyjazdem służbowym w ramach programu Erasmus + w terminie
01.04.2023 - 08.04.2023 zajęcia z Panią mgr Martą Śliwiak odbędą się w innych terminach:

Zajęcia z Poniedziałku 03.04.2023:
Pracownia dyplomowa - grafika artystyczna i projektowa [09-G-M-04-PDGAP] Licencjacka
pracownia artystyczna - druk wypukły, płaski, wklęsły [09-G-L-06-GW-LPADWPW]
Pracownia dyplomowa-grafika artystyczna i projektowa [09-G-M-02-PDGAP]Licencjacka
pracownia artystyczna - druk wypukły, płaski, wklęsły [09-G-L-06-GW-LPADWPW]

Termin przeprowadzenia tych zajęć ustalę ze studentami powyższych grup po powrocie.

Zajęcia z wtorek 04.04.2023:
1. Pracownia technik obrazowania graficznego [09-G-M-02-PTOG]
2. Grafika artystyczna i projektowa, techniki klasyczne, multigraficzne i eksperymentalne.
Pracownia 3 [09-G-L-04-GAP-P3]

Nowe terminy zajęć zostały ustalone za studentami:

1.Pracownia technik obrazowania graficznego [09-G-M-02-PTOG]
/14.04.2023/ PIĄTEK godz. 14.30-15.15
2. Grafika artystyczna i projektowa, techniki klasyczne, multigraficzne i eksperymentalne.
Pracownia 3 [09-G-L-04-GAP-P3]
/14.04.2023/ PIĄTEK godz. 11.00-14.15

W związku z powyższymi zmianami konsutacje, które odbywają się w piątki
w godz. 13.00-15.15 w dniu 14.04.2023 odbędą się w godz. 8.45 -11.00


W dniu 31. marca 2023 r. (piątek) zajęcia dydaktyczne i dyżur Prodziekana WS dr hab. Jakuba Jakubowskiego są odwołane.


W dniu 30.03. zajęcia Zespołu kameralnego grupa 09-EM-M-02-ZK przeniesione zostają z godz. 15-15.45 na godz. 12-12.45.
Anna Noworzyn-Sławinska


w dniu 30.03.2023 dyżur - prodziekana Jakuba Jakubowskigo - odowłany.


Specjalizacja /Grafika użytkowa.
Rok 1 mgr, gr 2
Przedmiot: - Pracownia dyplomowa – projektowanie graficzne 3D i multimedia, pracownia dyplomowa projektowanie graf. 2D
Zajęcia z dr P. Delektą odbywają się w poniedziałek 3 kwietnia w godzinach: 9.45-11.15/ 13.30-15, Pracownia 103.
Zajęcia z Prof. A. Półrolą odbywają się w poniedziałek 3 kwietnia w godzinach: 15.15-18.30.
Pracownia 105
Przedmiot: Grafika Komputerowa z elementami poligrafii i DTP.
Zajęcia z mgr M. Dzierżą przesunięcie zajęć w poniedziałek na godzinę 18.45-20.15.
Pracownia 103


W związku z wyjazdem do jury ogólnopolskiego konkursu akordeonowego konsultacje dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis, prof. UJD przewidziane na dzień 28.03.2023 o godz.13.00-13.45 zostają przełożone na dzień 12.04.2023 w godz. 11.00-11.45

W związku z wyjazdem do jury ogólnopolskiego konkursu akordeonowego dyżur Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis, prof. UJD z dnia 31.03.2023 zostanie zrealizowany w dniu 05.04.2023 w godz. 9.30-11.00.

Konsultacje przewidziane na dzień 31.03.2023 zostaną zrealizowane dnia 05.04.2023 w godz.12.00-13.30


W związku z moim wyjazdem na konkurs w dniach 30-31 marca 2023 zajęcia z przedmiotu Kształcenie słuchu dla I roku EM i MPP I st. oraz I roku EM II st. nie odbędą się. Data odrobienie w/w zajęć zostanie podana w późniejszym terminie.
dr Jakub Brawata


Rok 1 mgr grupa 2
Przedmiot: - Pracownia dyplomowa – projektowanie graficzne 3D i multimedia, pracownia dyplomowa projektowanie graf. 2D. Prowadzone przez prof. Agnieszkę Pólrolę odbędą się w dniu 29 marzec. W godzinach: 16.00-19.15. Sala D- 105 ul. Dąbrowskiego 14.
mgr Witold Zaręba


w dniach 22-31.03.2023 będę nieobecna w pracy z powodów zdrowotnych (L4).
Marta Śliwiak


W dniu 20.03.2023 zajęcia z dr. P Delektą zostają odwołane


W dniu 20.03.2023 zajęcia z Grafiki artystycznej i projektowej ze studentami II roku Grafiki zostają odwołane. Zajęcia będą odrobione w późniejszym terminie.
Aleksandra Jakubczak


Zajęcia Śpiew solowy zostały przeniesione z dn. 23 marca na 24 marca.
Zajęcia odbędą się w następującym porządku:
09-EM-M-02-FISS grupa 1 11-11.45
09-EM-M-02-FISS grupa 2 11.45-12.30
09-EM-M-04-FISS 12.30-13.15
Przedmiot Zespół kameralny 09-EM-M-02-ZK grupa 1 z dn.23 marca odbędzie się dn. 16 marca w godz.12.45-13.30.
Anna Noworzyn-Sławińska


W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+ w dniach 20.03.2023- 24.03.2023 dyżur Prodziekan dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis, prof. UJD zostanie zrealizowany dnia 15.03.2023 w godzinach od. 8.30-11.30


Z powodu pilnego wyjazdu w dniu 13.03.2023 zajęcia z Grafiki artystycznej i projektowej ze studentami II roku Grafiki odbędą się do godz. 9:30. Zajęcia będą odrobione w późniejszym terminie.
Aleksandra Jakubczak


Serdecznie zapraszamy studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (dalej: UJD) na skorzystanie z oferty dodatkowych zajęć wychowania fizycznego. Zajęcia są darmowe. Ilość miejsc ograniczona.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu w wersji pdf i docx.
Prosimy o bezpośrednie złożenie wypełnionego formularza w Biurze ds. osób z niepełnosprawnościami, lub za pośrednictwem e-mail: d.rak@ujd.edu.pl.
Planowane zajęcia skierowane są do wszystkich osób z niepełnosprawnościami studiujących w UJD, przez cały okres trwania studiów i obejmują dwa rodzaje aktywności:
1. Trening funkcjonalny dla osób z niepełnosprawnością
Miejsce zajęć: siłownia Akademickiego Centrum Sportowego UJD
2. Gry klubowe dla osób z niepełnosprawnością
Miejsce zajęć: sala gier klubowych Akademickiego Centrum Sportowego UJD

Zajęcia te prowadzić będą przeszkoleni pracownicy UJD. Łączna liczba godzin zajęć dla wszystkich grup (uczestników) wynosi 240.
W trakcie zajęć wykorzystywany będzie nowoczesny sprzęt treningowy i do gier klubowych zakupiony w projekcie.
Zajęcia organizowane i finansowane w ramach projektu „Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD” POWR.03.05.00-00-A037/1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


w dniu 10 marca 2023 roku dyżur prodziekana Jakub Jakubowskiego odwołany - kontakt mailowy j.jakubowski@ujd.edu.pl


W dniach 01 - 14.03.2023 r. dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD, jest nieobecny (zwolnienie lekarskie)

Do dnia 03. marca 2023 r. mgr Artur Wawrzkiewicz jest nieobecny (zwolnienie lekarskie)


Informacja w sprawie podwyższenia progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023

W związku z art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2754), informujemy, że od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego zostaje podwyższony do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać w Dziekanatach Wydziałów w terminie do 6 marca 2023 r.


W dniach 20 - 24. lutego 2023 r. dziekanat Wydziału Sztuki nie będzie czynny (choroba pracownika)


Zmiana w terminach egzaminów w semestrze zimowym 2022/2023 - specjalność nauczycielska


W dniu 2. lutego 2023 roku (czwartek) odwołuje się dyżur Prodziekana ds. Studencko - Dydaktycznych Wydziału Sztuki dra hab. Jakuba Jakubowskiego, prof. UJD


Przełożenie zajęć z wtorku 31.01 na czwartek 2.02 z powodów artystyczno zawodowych. Godziny bez zmian.
Sebastian Ruciński


W dniu 30. stycznia 2023 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra hab. Jerzego Piwowarskiego. prof. UJD, na kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego


Odrobienia zajęć z przedmiotu "wokalistyka estradowa" z mgr K. Mrugalską z dnia 16.12.2022 r. godz. 12.15-13.45 w dniu 31.01.2023 r. godz. 13.45-15.00 (sala 506).


zajęcia z dnia 3 II 2023 r. z przedmiotu Malarstwo z prof. UJD J. Jakubowskim zostają przeniesione na 27 I 2023 r. w godz. 8:45-13:00
zajęcia z dnia 27 I 2023 r. z przedmiotu Rysunek, które prowadzi dr A. Rokowskim zostają przeniesione na 3 II 2023 r. w godz. 8:45-13:00


W dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) dziekanat Wydziału Sztuki będzie zamknięty


Kierunek FiKPW II rok:
Przedmiot Cyfrowa edycja obrazu fotograficznego
środa 25.I.br. 10:45 - 11:30; 11:45 - 13:00 - odrabianie zajęć za moją nieobecność dnia 11.I.br
czwartek 26.I.br. 13:15 - 14:00; 14:15 - 15:30 - odrabianie zajęć z dnia 02.II.br

Kierunek Grafika I rok, grupa 1:
Przedmiot Warsztaty komputerowe
wtorek 24.I.br. 9:00 - 10:30 - odrabianie zajęć za moją nieobecność dnia 11.I.br
wtorek 24.I.br. 12:00 - 13:30 - odrabianie zajęć z dnia 01.II.br
piątek 27.I.br. 13:00 - 14:30 - odrabianie zajęć z dnia 02.II.br

Marcin Wieczorek


Zastępstwo za dra D. Słotę z przedmiotu Rysunek - uzupełniająca pracownia dyplomowa od dnia 27.01.2023 do dnia 06.01.2023 prowadzi mgr Mateusz Pawełczyk


Przełożenie zajęć z Fotografii dla II roku grafiki dla 2 grupy z:
- 24 stycznia (wtorek) (2h)
- 31 stycznia (wtorek) (2h)
na dzień 26 stycznia(czwartek) w godz 13.00-16.15 (4h)
Hanna Rozpara


w dniu 19.01.2023 zajęcia z mgr Mateuszem Dzierżą zostają odwołane


Zajęcia z fortepianu przełożone z czwartku 19.01.2023 na piątek 20.01.2023, godz. 9.15-12.15.
Maciej Zagórski


Kierunek Malarstwo - odrobienie zajęć z przedmiotu technologii malarstwa w dniach 19 i 26 stycznia 2023 r., między 10.30 a 12.00. w sali 132 w budynku na Waszyngtona. Gdyby ktoś z jakiegoś powodu nie mógł przyjść w wyznaczonych godzinach, to w tych dniach będę w sali 132 do godziny 14.00 i czekam na studentów.
Adam Rokowski


Zmiana godzin zajęć w dniu 19 stycznia.
Zajęcia odbędą się w następujących godzinach:
10.30-11.15 09-EM-M-03-FISS
12-12.45 09-EM-M-03-ZK
Anna Noworzyn-Sławińska


Zmiany w terminach odbywania zajęć. Obie zmiany dotyczą piątkowych zajęć "Ruchu scenicznego". Co następuje:
- w dniu 16 stycznia o godz. 11.30 - 13.00 (s. 4.25) chcielibyśmy odrobić zajęcia z dn. 25 listopada, odwołane z powodu mojego wyjazdu. Informacja o przełożeniu zajęć zamieszczona była wcześniej na stronie wydziału, ale nie był podany termin ich nadrobienia. W tym dniu zajęcia dotyczą także grupy "Zajęć muzyczno-ruchowych" z Edukacji Muzycznej.
- zajęcia z dn. 27 stycznia chlelibyśmy zrealizować w dn. 18 stycznia, o godz. 12.00-13.30.
Wszystkie zmiany były ustalane ze studentami i zostały wpasowane w ich plan zajęć.
Izabela Witek


przełożenie terminu zajęć z przedmiotu przygotowanie pracy licencjackiej z dr M. Popowską
z dnia 13.01.2023 r., godz. 17:00-17:45, sala Zbierskiego 4.04
z dnia 16.01.2023 r., godz. 9:45-10:15, sala Zbierskiego 4.26
na
dzień 18.01.2023 r., godz. 18:30-20:00, sala Zbierskiego 4.26.


11.01.2022 zajęcia dla I roku Grafiki gr. 1 i 2 roku Fotografii są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu ze studentami.
Marcin Wieczorek


Zmiana godzin zajęć w dniu 13.01.2023 r. oraz odrobienie zajęć z dnia 20.12.2022
Karolina Mrugalska


Godziny zajęć z wokalistyki estradowej w dniu 13.01.2023 r. zostają zmienione z 12.15-13.45 na 8.00-9.30 (sala 506).
Zajęcia "Interpretacja tekstu z dykcją", które nie odbyły się w dniu 20.12.2022r. z powodu mojej choroby zostaną zrealizowane w dniu 17.01.2023 r. w godzinach 14.30-16.00 (sala 506).


Przełożenie zajęć z gry na organach z 14.12.2022 na 18.01.2023.
dr hab. Paweł Wróbel


Dnia 12 stycznia zajęcia z dr Anną Noworzyn-Sławińską odbędą się w następujących godzinach:
10-10.45 09-EM-M-03-FISS
10.45-11.30 09-EM-M-03-ZK


Terminy egzaminów na specjalności nauczycielskiej.


Przełożenie zajęć
w czwartek 12.01.23
1. Fortepian EM r. III z 10.01.23 godzina 9.45 na 10.01.23 godz. 13.00 sala 4.26
2. Fortepian MPP r II z 10.01.23 godzina 12.15 na 10.01.23 godz. 13.45
3. Fortepian EM r. III z 17.01.23 godzina 9.45 na 17.01.23 godz. 13.00
4. Kształcenie słuchu EM i MPP r. II I st z 12.01.23 godzina 8.00-9.30 na 2.02.23 godz. 8.00-9.30 sala 4.26
5.Kształcenie słuchu EM i MPP r. I I st. z 12.01.23 godz.9.45-10.30 na

2.02.23 godz. 9.45-10.30
6. Kształcenie słuchu MPP r. I I st. z 12.01.23 godz. 10.30-11.15 na 2.02.23 godz. 10.30 -11.15
Jakub Brawata


W dniach 9, 13, 16.01.2023 zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra Dariusza Słotę są odwołane.


Zajęcia z mgr K. Mrugalską z dnia 02.12.2022 r. godz. 12.15-13.00 zostaną odrobione w dniu 12.01.2023 r. godz. 10.00-10.45 (sala 506).


Korekta terminów zajęć – Rok III - Iwona Kosta
Dydaktyka przedmiotowa – nauczanie muzyki w szkole podstawowej
21.12.2022 – zajęcia się nie odbyły z powodu nieobecności studentów. Zaplanowane były 4 godziny.

Odrobienie zajęć:
Zaplanowane zajęcia:
11.01.2023 – 3 godz., odrabiana 1 godz. 10.30 – 11.15
18.01.2023 – 3 godz., odrabiana 1 godz. 10.30 – 11.15
01.02.2023 – 1 godz., odrabiane 2 godz. 8.45 – 9.30 i 9.30 – 10.15


Dyżur Prodziekan dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis, prof. UJD z dnia 02.01.2023 zostanie zrealizowany w dniu 04.01.2023 w godz.9.00-11.00


I rok
technologia malarstwa przełożenie zajęć z 10 stycznia na 17 stycznia 2023 r. o tej samej porze co zwykle.
II rok
20 stycznia 2023 odrabianie zajęć z 20 grudnia
27 stycznia odrabianie zajęć z 10 stycznia
Między 14.30 a 16.00 - w obu dniach.
Adam Rokowski


Informuję, że godziny zajęć w dn.22.12 uległy zmianie:
Zespół kameralny 9.45-10.30 grupa 09-EM-M-03-ZK
Śpiew solowy 10.30-11.15 grupa 09-EM-M-03-FISS
Śpiew solowy 11.15-12 grupa 09-EM-M-01-FISS
Anna Noworzyn-Sławińska


W dniu 22. grudnia 2022 roku dziekanat Wydziału Sztuki jest nieczynny


Zgodnie z ustaleniami z grupą dzisiejsze zajęcia z "Cyfrowej edycji obrazu fotograficznego" (FiKPW, II rok) odbędą się w godz. 11.30-13.00 (zamiast 13.30-15.00).


Zajęcia z Promocji i marketingu dóbr kultury w dniu 21.12.2022 nie odbędą się.
Zapraszam na odrabianie zajęć 11.01.2022 godz. 18.30 - 20.00. sala 5.02.
dr Marek Kudra


Przeniesienie zajęć z 22 grudnia (czwartek) na 21 grudnia (środa)
Korneliusz Wiatr


Zajęcia z przedmiotu "Pracownia technik obrazowania graficznego" które mają się odbyć we wtorek 20.12.2022 o godz. 13:00 w sali D-106 nie odbędą się ponieważ będę w tym czasie na szkoleniu dydaktycznym, które zaczyna się we wtorek o godz. 9:30.
Zajęcia te zostaną odrobione w późniejszym terminie. Termin zostanie ustalony po konsultacji ze studentami.
Paweł Delekta


Zajęcia "Historia grafiki", dla studentów kierunku Grafika, 3 rok, I st., zostaną zrealizowane we wtorek 20.12.2022 w godzinach 10:00-11:30, zamiast środy 21.12.2022.
dr Witalij Bohatyrewicz


W dniach 19 - 22.12.2022 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra Jakuba Brawatę


Odwołuje się zajęcia dydaktyczne w dniach 19 - 22.12.2022 r. prowadzone przez dra hab.Lesława Podolskiego


Zajęcia "Projekty fotograficzne w warsztatach edukacyjnych" (FiKPW, III rok) zaplanowane na 19 grudnia odbędą się 9 stycznia.
Jakub Dziewit


Zajęcia "Seminarium pracy dyplomowej", dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 3 rok, I st., zamiast 19.12.2022, odbędą się w innym terminie.
dr Witalij Bohatyrewicz


Informuję, że w dniu 16.12.2022r. zajęcia z wokalistyki estradowej w godzinach 12.15-13.45 zostają odwołane i zostaną odrobione w terminie późniejszym.
Karolina Mrugalska


Zajęcia z 14 grudnia odbędą się 18 stycznia
Paweł Wróbel


Zajęcia z 14.12 z dr hab. P. Wróblem zostały przełożone na 4.01.2023


Zajęcia muzyczno-ruchowe i 2 roku MPP (Ruch sceniczny) ustaliliśmy termin odrabiania zajęć z dn.25.11.2022. Proponujemy termin 16.01.2023 o godz. 11.30-13.00.
Izabela Witek


Zajęcia z dr hab. Ewą Grabowską-Lis, prof. UJD z dnia 15.12.2022 zostaną zrealizowane w dniu 21.12.2022 w godz.8.45-9.30


Z powodu choroby zajęcia z Podstaw grafiki artystycznej (Grafika rok I, st. I, grupa 1 i 2) w dniach 15.12.2022 i 16.12.2022 z mgr Aleksandrą Jakubczak zostają odwołane.


Zajęcia prowadzone przez prof. Tomasza Chudzika i prof. Witolda Zarębę z dnia 15.12.2022 przedmioty:
Licencjacka pracownia artystyczna - druk wypukły, płaski, wklęsły [09-G-L-05-GW-LPADWPW]
Pracownia dyplomowa-grafika artystyczna i projektowa [09-G-M-03-PDGAP] odbędą się w dniach:
prof. T. Chudzik w dniu 20.01.2023 w godzinach: 10.30-13.00, sala 208
prof. Witold Zaręba w dniu 19.01.2023 w godzinach: 11.15-12.00, sala 208

Zajęcia Pracownia książki [09-G-M-03-PK] prowadzony przez dr Barbarę Czapor-Zaręba w dniu 22.12.2022 rozpoczynają się od godziny 10.00 do
13.00.


zmiany w zajęciach dra Szymczyka
1) Videoart - III rok FiKPW - dr Szymczyk, sala D201
23.11 - godz. 13.30-15.00 + 15.15-16.00
7.12 - godz. 15.15-16.45 + 17.00-17.45
12.12 - godz. 11.30-13.00 + 13.30-14.15
9.01 - godz. 11.30-13.00 + 13.30-14.15
23.01 - godz. 11.30-13.00 + 13.30-14.15

Zajęcia z 23.11 zostaną odrobione 16.01, w godz. 11.30-13.00 + 13.30-14.15


W dniach 6 - 14.12.2022 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne dra hab. Włodzimierza Kuleja, prof. UJD


zajęcia z fotografii dla II roku grafiki dla 2 grupy zostają przeniesione na:
- 15 grudnia (czwartek) w godz 13.00-16.15 (4h)
- 22 grudnia (czwartek) w godz 13.00-16.15 (4h)
Hanna Rozpara


Zajęcia z dr hab. Ewą Grabowską-Lis, prof. UJD z dnia 09.12.2022 zostaną zrealizowane w dniu 20.01.2022
Dyżur Prodziekana z dnia 09.12.2022 zostanie zrealizowany w dniu 14.12.2022 w godz. 14.30-15.30


zajęcia w dniu 09.12.2022 z dr hab. Jakubem Jakubowskim z powodu choroby odwołane


Przełożenie zajęć z 15 grudnia (czwartek) na 14 grudnia (środa) oraz z 20 grudnia (wtorek) na 16 grudnia (piątek)
Korneliusz Wiatr


Zajęcia z dnia 02.12.2022 godzina 13.00-13.45 zostaną odrobione 07.12.2022 r. w godzinach 11.30-12.15, sala 506.
Karolina Mrugalska


W dniu 07.12.2022 zajęcia dla I roku Grafiki gr. 1 Przedmiot Warsztaty komputerowe są przesunięte z godziny 16:00-17:30 na godzinę 11:00-12:30 sala D-103.
Marcin Wieczorek


zmiana terminu dyżuru Prodziekan WS dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis, prof. UJD:
zamiast 16.12.2022 dyżur w dniu 07.12.2022 w godz. 9.00 - 10.00
zamiast 19.12.2022 dyżur w dniu 21.12.2022 w godz. 8.30 - 10.00


zajęcia z personalizacji w dniu 06.12.2022 z dr hab. Jakubem Jakubowskim odwołane. Odrobione zostaną w dniu 24.01.2022


W dniu 5. grudnia 2022 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra hab. Włodzimierza Karankiewicza, prof. UJD


W dniu 5 grudnia 2022 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra Dariusza Słotę.


informacja o odwołaniu zajęć - część prowadzona z mgr A. Jastrząb
1.12.22, godz. 18:15-19:45 Animacja / Grafika multimedialna
2.12.22, godz. 15:15-16:45 i 17:00-18:30 Projektowanie graficzne 3D i multimedia


przełożenie zajęć z wokalistyki estradowej z dnia 01.12.2022 na 15.12.2022
Marcin Wawrzynowicz


W dniu 01.12.2022 zajęcia z przedmiotu "Multimedialna organizacja widowisk - scenografia, performance" z dr Konradem Ludwickim odbędą się
w godzinach 14:00 - 15:30, 15:45 - 17:15. Sala W-131.
W dniu 08.12.2022 zajęcia z przedmiotu "Cyfrowa kreacja i animacja obrazu" z mgr Justyną Warwas odbędą się w godzinach 14:00 - 15:30, 15:45 - 17:15. Sala W-131.
Artur Wawrzkiewicz


zajęcia z tego dnia odbędą się w najbliższą środę 30.11. z rokiem II od godziny 10.45-13.45 oraz z rokiem I st.II w godzinach 8.00-10.15
Marta Śliwiak


zmiana zajęć w dniu 14.12.2022 z dr. W. Bohatyrewiczem na Zbierskiego 2/4 w sali 1.05 na 0.12 w godz. 13:30-17:00


zajęcia 30 listopada (środa) z Grafiki edytorskiej [09-G-L-03-GE], chciałabym przełożyć z godziny 8.00 na godzinę 10.00.
Zajęcia odbyłyby się o godz. 10 do 13.15.
Marta Sobalska


28.11 - 02.12.2022 nie będzie zajęć ze względu na wyjazd Erasmus.
Zajęcia zostaną zrealizowane w innych terminach.
dr Witalij Bohatyrewicz


W związku ze spotkaniem dla koordynatorów programu Erasmus z prorektorem J. Kapuśniakiem w czwartek 24.11.22 o godzinie 10.00 proszę o przełożenie zajęć:
- z Kształcenia słuchu na EM I st. semestr 01 z godziny 9.45-10.30 w czwartek 24.11.22 oraz MPP I st semestr 01 gr II o tej samej godzinie( zajęcia łączone) na 26.01.23 w tych samych godzinach;
- z Kształcenia słuchu na MPP I st semestr 01 gr II z godziny 10.30-11.15 w czwartek 24.11.2022 na 26.01.23 w tych samych godzinach
Jakub Brawata


W związku z chorobą dr hab. Katarzyny Winczek, prof. UJD, odwołany jest dyżur w dniu 22.11.2922 roku oraz zajęcia dydaktyczne 24.11.2022 roku


informuję o jednorazowym przełożeniu prowadzonych przeze mnie zajęć (przedmiot wokalistyka estradowa, Wydział Sztuki, Katedra Muzyki) z dnia 22.11.2022, godz. 8:30-16:30, sala 5.02 (budynek ul. Zbierskiego), na dzień 2.12.2022 r., godz. 10:00-18:30, sala 5.08 (budynek ul. Zbierskiego). Zmiana spowodowana jest prowadzoną przeze mnie działalnością artystyczną.
Joanna Świniarska-Szebeszczyk


zajęcia z 25 listopada z mgr I. Witek zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie podany po jego uzgodnieniu.


Z powodu choroby w dniach 21-25.11.2022 moje zajęcia są odwołane.
Marcin Wieczorek


Zajęcia z przedmiotu Rysunek dla pierwszego roku kierunku malarstwo w dniu 01.12.2022 zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w następujący sposób; Zajęcia w dniach 17.11, 24.11, 08.12, 15.12, 22.12 zajęcia będą trwać o godzinę dłużej.

Mateusz Pawełczyk,


w dniu 17.11.2022 zajęcia indywidualne z wokalistyki estradowej odbędą się w godzinach 8.15-9. 45.
Karolina Mrugalska


Informuję, że w związku ze służbowym wyjazdem zajęcia ze studentami oraz konsultacje w dniu 21 listopada nie odbędą się.
Anna Noworzyn-Sławińska


Informujemy o zmianie terminu zajęć z dr hab. E.Jabłczyńską z
1.12.2022 na 14.12.2022
8.12.2022 na 21.12.2022


Z powodu choroby w dniach 14-18.11.2022 moje zajęcia są odwołane
Marcin Wieczorek


Odwołaniu zajęć z dni 22 i 24 listopada z następujących przedmiotów na kierunku Malarstwo 1 i 2 stopnia:

termin odrobienia zajęć na 22 grudnia w godzinach 10.30-12.00
Technologia malarstwa, I rok, 1 st. zamiast zajęć z 22 listopada odrobienie zajęć 29 listopada godz. 14.15-17.30
Technologia malarstwa, II rok, 1 st. zamiast zajęć z 22 listopada odrobienie zajęć 22 grudnia w godzinach 10.30-12.00
Technologia malarstwa, III rok, 1 st. zamiast zajęć z 24 listopada odrobienie zajęć 8 grudnia, godz. 10.30-12.00
Projekty malarskie w architekturze i w urbanistyce, zamiast zajęć z 24 listopada, I rok, 2 st, odrobienie zajęć 8 grudnia, godz. 12.30-14.00
Klasyczne techniki malarskie, zamiast zajęć z 24 listopada, I rok, 2 st. odrobienie zajęć 15 grudnia, godz. 12.30-14.00

Dodatkowo zajęcia, które miałem odrobić 24 listopada z przedmiotu Klasyczne techniki malarskie i Projekty malarskie w architekturze i urbanistyce, I rok, 1 semestr, zostaną odrobione w czwartek 15 grudnia, godz. 10.30-12.00

Adam Rokowski


W dniu 14. listopada 2022r. (poniedziałek) odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra hab. Jakubowskiego, prof. UJD


W związku z wyjazdem służbowym nauczyciela akademickiego zajęcia dydaktyczne z dr Wiolettą Dudą rozpoczną się od 15.11.2022 r. (Marketing sztuki i prawo autorskie)


zajęcia z mgr K. Sobalską z II rokiem Grafiki (grupa 2) z przedmiotu Grafika edytorska zostają przeniesione z 20 X na 21 XI na godz. 16:00, sala 107


Zajęcia z dr B. Czapor-Zarębą z przedmiotu Pracownia książki w związku z wyjazdem na Erasmus zostają przełożone z tyg. 5 i 9 na tydzień 13 w godz. 10:30-13:00


W dniach 28 oraz 31 października 2022 r. dziekanat Wydziału Sztuki będzie nieczynny


Informujemy o zmianie terminu zajęć z dr hab. E.Jabłczyńską z 27.10.2022 (czwartek) na 9.11.2022 (środa).


Ze względu na szkolenie, zajęcia z Podstaw grafiki artystycznej (Grafika rok I, st. I, grupa 1 i 2) w dniach 27.10.2022 i 28.10.2022 oraz zajęcia z Grafiki artystycznej i projektowej (Grafika rok I, st. II) w dniu 27.10.2022 z mgr Aleksandrą Jakubczak zostają odwołane.


Przedmiot Technologia Malarstwa,
Grupa 09-M-L-05 (III rok 1 stopień) odrobienie zajęć czwartek, 3 listopada 18.45-20.15

Przedmiot Klasyczne techniki malarskie,
grupa 09-M-M-02 (I rok, 2 semestr, 2 stopnia), odrobienie zajęć 10 listopada 18.45-20.15

Przedmiot Projekty malarskie w architekturze i urbanistyce,
grupa 09-M-M-02 (I rok, 2 semestr, 2 stopnia), odrobienie zajęć czwartek, 17 listopada 18.45-20.15

Przedmiot Klasyczne techniki malarskie i Projekty malarskie w architekturze i urbanistyce,
Grupa 09-M-M-01 (I rok, 1 semestr), odrobienie zajęć czwartek 24 listopada 18.45-20.15.

Adam Rokowski


Zajęcia w dniu 27.10.2022 r. z Licencjackiej pracowni artystycznej- druk wypukły, płaski, wklęsły (Grafika sem.05) oraz Pracowni dyplomowej - grafika artystyczna i projektowa (Grafika II sr., sem.3) z dr B. Czapor-Zarebą i prof. UJD K. Winczek, nie odbędą się, z powodu wyjazdu Erasmus. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na najbliższym spotkaniu ze studentami w dn. 03.11.2022 r.
Zajęcia z przedmiotu Grafika artystyczna i projektowa dla studentów Grafiki II st., sem. 1, gr.1, 2, (druk wklęsły) odbędą się zgodnie z planem.


Informacja dla studentów I roku kierunku Grafika.
Ze względu na szkolenie zajęcia z Podstaw grafiki artystycznej (grupa 1 oraz 2) w dniu 20.10.2022 oraz 21.10.2022 zostają odwołane.
mgr Aleksandra Jakubczak


dr Marta Popowska
przełożenie zajęć z dnia:
17.10.2022 r. godz. 10:45-11:30 Historia muzyki z lit. muz - wykład Rok 1 EM/ Style muzyczne - wykład Rok 1 MPP, sala ZB 4.26
17.10.2022 r. godz. 11:30-12:15 Historia muzyki z lit. muz - ćwiczenia Rok 1 EM/ Literatura muzyczna - ćwiczenia Rok 1 MPP, sala ZB 4.26
na:
14.10.2022 r. godz. 11:15-12:00 Historia muzyki z lit. muz - wykład Rok 1 EM/ Style muzyczne - wykład Rok 1 MPP, sala ZB 4.25
14.10.2022 r. godz. 12:00-12:15 Historia muzyki z lit. muz - ćwiczenia Rok 1 EM/ Literatura muzyczna - ćwiczenia Rok 1 MPP, sala ZB 4.25


W dniu 14. października 2022 r. (piątek) odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra Dariusza Słotę


Informacje dla studentów Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych o jednorazowej zamianie zajęć.
28 października malarstwo z prof. Jakubowskim, zajęcia z rysunku z Adamem Rokowskim 4 listopada.


W związku z obowiązkowym szkoleniem pracownika administracyjnego dziekanat Wydziału Sztuki nie będzie czynny w terminach:
17. października 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 12.00 - 15.00
oraz 18. października 2022 r. (wtorek) w godzinach 8.30 - 12.00


zajęcia dr hab. Jakuba Jakubowskiego prof. UJD z metod uczenia się i studiowania z dnia 17. x. 2022- z powodu wyjazdu służbowego przełożone na 05.12.2022


Zajęcia z Technologi informacyjnych z godziny 12:45 w dniu 10.10.2022 dla Edukacji Plastycznej i Muzycznej zostały przełożone na 07.11.2022 na godzinę 12:45


odwołanie zajęć z P. Delektą do 14 X 2022


Z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus + zajęcia z mgr Aleksandrą Lasoń oraz mgr Marta Śliwiak w dn. 10-14.10.2022 zostają odwołane. Oprócz zajęć prowadzonych wspólnie z innym prowadzącym (zajęcia z 1 rokiem magisterskim we wtorek odbywają się według planu.


W dniach 3-6.10.2022 r. dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD odbywa wyjazd w ramach programu Erasmus+