Organy kolegialne


Kolegium dziekańskie Wydziału Sztuki, rok akademicki 2023/2024
1. dr hab. Katarzyna Winczek – Dziekan
2. prof. Ewa Grabowska-Lis – Prodziekan ds. studenckich
3. dr Jakub Jakubowski – Prodziekan ds. studenckich
4. prof. Jarosław Kweclich - Kierownik Katedry Malarstwa
5. prof. Tomasz Chudzik - Kierownik Katedry Grafiki
6. dr hab. Maciej Zagórski - Kierownik Katedry Muzyki
7. dr hab. Włodzimierz Karankiewicz - Przewodniczący rady dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
8. prof. Jerzy Swoboda - Przewodniczący rady dyscypliny sztuki muzyczne
9. dr Barbara Czapor-Zaręba - Pełnomocnik kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
10. mgr Artur Wawrzkiewicz - Pełnomocnik kierunku Malarstwo
11. dr hab. Witold Zaręba – Pełnomocnik kierunku Grafika
12. mgr Jakub Dziewit - Pełnomocnik kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
13. dr Jakub Brawata - Pełnomocnik kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
14. dr Joanna Świniarska-Szebeszczyk – Pełnomocnik kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej
15. dr Witalij Bohatyrewicz – Przewodniczący KZJK kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
16. dr hab. Janusz Głowacki - Przewodniczący KZJK kierunku Malarstwo
17. dr hab. Marek Mielczarek – Przewodniczący KZJK kierunku Grafika
18. dr hab. Jerzy Piwowarski – Przewodniczący KZJK kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
19. dr Anna Stachura-Bogusławska- Przewodnicząca KZJK kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
20. dr Korneliusz Wiatr – Przewodniczący KZJK kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej
21. mgr Beata Operacz - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
22. Aneta Liczberska - Przedstawicielka studentów (wskazana przez Radę Samorządu Studenckiego WS)


Kolegium dziekańskie Wydziału Sztuki, rok akademicki 2022/2023

1. dr hab. Katarzyna Winczek – Dziekan
2. dr hab. Ewa Grabowska-Lis – Prodziekan ds. studenckich
3. dr hab. Jakub Jakubowski – Prodziekan ds. studenckich
4. prof. Jarosław Kweclich - Kierownik Katedry Malarstwa
5. prof. Tomasz Chudzik - Kierownik Katedry Grafiki
6. dr hab. Maciej Zagórski - Kierownik Katedry Muzyki
7. dr hab. Włodzimierz Karankiewicz - Przewodniczący rady dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
8. prof. Jerzy Swoboda - Przewodniczący rady dyscypliny sztuki muzyczne
9. dr Barbara Czapor-Zaręba - Pełnomocnik kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
10. mgr Artur Wawrzkiewicz - Pełnomocnik kierunku Malarstwo
11. dr hab. Witold Zaręba – Pełnomocnik kierunku Grafika
12. mgr Jakub Dziewit - Pełnomocnik kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
13. dr Jakub Brawata - Pełnomocnik kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
14. dr Marek Kudra – Pełnomocnik kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej
15. dr Witalij Bohatyrewicz – Przewodniczący KZJK kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
16. dr hab. Janusz Głowacki - Przewodniczący KZJK kierunku Malarstwo
17. dr hab. Marek Mielczarek – Przewodniczący KZJK kierunku Grafika
18. dr hab. Jerzy Piwowarski - Przewodniczący KZJK kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
19. dr Anna Noworzyn-Sławińska - Przewodnicząca KZJK kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
20. dr Korneliusz Wiatr – Przewodniczący KZJK kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej
21. mgr Beata Operacz - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
22. Przedstawiciel studentów Pani Aneta Liczberska

Rada dyscypliny Sztuki muzyczne
1. prof. Jerzy Swoboda – Przewodniczący Rady dyscypliny
2. dr hab. Robert Gawroński, prof. uczelni – Zastępca Przewodniczącego
3. dr hab. Ewa Grabowska-Lis, prof. uczelni
4. dr hab. Ewa Jabłczyńska, prof. uczelni
5. dr hab. Przemysław Jeziorowski, prof. uczelni
6. dr hab. Barbara Karaśkiewicz, prof. uczelni
7. dr hab. Lesław Podolski, prof. uczelni
8. dr hab. Maciej Zagórski, prof. uczelni
9. dr Anna Noworzyn-Sławińska
10. dr Marta Popowska, ad.
11. dr Korneliusz Wiatr, ad.

Rada dyscypliny Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
1. prof. Tomasz Chudzik
2. prof. Jarosław Kweclich
3. dr hab. Andrzej Desperak, prof. uczelni
4. dr hab. Bartosz Frączek, prof. uczelni
5. dr hab. Janusz Głowacki, prof. uczelni
6. dr hab. Jakub Jakubowski, prof. uczelni
7. dr hab. Włodzimierz Karankiewicz, prof. uczelni - Przewodniczący Rady dyscypliny
8. dr hab. Włodzimierz Kulej, prof. uczelni
9. dr hab. Janusz Pacuda,
10. dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. uczelni
11. dr hab. Agnieszka Półrola, prof. uczelni
12. dr hab. Marek Mielczarek, prof. uczelni
13. dr hab. Magdalena Snarska, prof. uczelni
14. dr hab. Krystyna Szwajkowska, prof. uczelni
15. prof. Zdzisław Wiatr
16. dr hab. Katarzyna Winczek, prof. uczelni
17. dr hab. Witold Zaręba, prof. uczelni - Zastępca Przewodniczącego
18. dr Barbara Czapor-Zaręba, ad.
19. mgr Aleksandra Lasoń
20. mgr Marta Śliwiak
21. mgr Justyna Warwas
22. mgr Marcin Wieczorek
23. mgr Żaneta Wojtala