Organy kolegialne


Kolegium dziekańskie Wydziału Sztuki, rok akademicki 2020/2021

1. dr hab. Katarzyna Winczek – Dziekan
2. dr hab. Ewa Grabowska-Lis – Prodziekan ds. studenckich
3. dr Jakub Jakubowski – Prodziekan ds. studenckich
4. prof. Jarosław Kweclich - Kierownik Katedry Malarstwa
5. dr hab. Tomasz Chudzik - Kierownik Katedry Grafiki
6. dr hab. Maciej Zagórski - Kierownik Katedry Muzyki
7. prof. Grzegorz Banaszkiewicz - Przewodniczący rady dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
8. prof. Jerzy Swoboda - Przewodniczący rady dyscypliny sztuki muzyczne
9. dr Agata Stronciwilk – Pełnomocnik kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
10. dr hab. Włodzimierz Karankiewicz – Pełnomocnik kierunku Malarstwo
11. dr hab. Witold Zaręba – Pełnomocnik kierunku Grafika
12. dr hab. Janusz Pacuda – Pełnomocnik kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
13. dr hab. Lesław Podolski – Pełnomocnik kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
14. mgr Marek Kudra – Pełnomocnik kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej
15. dr Witalij Bohatyrewicz – Przewodniczący KZJK kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
16. dr Adam Rokowski - Przewodniczący KZJK kierunku Malarstwo
17. dr hab. Marek Mielczarek – Przewodniczący KZJK kierunku Grafika
18. dr hab. Jerzy Piwowarski – Przewodniczący KZJK kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
29. dr hab. Maryla Renat – Przewodniczący KZJK kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
20. dr Korneliusz Wiatr – Przewodniczący KZJK kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej
21. mgr Beata Operacz - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
22. Damian Banasiak - Przedstawiciel studentów (wskazany przez Radę Samorządu Studenckiego)