Organy kolegialne


Kolegium dziekańskie Wydziału Sztuki, rok akademicki 2021/2022

1. dr hab. Katarzyna Winczek – Dziekan
2. dr hab. Ewa Grabowska-Lis – Prodziekan ds. studenckich
3. dr Jakub Jakubowski – Prodziekan ds. studenckich
4. prof. Jarosław Kweclich - Kierownik Katedry Malarstwa
5. dr hab. Tomasz Chudzik - Kierownik Katedry Grafiki
6. dr hab. Maciej Zagórski - Kierownik Katedry Muzyki
7. dr hab. Włodzimierz Karankiewicz - Przewodniczący rady dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
8. prof. Jerzy Swoboda - Przewodniczący rady dyscypliny sztuki muzyczne
9. dr Agata Stronciwilk (do 28.02.2022 r.); dr dr Barbara Czapor-Zaręba (od 01.03.2022 r.) – Pełnomocnik kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
10. dr Adam Rokowski – Pełnomocnik kierunku Malarstwo
11. dr hab. Witold Zaręba – Pełnomocnik kierunku Grafika
12. dr hab. Janusz Pacuda – Pełnomocnik kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
13. dr hab. Lesław Podolski – Pełnomocnik kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
14. mgr Marek Kudra – Pełnomocnik kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej
15. dr Witalij Bohatyrewicz – Przewodniczący KZJK kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
16. dr hab. Janusz Głowacki - Przewodniczący KZJK kierunku Malarstwo
17. dr hab. Marek Mielczarek – Przewodniczący KZJK kierunku Grafika
18. mgr Marcin Wieczorek – Przewodniczący KZJK kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
19. dr Anna Stachura-Bogusławska - Przewodnicząca KZJK kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
20. dr Korneliusz Wiatr – Przewodniczący KZJK kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej
21. mgr Beata Operacz - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
22. Aneta Liczberska - Przedstawiciel studentów (wskazany przez Radę Samorządu Studenckiego)


Rada dyscypliny Sztuki muzyczne
1. prof. Jerzy Swoboda – Przewodniczący Rady dyscypliny
2. dr hab. Robert Gawroński, prof. uczelni – Zastępca Przewodniczącego
3. dr hab. Ewa Grabowska-Lis, prof. uczelni
4. dr hab. Ewa Jabłczyńska, prof. uczelni
5. dr hab. Przemysław Jeziorowski, prof. uczelni
6. dr hab. Barbara Karaśkiewicz, prof. uczelni
7. dr hab. Lesław Podolski, prof. uczelni
8. dr hab. Maciej Zagórski, prof. uczelni
9. dr Anna Noworzyn-Sławińska
10. dr Marta Popowska, ad.
11. dr Anna Stachura-Bogusławska, ad.
12. dr Korneliusz Wiatr, ad.
13. dr Jakub Brawata
14. dr Marek Kudra
15. mgr Joanna Świniarska-Szebeszczyk

Rada dyscypliny Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
1. prof. Tomasz Chudzik
2. prof. Jarosław Kweclich
3. dr hab. Andrzej Desperak, prof. uczelni
4. dr hab. Bartosz Frączek, prof. uczelni
5. dr hab. Janusz Głowacki, prof. uczelni
6. dr hab. Jakub Jakubowski, prof. uczelni
7. dr hab. Włodzimierz Karankiewicz, prof. uczelni - Przewodniczący Rady dyscypliny
8. dr hab. Włodzimierz Kulej, prof. uczelni
9. dr hab. Janusz Pacuda, prof. uczelni
10. dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. uczelni
11. dr hab. Agnieszka Półrola, prof. uczelni
12. dr hab. Marek Mielczarek, prof. uczelni
13. dr hab. Magdalena Snarska, prof. uczelni
14. dr hab. Krystyna Szwajkowska, prof. uczelni
15. dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. uczelni
16. dr hab. Katarzyna Winczek, prof. uczelni
17. dr hab. Witold Zaręba, prof. uczelni - Zastępca Przewodniczącego
18. dr Barbara Czapor-Zaręba, ad.
19. mgr Aleksandra Lasoń
20. mgr Marta Śliwiak
21. mgr Justyna Warwas
22. mgr Marcin Wieczorek
23. mgr Żaneta Wojtala


Kolegium dziekańskie Wydziału Sztuki, rok akademicki 2020/2021

1. dr hab. Katarzyna Winczek – Dziekan
2. dr hab. Ewa Grabowska-Lis – Prodziekan ds. studenckich
3. dr Jakub Jakubowski – Prodziekan ds. studenckich
4. prof. Jarosław Kweclich - Kierownik Katedry Malarstwa
5. dr hab. Tomasz Chudzik - Kierownik Katedry Grafiki
6. dr hab. Maciej Zagórski - Kierownik Katedry Muzyki
7. prof. Grzegorz Banaszkiewicz - Przewodniczący rady dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
8. prof. Jerzy Swoboda - Przewodniczący rady dyscypliny sztuki muzyczne
9. dr Agata Stronciwilk – Pełnomocnik kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
10. dr hab. Włodzimierz Karankiewicz – Pełnomocnik kierunku Malarstwo
11. dr hab. Witold Zaręba – Pełnomocnik kierunku Grafika
12. dr hab. Janusz Pacuda – Pełnomocnik kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
13. dr hab. Lesław Podolski – Pełnomocnik kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
14. mgr Marek Kudra – Pełnomocnik kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej
15. dr Witalij Bohatyrewicz – Przewodniczący KZJK kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
16. dr Adam Rokowski - Przewodniczący KZJK kierunku Malarstwo
17. dr hab. Marek Mielczarek – Przewodniczący KZJK kierunku Grafika
18. dr hab. Jerzy Piwowarski – Przewodniczący KZJK kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
29. dr hab. Maryla Renat – Przewodniczący KZJK kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
20. dr Korneliusz Wiatr – Przewodniczący KZJK kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej
21. mgr Beata Operacz - Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
22. Damian Banasiak - Przedstawiciel studentów (wskazany przez Radę Samorządu Studenckiego)