Konkursy


Konkurs na projekt okładki nowego wydania książki Eriki Jong “Strach przed lataniem”.
Więcej informacji oraz szczegółowe wytyczne i regulamin można znaleźć na naszej stronie: https://bit.ly/3xvOJRN

szczegółowe informacje


IV Konkurs z cyklu Nowe Sytuacje pt. Wybrzmienie zorganizowany przez Fundację Rozwoju i Promocji Sztuk Pięknych iki.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji www.fundacjaiki.pl, Facebooku i Instagramie @fundacjaiki.

regulamin    karta zgłoszeniowa     tekst programowy


Konkurs plastyczny dla uczniów i studentów szkół plastycznych „Pasta Art”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pasta Art” skierowany jest do uczniów i studentów szkół plastycznych, a jego organizatorem jest spółka Makarony Polskie Spółka Akcyjna, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 15A, 35- 082 Rzeszów.

Zadanie konkursowe:
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu oryginalnej, specjalnie na potrzeby Konkursu Pracy z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, rysunek, grafika, fotografia a także techniki mieszane i własne) związanej z tematem makaronu, z zastrzeżeniem, iż:
- praca konkursowa powinna przedstawiać i promować makaron w sposób zaskakujący, ograniczony jedynie wyobraźnią uczestnika,
- motyw makaronu powinien stanowić przewodni, dominujący punkt Pracy konkursowej,

Technika: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia a także techniki mieszane i własne

Format pracy: malarstwo, rysunek - nieprzekraczający formatu 100x70 cm; grafika – w formatach JPG, PDF, PNG o rozdzielczości bitmap: 320dpi, kolorystyka: CMYK

Termin dostarczania prac do organizatora: 6 czerwca 2024
(W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej za datę dostarczenia Pracy konkursowej uznaje się datę i godzinę wpływu do Organizatora).
Przesyłkę zawierającą Pracę konkursową wraz z kompletem dokumentów, należy opatrzyć dopiskiem:
Zgłoszenie konkursowe – Konkurs Pasta Art i dostarczyć w terminie do dnia 6 czerwca 2024 roku:
- osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres siedziby Organizatora: Makarony Polskie SA, ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów,
- przesłać mailowo lub poprzez serwisy do przesyłania plików (np. WeTransfer) na adres e-mail Organizatora: konkurs_art@makarony.pl.
W przypadku Pracy konkursowej dostarczanej osobiście, pocztą lub kurierem, Praca konkursowa, która zostanie wykonana w formie plików graficznych winna zostać nagrana na trwałym nośniku pamięci umożliwiającym jego eksploatację w komputerze (płyta cd, pendrive).
Koszty przygotowania i doręczenia Organizatorowi Pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.

Wymagane dokumenty:
Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy
- w przypadku osób pełnoletnich - Załącznik nr 1,
- w przypadku osób niepełnoletnich - Załącznik nr 2.

Nagroda:
- Nagrodą w Konkursie jest jedna nagroda finansowa w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) netto
- Istnieje możliwość ufundowania dodatkowych wyróżnień:
a) nagroda finansowa II stopnia w wysokości 1500 zł netto,
b) nagroda finansowa III stopnia w wysokości 1000 zł netto,
c) wyróżnienie.

Wyniki konkursu:
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 12 czerwca 2024 roku za pośrednictwem publicznego profilu Organizatora https://www.facebook.com/MakaronyPolskieSA w serwisie społecznościowym Facebook.
Informacja o wynikach Konkursu zostanie udostępniona dodatkowo za pośrednictwem:
• strony internetowej Organizatora www.makarony.pl w zakładce aktualności,
• publicznego profilu Organizatora https://pl.linkedin.com/company/makarony-polskie-s... w serwisie społecznościowym LinkedIn,
• w formie notatki prasowej przesłanej drogą mailową do placówek biorących udział w konkursie.

Regulamin i niezbędne dokumenty:
Wszelkich informacji o konkursie udziela:

Biuro Zarządu spółki Makarony Polskie SA
ul. Podkarpacka 15 A
35-082 Rzeszów
Tel: 17 857 05 60, 17 875 30 15

Regulamin konkursu wraz z Formularzem zgłoszeniowym dostępny na stronie: www.makarony.pl


Konkurs na projekt upominków
W dniu 22 kwietnia 2024 r. został ogłoszony konkurs na projekty upominków dla polityków i urzędników instytucji Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich z okazji prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, przypadającej na okres od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.
Organizatorem konkursu, na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Konkurs jest skierowany
m. in. do studentów kształcących się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich na kierunkach, na których jest realizowany program studiów w zakresie wzornictwa przemysłowego, w szczególności takich jak wzornictwo, grafika, malarstwo, architektura, sztuka nowych mediów i innych kierunków projektowych, a także ich absolwentów, którzy do dnia 31 grudnia 2024 roku nie ukończą 30. roku życia. Prowadzony jest w czterech kategoriach, a laureaci, w każdej z nich otrzymują nagrodę finansową w wysokości 7 000 złotych brutto.
Ostateczny termin nadsyłania formularzy zgłoszeń upływa z dniem 24 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin konkursu oraz tzw. brief koncepcyjny, są dostępne na stronie internetowej pod adresem URL: https://instytutwzornictwa.com/upominekue/ Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie udziela Instytut Wzornictwa Przemysłowego z siedzibą w Warszawie oraz KPRM.


I Międzynarodowy Konkurs Plakatu „Ikony Wolności” Iłża 2024.
regulamin
zaproszenie


Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków wystartował z konkursem „Zabytki na Ulice!” w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków ogłasza konkurs na plakat! Okazją jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, a inicjatywę kierujemy do wszystkich pełnoletnich osób – zarówno profesjonalnych grafików, jak i amatorów.

Celem konkursu jest stworzenie plakatu, który będzie zachęcał do zwrócenia uwagi na to, jak istotne dla poczucia wspólnotowości są zabytki lokalne. Chcemy pokazać, że to nie tylko zamki i pałace widywane na fotografiach czy w filmach, często oddalone o dziesiątki, setki kilometrów, ale także kamienice, mosty, parki, które codziennie mijamy w drodze do pracy lub szkoły.

Plakat może być wykonany w dowolną techniką, a prace należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego (nikz.pl/aktualnosc/zabytki-na-ulice/) do 31 marca 2024 roku.

Zgłoszenia będą oceniane przez jury, w którego skład wchodzą:
• Michał Laszczkowski, Dyrektor NIKZ;
• Maciej Graczyński, Wiceprezes Zarządu firmy AMS;
• Bożena Pysiewicz, Kuratorka Muzeum Plakatu w Wilanowie, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie;
• Patryk Mogilnicki, ilustrator i rysownik
• Anna Wieluńska, typografka, kierowniczka pracowni projektowania krojów pisma na warszawskiej ASP.
• Anna Nowokuńska-Maksymiuk - architektka, projektantka systemów informacji wizualnej, członkini zarządu STGU

Dla laureatów przewidujemy nagrody pieniężne:

● I miejsce: 5 000 zł

● II miejsce: 3 000 zł

● III miejsce: 2 000 zł

Praca laureata I miejsca będzie prezentowana na nośnikach reklamowych AMS w sześciu największych miastach w Polsce.

– Pokazując zabytki ważne dla lokalnych społeczności, wspólnie z firmą AMS, chcemy zwrócić uwagę na ich piękno i przede wszystkim dać im należne miejsce w szerokiej świadomości. Niestety, często pozostają one niezauważone, a zależy nam, by ludzie byli dumni ze swojego dziedzictwa. Wyprowadźmy lokalne zabytki na ulice największych miast! – mówi dyrektor NIKZ, dr Michał Laszczkowski.

Szczegóły na stronie: nikz.pl/aktualnosc/zabytki-na-ulice/

--------------------------------------------------------------------------------------

Organizator: Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków

Partner Główny: AMS
Partner: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Muzeum Karykatury w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie

Patroni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Magazyn „Spotkania z Zabytkami”, Galeria – Turnus na Woli


Kontakt: media@nikz.pl


plakat konkursu szukamy młodych talentów

plakat konkursu szukamy młodych talentów


regulamin konkursu


Konkurs „INSPIRACJE 2024” organizowany przez Fundację Sztuki Współczesnej PALETA.
Informacje o konkursie na stronie www.paleta.art.pl

regulamin konkursu
formularz zgłoszeniowy
list do uczestników


Konkurs "Młode Zakopane"
Link do informacji o projekcie: www.zakopane.pl/mlodezakopane
Spot: https://www.youtube.com/watch?v=kTehpFFGjFo

karta zgłoszenia

regulamin


VI Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego Bydgoszcz 2024
Szczegółowy regulamin konkursu i karta zgłoszenia do pobrania
https://www.wyczol.art/regulamin oraz na stronie Konkursu na facebooku


Konkurs Strefa Studenta

będący częścią programu Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations.
Link do konkursu: https://packaginginnovations.pl/strefa-studenta
Link do informacji o konkursie: Facebook | Weź udział w konkursie
Link do informacji o otrzymaniu certyfikatu: Jest nam niezmiernie miło... - Targi Packaging Innovations | Facebook

Infrormacja


Konkurs fotograficzny, towarzyszący jednemu z najważniejszych w Europie wydarzeń cyklicznych poświęconych biżuterii artystycznej – Międzynarodowemu Konkursowi Sztuki Złotniczej – który w tym roku odbywa się pod hasłem Empatia.

Więcej informacji oraz regulamin: tutaj.


Konkurs Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Więcej informacji: https://mdsm.pl/aktualnosci/post/x-miedzynarodowe-...

regulamin
karta uczestnictwa

plakat konkursu Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego


Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą organizuje konkurs na projekt koszulki biegowej
Regulamin konkursu dostępny na stronie: https://bieg.ptwm.org.pl/aktualnosci/2024-01-11-zaprojektuj-koszulke-w-ktorej-pobiegniemy-w-9-biegu-po-oddech/


Galeria Sztuki w Legnicy ogłasza konkurs na projekt plakatu, towarzyszący 32. Międzynarodowemu Konkursowi Sztuki Złotniczej EMPATIA w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2024.

Więcej informacji oraz regulamin tutaj.


Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na projekt graficzny bolidu Politechniki Częstochowskiej!

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego pojazdu/bolidu PCz, która będzie elementem wspierającym działania promujące Uczelnie.
Projekt może być realizowany i zgłaszany indywidualnie lub zespołowo.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie dostępne są na stronie Uczelni: https://pcz.pl/aktualnosci/konkurs-na-bolid-484.ht...

Firma ExactSystems zasponsorowała nagrodę w wysokości 3 000 zł, firma Lighthief w wysokości 1 500 zł a firma DomBUD nagrodę w wysokości 1 000 zł.

Termin nadsyłania Projektów mija 31 grudnia 2023 roku.

Uprzejmie prosimy o poinformowaniu studentów lub uczniów o naszym konkursie.

W miarę możliwości, prosimy również o udostępnianiu aktualności na Facebooku:
https://www.facebook.com/politechnikaczestochowskaPCz/posts/pfbid031e4rPVsQwW8BcFveqxAqpLVf2Qwyx6hReB8mzT4exZtiSASdFYnaqt5GDUup7qifl


4 Międzynarodowe Triennale Rysunku Studenckiego 2023


plakat drugiego ogólnopolskiego konkursu "archiwa przyszłości"

regulamin
załącznik do regulaminu


Wystartowała II edycja otwartego konkursu na Krakowski Plakat Świąteczno-Noworoczny.
Organizator - Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie.

Szczegóły i regulamin konkursu:
https://cmjordan.krakow.pl/konkursy/krakowski-plakat-swiateczno-noworoczny

regulamin     oświadczenie konkursowe 1     oświadczenie konkursowe 2


31. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2023 organizowany przez Galerię Sztuki w Legnicy.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia: Promocje 2023 (legnica.eu)

regulamin     karta zgłoszenia


Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie ogłasza konkurs dla fotografików.
Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP oraz Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców.

Więcej informacji na stronie:
https://galeria.czest.pl/project/10-miedzynarodowy-salon-martwa-natura-w-fotografii/


Konkurs graficzny pn. "Moja wolność-moja sprawa", realizowany przez Centrum Kultury Agora od 2015 roku, w ramach projektu "11.11 Wolność kocham i rozumiem".

Szczegóły konkursu znajdują się pod linkiem: https://www.ckagora.pl/konkurs-graficzny-moja-wolnosc-moja-sprawa/
regulamin
karta zgłoszenia


Drogie Artystki, Drodzy Artyści,
z wielką radością ogłaszamy nową edycję Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.
Już po raz 23. zwracamy się do wszystkich Grafików i Graficzek i zapraszamy do wzięcia udziału w najstarszej istniejącej w Europie imprezie graficznej organizowanej na zasadach otwartego konkursu. Tym razem proponujemy Państwu refleksję wokół krótkiego, acz bardzo pojemnego znaczeniowo słowa MOMENTUM
Poniżej zamieszczamy link do szczegółowego Regulaminu MTG 2024 oraz do załączników, które pozwolą Państwu przygotować się do naboru elektronicznych formularzy zgłoszeniowych, który rozpocznie się 1. września 2023 roku a zakończy 15. listopada 2023 roku
W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: smtg.krakow@gmail.com.
Mając nadzieję na szeroki odzew z Państwa strony życzymy wielu inspirujących myśli wokół pojęcia Momentum.

https://triennial.pl/mtg2024/
https://triennial.pl/en/mtg2024en/


XIII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego - zgłoszenia konkursowe: od 17 kwietnia do 18 sierpnia

Do konkursu mogą przystąpić profesjonalni artyści plastycy*, bez względu na przynależność do związków twórczych.
*Artyści posiadający dyplom (mgr) ukończenia wyższej uczelni artystycznej, bądź wydziałów i kierunków artystycznych innych uczelni.

Przedmiotem konkursu są prace powstałe w technice druku wypukłego.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od 17 kwietnia do 18 sierpnia 2023 roku.
Do konkursu należy zgłosić do trzech prac powstałych w latach 2020-2023.
Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie XIII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego.

Finalistów poznamy podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej, która będzie miała miejsce 17 listopada 2023 roku.

metryczka
klauzule i zgody
regulamin


Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór do LOOSTRO 16. Jesienny Salon Sztuki.

Celem nadchodzącej odsłony jest stworzenie przestrzeni do prezentowania twórczości młodych artystów wizualnych, w wieku 20-36 lat, którzy są przed debiutem artystycznym lub tych, którzy nie
mieli szansy zaistnieć na ogólnopolskim rynku. Zależy nam na wyłonieniu nowych, dotąd nieznanych talentów, promocję i wsparcie wschodzących artystów wizualnych w Polsce. O artystyczny poziom
Konkursu zadba znakomite Jury, z przewodniczącym Sebastianem Kustrą / Art Monitor na czele.

Regulamin oraz więcej informacji
https://bwa.ostrowiec.pl/loostro-16-jesienny-salon...


Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza nabór do LOOSTRO 16. Jesienny Salon Sztuki.

Celem nadchodzącej odsłony jest stworzenie przestrzeni do prezentowania twórczości młodych artystów wizualnych, w wieku 20 – 36 lat, którzy są przed debiutem artystycznym lub tych, którzy nie mieli szansy zaistnieć na ogólnopolskim rynku. Zależy nam na wyłonieniu nowych, dotąd nieznanych talentów, promocję i wsparcie wschodzących artystów wizualnych w Polsce. O artystyczny poziom Konkursu zadba znakomite Jury, z przewodniczącym Sebastianem Kustrą / Art Monitor na czele.

Regulamin oraz więcej informacji https://bwa.ostrowiec.pl/loostro-16-jesienny-salon...


Sieć sklepów Biedronka organizuje konkurs Piórko, mający na celu popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych.
Wydarzenie skierowane jest do debiutujących ilustratorów, zapraszanych do stworzenia książki dla dzieci w wieku 4-10 lat.
Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronie internetowej: https://piorko.biedronka.pl/


Międzynarodowy konkurs Typhlo&Tactus 2024 – dla autorów/twórców książek z dotykowymi ilustracjami dla dzieci niewidomych i słabowidzących.
Szczegółowe informacje o warunkach udziału w konkursie można znaleźć na stronie www.tactuspoland.eu

ulotka


III Konkurs z cyklu Nowe Sytuacje pt. Uchwycenia zorganizowany przez Fundację Rozwoju i Promocji Sztuk Pięknych iki.

plakat konkursu uchwycenia

karta zgłoszeniowa
regulamin
załącznikSzanowni Państwo,

w ramach 7. ŚFN został ogłoszony konkurs na wykonanie ilustracji, która stanie się głównym motywem identyfikacji wizualnej tej edycji.
Na laureatkę lub laureata czeka nagroda finansowa w wysokości 2 000 zł oraz wynagrodzenie w wysokości 6 000 zł.

Możliwość zgłaszania swoich prac trwa od 31 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Link WWW:
https://slaskifestiwalnauki.pl/konkurs-na-wykonani...
Link FB: https://www.facebook.com/watch?v=1367688133797822

Materiał filmowy dostępny jest także na kanale YT:
https://www.youtube.com/watch?v=UAZJ5mSvblg