Konkursy


konkurs graficzny WOLNOŚĆ - JESTEM U SIEBIE w CK Agora we Wrocławiu

Szczegóły: https://www.ckagora.pl/startuje-konkurs-graficzny-wolnosc-jestem-u-siebie/#


Krakowska Fundacja Grey House i galeria Szara Kamienica (również w Krakowie) informuje, że - po ponad dwuletniej przerwie - ogłaszamy dziesiątą (X) już edycję konkursu o Nagrodę Fundacji Grey House Szara Kamienica. Konkurs dedykowany jest studentom 4. i 5. roku jednolitych studiów magisterskich na kierunkach artystycznych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, nowe media etc.), wszystkim studentom magisterskich studiów II stopnia (jw.) oraz absolwentów ww. studiów, którzy do dnia 31 grudnia 2022 roku nie ukończyli 30. roku życia.

Konkurs FGH zaplanowany jest jako impreza cykliczna, popularyzująca najwybitniejsze dokonania młodych polskich artystów w szerokim spektrum dziedzin: grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, video i nowe media. Poprzez wyłonienie najbardziej intrygującej i najciekawszej osobowości twórczej wśród rozpoczynających dopiero swoją karierę̨ artystów, Fundacja chce propagować nowatorskie, odmienne od już istniejących działania, charakteryzujące się̨ bądź wyjątkowym poziomem realizacji, bądź poszukiwaniem indywidualnego sposobu artystycznej wypowiedzi. W dalszej perspektywie naszym zamiarem
jest zaprezentowanie szerokiej publiczności nowych trendów w sztuce współczesnej i dorobku najbardziej obiecujących twórców najmłodszego pokolenia (wystawa Finalistów). Pewnym novum w Konkursie jest dobór jurorów wyłącznie spośród osób zawodowo zajmujących się rynkiem sztuki i bezpośrednio pracujących z artystami.

Szczegółowy regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne na stronie: www.szarakamienica.pl/pl/news


Konkurs XIII Biennale Grafiki "ERROR" w Poznaniu (grafikaart.pl)

Więcej informacji tutaj


Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – Wydział Sztuk Projektowych, Katedra Architektury Wnętrz oraz firma Bart Sp. z o. o, zapraszają studentów kierunków projektowych do udziału w konkursie pt. „Forma 3x3D”, na wykonanie projektów w trzech kategoriach tematycznych:
• Gadżet
• Siedzisko
• Forma zabawowa.
Tworzywem użytym w projekcie oraz w realizacji na warsztatach będzie wielowarstwowa tektura falista. Efektem konkursu ma być wykonanie przez uczestników form użytkowych opisanych w warunkach konkursu, których właściwości i przydatność zostaną potwierdzone podczas prezentacji prac, która odbędzie się w dniach 22-24 września 2022 roku w Tleniu.
Zasady konkursu i jego warunki podane są w załączonym regulaminie.

do pobrania: regulamin konkursu 3x3


Tekst programowy II Konkursu Sztuki z cyklu Nowe Sytuacje pod tytułem KONTRASTY

„Spoglądam w nie urodzony, [sic] schematyczny świat, który pragnie aby go stworzyć i ukształtować, spoglądam w rojowisko cieni postaci ludzkich, które kiwają ku mnie, abym je zaklął i wyzwolił: cienie tragiczne i śmieszne, i śmieszno-tragiczne…”
Tomasz Mann

II Konkurs Sztuki z cyklu Nowe Sytuacje jest otwartym konkursem ogólnopolskim skierowanym do studentów i absolwentów szkół artystycznych do 45 roku życia.
Celem konkursu, tak jak zeszłorocznego, jest prezentacja postaw artystycznych wobec zarówno otaczającej jak i odczuwanej rzeczywistości, których wyrazem będą prace wykonane w różnych technikach.
Otwarta na różnorodne media formuła uczestnictwa ograniczona jest jedynie tegorocznym wiodącym tematem KONTRASTY.

W programowej książce Świat bezprzedmiotowy dokładnie wiek temu Kazimierz Malewicz wyodrębnił dwa diametralnie różne, jego zdaniem, sposoby formowania: jeden służy tak zwanemu życiu praktycznemu i dotyczy konkretnych sytuacji (angażuje świadomość), drugi jest poza jakąkolwiek „użytecznością” i odnosi się do zjawisk abstrakcyjnych (przy udziale podświadomości i nieświadomości).
Widzialne - ukryte, elegancja – niedbałość, chaos – porządek, ekspresja – powściągliwość, z przodu – z tyłu, północ – południe, pozytyw – negatyw, wojna – pokój, początek - koniec…
Idea każdego z pojęć zawiera się pomiędzy dwoma biegunami. Struktura ekstensjonalna przedmiotów i zjawisk jest przede wszystkim dualna. Kontrasty naszych wartości i wyborów tworzą systemy, a struktury napięć pomiędzy nimi wywołują sprzeczności, dysonanse i konflikty.
Niech Dzisiaj więc sztuka Wasza stanie się świadomym wyborem koloru i formy, realnego lub nierzeczywistego, użytecznego lub abstrakcyjnego.
Niech będzie Waszym wyborem pomiędzy…

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace (mogą być wieloelementowe) odpowiadające na temat tegorocznej edycji.

Wszystkie wyróżnione prace będą prezentowane podczas wernisażu i na wystawie w Galerii w Warszawie. Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną ufundowaną przez Fundację Rozwoju i Promocji Sztuk Pięknych „iki”.
Szczegóły Konkursu opisane są w Regulaminie Konkursu (do pobrania poniżej wraz z Kartą Zgłoszenia). Więcej informacji można uzyskać drogą mailową: fundacja.iki.konkurs@gmail.com.

do pobrania: karta zgłoszenia, regulamin konkursu

plakat informacyjny o konkursie kontrasty


Zaproszenie do KONKURSU „ŚWIATŁO W TUBIE” – zaprojektuj gadżet świetlny

plakat konkurs światło w tubie

regulamin konkursu "Światło w tubie"


Międzynarodowy konkurs na ekslibris ph. "Ruszył Ziemię" z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika
Materiały są dostępne: https://www.wbp.olsztyn.pl/ekslibris-kopernik