Grafika


Grafika
studia I stopnia

• trzyletnie stacjonarne studia zawodowe (licencjackie)
• specjalność:
- grafika artystyczna i projektów
- grafika użytkowa

studia II stopnia
• dwuletnie stacjonarne studia uzupełniające (magisterskie)
• specjalność:
- grafika artystyczna i projektowa
- grafika użytkowa

Studenci kierunku Grafika otrzymują ogólne wykształcenie humanistyczne i plastyczne oraz wykształcenie specjalistyczne w zakresie grafiki artystycznej i użytkowej. Po drugim roku studiów studenci mają prawo wyboru dyplomowych pracowni specjalizacyjnych: grafika artystyczna i projektowa lub grafika użytkowa.
Absolwent powinien być przygotowany do pracy artystycznej i projektowej w firmach rynkowych, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, jak również do działań o charakterze społecznym, upowszechniających wiedzę w zakresie sztuki, a zwłaszcza grafiki. Wszechstronne, humanistyczne i artystyczne wykształcenie absolwenta winno obejmować także przygotowanie teoretyczne, językowe, prawno-organizacyjne i metodyczne, pozwalające mu włączyć się w nurt przemian kulturowych i społecznych zachodzących w Europie.
Program studiów II stopnia jest rozwinięciem problematyki studiów I stopnia na kierunku Grafika I w pełni odpowiada celom założonym w sylwetce absolwenta. Obok dominującej roli wybranych przez dyplomanta pracowni dyplomowych, studenci poszerzają swoją wiedzę z obszaru grafiki edytorskiej, projektowania książki, technik obrazowania graficznego, komunikacji wizualnej, działań multigraficznych, kreacji rysunkowej. Program studiów pozwala na rozwijanie umiejętności pozwalających na swobodne wyrażanie własnych idei, obejmując zarówno klasyczne techniki grafiki i rysunku, jak i współczesne media i techniki cyfrowe.

Absolwent otrzymuje tytuł magistra. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
• Rekrutacja na kierunek Grafika studia I stopnia odbywa się w formie konkursu świadectw i rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z prezentacją wybranych prac kandydata, z uwzględnieniem prac rysunkowych i graficznych (mogą być prezentowane również autorskie filmy, prace projektowe, fotogramy).
• Rekrutacja na kierunek Grafika studia II stopnia odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z prezentacją wybranych prac kandydata.

Linki:
Informacje odnośnie rekrutacji Grafika, stacjonarne, pierwszego stopnia - IRK
Grafika I stopień – wykaz przedmiotów, program studiów, plan studiów Studia I stopnia - Grafika - Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Grafika II stopień – wykaz przedmiotów, program studiów, plan studiów Studia II stopnia - Grafika - Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie