Współpraca międzynarodowa


Osoby odpowiedzialne za współpracę międzynarodową
- koordynator ds współpracy międz. B. Frączek, mgr Olga Wokotrub,
- wydziałowy koordynator programu Erasmus dr hab. Barbara Karaśkiewicz, mgr Żaneta Wojtala

Informacje dla cudzoziemców-kandydatów na studia: dss@ajd.czest.pl
Dział Spraw Studenckich/Cudzoziemcy