Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia I stopnia

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie posiada 35. letnią tradycję kształcenia artystycznego. Zapraszając do studiowania na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, przygotowaliśmy program nauczania, który pozwala uzyskać praktyczne kompetencje zawodowe. Zasadniczo dążymy, by nasi absolwenci mogli funkcjonować na rynku pracy w trzech równorzędnych sferach: jako artyści, graficy-projektanci, a także nauczyciele, jednak rzeczywistość jest znacznie bardziej zróżnicowana. To również pracownicy instytucji zajmujących się promocją sztuki (także właściciele galerii), autorzy ilustracji książek dla dzieci czy pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni lub wydziałów artystycznych. O jakości naszego systemu kształcenia i wysokiej jakości doświadczonej kadry świadczą dotychczasowe pozytywne oceny przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oferujemy studia I i II stopnia, które finalnie pozwalają uzyskać dyplom magistra sztuki. Ukończenie obu etapów jest szczególnie ważne dla osób wiążących swą przyszłość ze szkolnictwem, gdyż otrzymają pełne uprawnienia pedagogiczne upoważniające do prowadzenia zajęć plastycznych oraz przedmiotu Wiedza o kulturze.
W zakresie przedmiotów artystycznych na studiach I stopnia skupiamy się, by studenci posiedli wszechstronną wiedzę teoretyczną i warsztatową z różnych dyscyplin sztuk pięknych i użytkowych: fotografii, projektowania graficznego (komunikat wizualny), multimediów, grafiki warsztatowej, rzeźby-kształtowania przestrzeni i malarstwa. Podczas 3 roku realizują dyplom artystyczny w jednej z pracowni specjalizacyjnych:

• Malarstwo
• Grafika
• Fotografia
• Rzeźba-kształtowanie przestrzeni
• Komunikat wizualny- Multimedia, Intermedia

Natomiast na studiach II stopnia prowadzimy kształcenie specjalistyczne w zakresie sztuk użytkowych: fotografii i komunikatu wizualnego-projektowania graficznego. W ramach tych specjalizacji powołano pracownie dyplomowe:

• Fotografia
• Komunikat wizualny

Liczne zajęcia praktyczne odbywające się w specjalistycznych pracowniach pod opieką doświadczonych nauczycieli akademickich uzupełniane są przez konwersatoria
i wykłady m.in. z zakresu historii sztuki, wiedzy o kulturze i marketingu sztuki, a także praktyki zawodowe realizowane w specjalistycznych placówkach.

Wyróżniający się studenci otrzymują stypendia naukowe.

Studia Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I i II stopnia posiadają specjalność nauczycielską.

Oprócz nauki, oferujemy naszym studentom możliwość rozwijania zainteresowań
w kołach naukowych: historyków sztuki, filmoznawczym oraz grafiki 3D (w trakcie organizacji).
Ponadto w czasie studiów można w ramach programu ERASMUS odbyć staże na uczelniach zagranicznych. Jedną z nich jest Katolicki Uniwersytet w Rużomberku /Słowacja/, skąd wykładowcy są zapraszani do prowadzenia zajęć dla studentów Edukacji.
***
Egzaminy wstępne dla krajowych kandydatów obejmują prezentację własnych prac plastycznych

Dla studentów zamiejscowych Uczelnia przygotowała miejsca w akademiku DS. „Skrzat”