Jakość kształcenia na Wydziale Sztuki


Pełnomocnicy dziekana ds. kierunków na Wydziale Sztuki, rok akad.2021/22

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
dr hab. Lesław Podolski, prof. UJD

Muzyka w przestrzeni publicznej
mgr Marek Kudra

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
dr Agata Stronciwilk, dr Barbara Czapor-Zaręba (od 01.03.2022 r.)

Malarstwo
dr Adam Rokowski

Grafika
dr hab. Witold Zaręba

Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
dr hab. Janusz Pacuda

Kierunkowe zespoły jakości kształcenia na Wydziale Sztuki, rok akad. 2021/22.

Uzupełnienie składów zespołów o przedstawiciela studentów – maj 2022
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
dr Anna Stachura Bogusławska – przewodnicząca
dr hab. Przemysław Jeziorowski
dr Marta Popowska
dr Anna Noworzyn- Sławińska
stud. Damian Wadas

Muzyka w przestrzeni publicznej
dr Korneliusz Wiatr - przewodniczący
dr hab. Ewa Jabłczyńska, prof. UJD
mgr Joanna Świniarska
dr Jakub Brawata
stud. Agata Rak

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
dr Witalij Bohatyrewicz - przewodniczący
dr hab. Andrzej Desperak, prof. UJD
dr Artur Lubos
mgr Żaneta Wojtala
stud. Angelika Krzykała

Malarstwo
dr hab. Janusz Głowacki, prof. UJD – przewodniczący
dr hab. Bartosz Frączek, prof. UJD
mgr Artur Wawrzkiewicz
mgr Tadeusz Kosela
stud. Małgorzata Biel

Grafika
dr hab. Marek Mielczarek, prof. UJD – przewodniczący
dr hab. Agnieszka Półrola, prof. UJD
mgr Aleksandra Jakubczak
mgr Aleksandra Lasoń
stud. Julia Zajda

Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
mgr Marcin Wieczorek - przewodniczący
dr hab. Andrzej Desperak, prof. UJD
mgr Justyna Warwas
mgr Mateusz Dzierża
stud. Dawid Balik


Kierunkowe zespoły jakości kształcenia na Wydziale Sztuki, rok akad. 2020/21.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
dr hab. Maryla Renat - przewodnicząca
dr Anna Stachura Bogusławska
dr hab. Przemysław Jeziorowski
mgr Olga Wowkotrub

[Sprawozdanie 2017/18][Sprawozdanie 2018/19][Sprawozdanie 2019/2020]

Muzyka w przestrzeni publicznej
dr Korneliusz Wiatr - przewodniczący
dr hab. Ewa Jabłczyńska
mgr Joanna Świniarska
mgr Jakub Brawata

[Sprawozdanie 2019/2020]

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
dr Witalij Bohatyrewicz – przewodniczący
dr hab. Beata Bebel-Karankiewicz
dr hab. Andrzej Desperak
dr Artur Lubos
dr hab. Elżbieta Napora (WNS)

[Sprawozdanie 2017/18][Sprawozdanie 2019/20]

Malarstwo
dr Adam Rokowski - przewodniczący
dr hab. Beata Bebel-Karankiewicz
mgr Justyna Warwas
mgr Artur Wawrzkiewicz

[Sprawozdanie 2017/18][Sprawozdanie 2019/20]  [Sprawozdanie 20/21]

Grafika
dr hab. Marek Mielczarek – przewodniczący
dr hab. Agnieszka Półrola
mgr Aleksandra Jakubczak
mgr Aleksandra Lasoń

[Sprawozdanie 2017/18][Sprawozdanie 2018/19][Sprawozdanie 2019/20] [Sprawozdanie 2020/21]

Fotografia i kreacja przekazu wizualnego
dr hab. Jerzy Piwowarski - przewodniczący
dr hab. Andrzej Desperak
mgr Marcin Wieczorek
mgr Piotr Halter

[Sprawozdanie 2017/18][Sprawozdanie 2019/20]