Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 2 letnie studia stacjonarne II stopnia w języku polskim


Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
2 letnie studia stacjonarne II stopnia w języku polskim
Specjalność nauczycielska

Kształcenie
Szansa na zdobycie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych. Na rozwój uzdolnień muzycznych i kompetencji służących podejmowaniu aktywności w zakresie szeroko pojętej działalności artystycznej.
Kadra
Wyjątkowi wykładowcy, teoretycy, kompozytorzy, artyści koncertujący na estradach Polski i świata. Profesorowie zagraniczni, wybitni specjaliści z Ukrainy, Litwy, Słowenii, Niemiec, Węgier i USA prowadzący zajęcia ze studentami.
Kreatywność
Możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w ramach programów wymiany międzynarodowej Erasmus+, możliwość udziału w różnorodnych formach aktywności: w studenckim kole naukowym, w koncertach i projektach artystycznych, w międzynarodowych konkursach muzycznych.
Nowość
Możliwość wyboru przedmiotów realizowanych w języku angielskim. Szansa na doskonalenie umiejętności językowych.

Więcej informacji
Szczegółowe informacje dotyczące warunków rekrutacji

Informacje dla kandydatów w j. polskim- m.kudra@ujd.edu.pl
Informacje dla kandydatów w j. angielskim – j.brawata@ujd.edu.pl
Informacje dla kandydatów w j. ukraińskim – o.wowkotrub@ujd.edu.pl