Zapraszamy na wernisaż wystawy Architekstura


Zapraszamy na wernisaż wystawy Architekstura, który odbędzie się 14 lipca 2023 o godzinie 17:00, Muzeum Częstochowskie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45.

Wystawa Architekstura to prezentacja prac artystycznych uczestników Koła Naukowego Sztuk Pięknych, Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Wśród młodych twórców są reprezentantki i reprezentanci różnych kierunków naszego wydziału: Grafika, Malarstwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Tematem wystawy jest krajobraz architektoniczny miasta, który został zinterpretowany przez młodych Artystów na różne sposoby. Poszczególne fragmenty ulic, detale budowli oraz zróżnicowanie form i kształtów architektonicznych otrzymują nowe oblicze. Zarówno historyczna, jak i współczesna architektura to częsty temat twórczości artystycznej. Podkreślić należy w tym przypadku znaczenie indywidualnego spojrzenia oraz interpretacji.
Zaprezentowane zostały dzieła graficzne i malarskie oraz prace wykonane w technikach łączonych i własnych, a także fotografie. Każdy ze środków wyrazu artystycznego na swój sposób pozwala na odtworzenie walorów przestrzeni miasta i charakteru jego architektury.
Wystawa Architekstura okazała się możliwa do zrealizowania dzięki współpracy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z Muzeum Częstochowskim. Istotne było także wsparcie Katedry Grafiki Wydziału Sztuki UJD i oczywiście zaangażowanie studentów.

W wystawie biorą udział:
Małgorzata Grabowska
Marcelina Ćwik
Zuzanna Maciejczyk
Martyna Bryła
Weronika Liberek
Dominik Klich
Iza Purgal
Weronika Szymańska
Oliwia Cichocka
Anita Jarosz
Sylwia Zielińska
Paulina Marta Mika
Agnieszka Mieczkowska
Paulina Monasterska
Oliwia Zakrzewska
Viktoriia Porkhun
Julia Matusz
Maria Sołtysiak
Kateryna Borysovska
Carmen Ceballos
Julia Nowotna
Dziękujemy Dyrekcji Muzeum Częstochowskiego oraz Pani Kierownik Działu Edukacji i Wystaw Monice Świerczewskiej za możliwość realizacji wystawy ARCHITEKSTURA w przestrzeni muzealnej.
Dziękujemy również Pani Dziekan Wydziału Sztuki UJD Katarzynie Winczek oraz Kierownikowi Katedry Grafiki Panu Profesorowi Tomaszowi Chudzikowi za pomoc i wsparcie w realizacji wystawy.
dr Witalij Bohatyrewicz
Kurator wystawy, opiekun Koła Naukowego Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki UJD

Częstochowa, lipiec 2023

katalog wystawy