Zaproszenie do udziału w 4 Międzynarodowej Wystawie - Mała Forma Graficzna 13x18 „Dialog warsztatu z cyfrą”


Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach prof. dr hab. Robert Kotowski ma zaszczyt zaprosić do udziału w 4 Międzynarodowej Wystawie - Mała Forma Graficzna 13x18 „Dialog warsztatu z cyfrą”, która zostanie otwarta w październiku w Muzeum Dialogu Kultur, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach.

Chcemy skonfrontować artystów  tworzących miniaturowe utwory graficzne: w technikach warsztatowych, mieszanych, autorskich czy cyfrowych. W projekcie nie zakładamy tematu wystawy ani nie stawiamy ograniczeń warsztatowych. Jedynym kryterium jest format pracy – 13x18 cm, na którym powinna być umieszczona forma graficzna. Każdy z uczestników może zaprezentować na wystawie maksymalnie 3 prace graficzne powstałe w okresie ostatnich 5 lat. Przewidujemy udział w wystawie łącznie 40 artystów z Polski i zagranicy.


Warunki uczestnictwa w wystawie:

1. Przesłanie na adres e-mail: dialog@mnki.pl skanów maksymalnie 3 prac graficznych zapisanych w formacie JPG w rozdzielczości 300 dpi, o wielkości ok. 2400 pix na dłuższym boku, RGB. Pliki cyfrowe należy opisać: imię i nazwisko, tytuł pracy, technika, rok. Razem z pracami przesłać należy również krótką notę biograficzną w języku angielskim lub polskim, o objętości maksymalnie 700 znaków. 

Na zgłoszenia do wystawy oczekujemy do 10 lipca.

2. Przesłanie oryginalnych prac na adres:

Muzeum Dialogu Kultur

Kamienica pod Trzema Herbami Rynek 3, 

25–303 Kielce

Oryginalne prace graficzne powinny być oprawione w passe-partout w jasnym kolorze o wymiarach: wewnętrzny 13x18cm, zewnętrzny 24x30 cm (bez dodatkowego oprawiania w ramy). Tak przygotowane prace należy opisać na odwrocie według wzoru: imię i nazwisko autora, tytuł, technika, rok powstania, cena autorska oraz sygnować autorsko z przodu, pod utworem graficznym (zgodnie ze sztuką graficzną).

Termin nadsyłania oryginalnych prac upływa 31 sierpnia.

3. Każdy z uczestnik w zobowiązuje się przekazać nieodpłatnie jedną z oryginalnych, przesłanych prac graficznych do kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach.

Do wystawy wydany zostanie dwujęzyczny katalog, zawierający wszystkie przesłane przez uczestników grafiki oraz ich noty biograficzne. Miesiąc po zakończeniu wystawy każdemu uczestnikowi przesłana zostanie drukowana wersja katalogu, razem z jego dwiema oryginalnymi pracami.

Wersja elektroniczna katalogu oraz film i zdjęcia z wystawy udostępnione będą na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Muzeum Narodowego w Kielcach.

Kuratorzy wystawy

Waldemar Kozub

Artur Ptak