Zapraszamy na wystawę Interakcje


Swoje prace artystyczne zaprezentuje dr Marta Śliwiak, Katedra Grafiki, Wydział Sztuki, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

Wernisaż: 21 września 2023, godzina 14:00.
Miejsce: Galerie NA PŮDĚ
Děkánat Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity

Adres: ul. Reální 5, 701 03 Ostrava, Czech Republic
Termin wystawy: 21.09 - 30.10.2023

Kurator wystawy: dr Witalij Bohatyrewicz, Wydział Sztuki UJD