Wystawa "365/2021 czyli Rok z Życia"


13 i 14 maja w Lübben na Łużycach odbędzie się finalna wystawa międzynarodowego projektu artystycznego Czytelni Szkicowników pt. 365/2021 czyli Rok z Życia +Suplement 2022. Wystawa prezentuje szkicowniki, artystyczne dzienniki będące rysunkowymi, malarskimi i nie tylko zapisami z życia kilkunastu artystów w roku 2021 i 2022.
Autorem projektu jest Adam Rokowski z Katedry Malarstwa naszej uczelni oraz Szymon Wiatr, tłumacz, językoznawca i artysta grafik. W wystawie biorą również udział pracownicy naszej uczelni z Katedry Grafiki i Katedry Malarstwa oraz zaproszeni artyści z Łużyc, Warszawy, Wilna, Krakowa, Katowic, Częstochowy i Radomska.
Uczestnicy wystawy:
Robert Bluj
Ignacy Czwartos
Sebastian Franzka
Stefan Hanusch
Marcin Kędzierski
Ola Komuda
Mateusz Pawełczyk
Jan Podgórski
Adam Rokowski
Monika Starowicz
Jacek Sztuka
Artur Wawrzkiewicz
Szymon Wiatr
Zdzisław Wiatr

plakat wystawy 365/2021 czyli Rok z Życia

plakat z wystawy 365/2021 czyli Rok z Życia