Obrona pracy doktorskiej mgr Marty Śliwiak


Przewodniczący Rady ds. Nadawania Stopni Naukowych i Stopni w Zakresie Sztuki dr hab. Robert Majzner, prof. UJD zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2023 r. o godzinie 11.00 w "Galerii 113" w budynku Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 14 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki mgr Marty Danieli Śliwiak.

Zawiadomienie o publicznej obronie mgr Marty Danieli Śliwiak