​Katedra Muzyki zaprasza


Katedra Muzyki zaprasza od października 2023 do podjęcia studiów podyplomowych w zakresie Instrumentalistyki, Kameralistyki, Dyrygentury chóralnej oraz Prowadzenia zespołów. Studia są przeznaczone dla osób pragnących doskonalić swoje umiejętności i kompetencje artystyczne oraz podwyższyć kwalifikacje zawodowe. Adresatami są absolwenci studiów licencjackich i magisterskich.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie studia podyplomowe.ujd.edu.pl

kontakt mailowy: ucku@ujd.edu.pl lub telefoniczny: + 48 34 3783 119; 34 3783 120, 34 3783 143