Galeria 113 Wydziału Sztuki zaprasza na wystawę prof. Igora Bency


Od 22.04. do 10.05.2022 mamy przyjemność zaprezentować wystawę grafik prof. Igora Bency z Akadémii Umení w Banskiej Bystricy na Słowacji. Profesor zagraniczny Igor Benca w semestrze letnim prowadzi zajęcia ze studentami grafiki. Zaprezentowane grafiki zostały wykonane w różnych technikach klasycznych (serigrafia, druk cyfrowy, monotypia), a także są przykładem indywidualnej, autorskiej metody wykorzystania tych technik.


Prof. Igor Benca

Urodził się w Topolcanach (Słowacja). Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie w latach 1981-87, u prof. Albina Brunovskiego (Department of Graphic Arts and Book Illustrations). Po studiach pracował jako samodzielny artysta. W latach 1999-2004 pracował jako wykładowca na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze.

W 1998 r. habilitował się na Akademii Sztuki w Bratysławie.

Od 2001 r. pracuje jako professor w Akadémii umení w Banskiej Bystricy. W Katedrze Grafiki prowadzi „Ateliér voľnej tvorby”.

2003 - 2011 był Dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych AU w Banskiej Bystricy.

Nastepnie sprawował funkcję Prorektora ds. Edukacji Akadémii umení w Banskiej Bystrici.

Od 2020 r. Ponownie pełni funkcję Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych UA.


Jest organizatorem i uczestnikiem wielu wydarzeń artystycznych oraz wystaw krajowych i międzynarodowych.

Należy do Związku Artystów Grafików (Słowacja), Stowarzyszenia Artystów Hollar (Republika Czeska), Stowarzyszenia Artystów Szkockich (UK).
1990 - Pobyt stypendialny we Frans Masereel Center, Kasterlee (Belgia)

2010 - Wykładowca na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Oulu w Oulu (Finlandia)

2009 – 2011 lider projektu badawczego „Przestrzenie grafiki trans/medialnej“ na AU w Banskiej Bystrici.

2015, 2021, 2022 – Profesor zagraniczny na Wydziale Sztuki UJD w Częstochowie

Wybrane nagrody:

1990 - Medal na XIII Ex Libris Biennale, Malbork (Polska)
1998 - Spezial prize of the jury, International Triennial of Ex Libris, Bratysława, (Słowacja)
- Award of exellence, The space group of Korea, Seoul (Korea)
- Medal za najlepszy zestaw exlibrisów, XVI Biennale Ex Libris, Malbork (Polska)
- I Nagroda (Nagroda Komerčnej banky), INTER - KONTAKT - GRAFIK ´95, Praga (Republika Czeska)

2000 - Čestné uznanie, Triennale Małych Form, Chamaliéres, (Francja)
- Srebrny Medal, 1st World Small Prints, Bejing, (Chiny)

Jest artystą wizualnym, który od drugiej połowy lat 80. zajmuje się sztukami pięknymi. Jego twórczość koncentruje się głównie w dziedzinie mediów graficznych, od grafiki klasycznej po druk alternatywny i eksperymentalny. Ponadto specjalizuje się w rysunku, malarstwie, projektach znaczków pocztowych, ilustracjach książkowych, architekturze (1 praca).

Tworzy w szerszych, wzajemnie otwartych i powiązanych wizualnie i semantycznie cyklach, w których stosuje zasadę seryjności, powtórzenia i recyklingu. Wykorzystując technikę ruchomych i niestabilnych matryc, tworzy zapis procesu - stopniową permutację do atrofii indywidualnej cechy człowieka w ujednoliconym schemacie. Jego program twórczy oscyluje wokół głównego tematu przedstawiania człowieka w czasach utraty tożsamości. Poprzez swoją artystyczną refleksję zgłębia tematykę współczesnej unifikacji życia, relatywizmu, manipulacji w społeczeństwie postmedialnym. Są to zaktualizowane, ale podstawowe tematy społeczne sztuk wizualnych. Bada współczesne ekspresje i formy grafiki, którą rozumie jako dynamicznie rozwijające się medium ingerujące w inne rodzaje sztuki. Zajmuje się także środkami wyrazu i znaczeniami, które w obecnym projektowaniu graficznym są bardzo zróżnicowane, a ich język wizualny i kodowanie obrazu jest zapełniane takimi źródłami, jak Internet, media drukowane, reklama, street art, graffiti, design, popkultura.