Dzień Dydaktyki na UJD


Już 4 lipca w Auditorium Maximum (aula W121) w budynku Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie odbędzie się długooczekiwane wydarzenie – Dzień Dydaktyki na UJD. To podsumowanie ministerialnego projektu Doskonałość Dydaktyczna Uczelni, w którym wzięło udział blisko 80 akademików. Projekt miał na celu wsparcie nauczycieli akademickich poprzez organizację międzywydziałowej i interdyscyplinarnej przestrzeni służącej wzajemnej wymianie doświadczeń i pogłębieniu uważności nad własną praktyką dydaktyczną, skoordynowanie podejmowanych już działań wzmacniających jakość kształcenia oraz zaimplementowanie nowych aktywności mających znaczenie dla zarządzania procesem dydaktycznym. Trwające przez mijający rok akademicki działania projektowe, na które pozyskano kwotę blisko miliona złotych, pozwoliły wzmocnić na naszej Uczelni środowisko wzajemnie uczące się, co odbywało się z dużym entuzjazmem i zrozumieniem uczestników tych działań. Dzień Dydaktyki pozwoli zatem spojrzeć na osiągnięte rezultaty, jednocześnie uzupełniając wiedzę uczestników projektu DDU wynikającą ze zdobytych przez nich doświadczeń, obserwacjami realizowania tego typu działań w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (wystąpienie dr Wioletty Dziarnowskiej) i Politechnice Wrocławskiej (wystąpienie dr. inż. Piotra Berugo). Istotnym poruszanym także podczas Dnia Dydaktyki zagadnieniem będzie troska o wzmacnianie kondycji psychicznej studentów w wykorzystaniem logoterapii (wystąpienie dr. Romana Soleckiego). Warto zaznaczyć, że Dzień Dydaktyki na UJD będzie dodatkowo ubogacony wydarzeniem artystycznym zrealizowanym przez studentów Wydziału Sztuki Weroniki Szymańskiej, Wiktorii Łazarskiej, Martyny Bryły, Małgorzaty Grabowskiej, Dominika Klicha i Julii Rojek pod kierunkiem uczestników projektu DDU dr. hab. Janusza Pacudy i mgr Agaty Rosińskiej w postaci prezentacji wizualnych form infografik i animacji „Inwersja. Konferencja naukowa bez udziału prelegentów”.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Dydaktyki na UJD. Wstęp dla zainteresowanych wolny.

Opr. Adrianna Sarnat-Ciastko