Zaproszenie na wystawę


„Sztuka w kulturze-kultura w sztuce”
Wystawa, która zaprezentowana zostanie w Konduktorowni jest zbiorem prac plastycznych z obszaru artystycznej wypowiedzi realizowanej w różnych technikach i technologiach
warsztatowych. Ekspozycje tworzyć będą dzieła artystów pracowników Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Prezentacja
obejmować będzie prace z różnego okresu twórczości poszczególnych osób, a wspólnym mianownikiem będzie szeroko rozumiane odniesienie do relacji kulturalnych. Indywidualna decyzja
o wyborze dzieła każdego z uczestników, pozwoli wpisać się w myśl przewodnią wystawy „Sztuka w kulturze – kultura w sztuce”.
Sztuka, a szczególnie język plastyczny jest trwałym śladem obecności człowieka, który zapisuje swoją historie poprzez symbole, znaki, kolory, formy. W obszarze samych prac oraz w ich
relacji wobec siebie organizując przestrzeń wystawienniczą Konduktorowni mamy nadzieję dać odbiorcom możliwość wykreowania nowych relacji w ujęciu /ja – dzieło/ oraz /ja – całość
ekspozycji/. Zatem tzw. dialogiczny sposób oraz dyskurs prowadzony według logiki aranżowanej wystawy ma pokazać nierozerwalne połączenie od „plastyki pierwotnych” po „plastykę obecnych”
czyli tu i teraz w kontekście przeszłości.

Kuratorzy:
jakub jakubowski / mateusz pawełczyk

wystawa jest cześcią Shrines of Europe Cultural Festival więcej pod tym linkiem

https://www.czestochowa.pl/miedzynarodowy-festiwal-kulturalny-shrines-of-europe