Zaproszenie na wystawę


Serdecznie zapraszamy na wernisaż i wystawę Katarzyny Winczek w Galerii MCSG w Krakowie, Rynek 29. Wernisaż odbędzie się 11 września 2021 r., o godz. 16. Wystawa będzie trwała do 1 października.
https://triennial.pl/terytoria-granice-nowa-odslona-katarzyna-winczek/

Terytoria. Granice.
nowa odsłona

Projekt graficzny Terytoria wyraża różne doświadczenie przestrzeni krajobrazu - w sensie rzeczywistym, topograficznym, jak i metaforycznym. To, co zapisane na powierzchni, widoczne dla ludzkiego oka, skrywa inne linie i kształty - funkcjonujące w pamięci pokoleń nieistniejące już granice; miejsca czytelne, unaocznione dzięki nowoczesnej technice. Granice rzeczywiste, byłe lub zaplanowane, są często historią wojen, ścierania się i wzajemnego wyniszczania. Linie podziału, zarysy miejsc i terytoria, te pod ziemią, i te na jej powierzchni - uformowane przez czas, żywioły i ludzką ekspansję - nakładają się na siebie, tworząc w jednostkowej pamięci wielowarstwowy, zagmatwany wzór. W jaki sposób pojęcia terytorium, granicy, wolności ponownie zaczynają być istotne dla funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie?

Pojęcie przestrzeni, w znaczeniu realnego otoczenia oraz w jej przenośnym sensie wiąże się z przemieszczaniem się. Zbliżony proces ruchu, poruszanie się po ograniczonej powierzchni matrycy cechuje moje obecne artystyczne działania. Zamysł nowego, powstającego od 2019 roku cyklu Terytoria, polega na tworzeniu grafik unikatowych, które bazują na kolejnych warstwach rysunkowych, powstających na tej samej powierzchni danej matrycy. Metalowa płyta przestaje być matrycą w tradycyjnym rozumieniu; staje się źródłem wielu różnych, zmieniających się z czasem obrazów. Aż do granicy czytelności. Kolejna warstwa rysunkowego zapisu jest działaniem radykalnym, nieodwracalnym; przekształca obraz, uniemożliwiając powrót do poprzedniego stanu. Symboliczne znaczenie tego procesu znalazło niezamierzone odzwierciedlenie w aktualnej, niepewnej, zachwianej pandemicznej rzeczywistości roku 2020, 2021…

Prezentowane grafiki są wizualnym efektem kolejnego etapu poszukiwań, zainicjowanych badaniami w zakresie związków sztuki, grafiki i ekologii. W szczególności zastosowania technik non-toxic na wszystkich etapach powstawania graficznego obrazu w druku wklęsłym, np. bezkwasowego trawienia miedzianej matrycy, mediów na bazie akryli, fotopolimerowych powłok, wodozmywalnych farb do druku.

Katarzyna Winczek

Zaproszenie