Zapraszamy na Wystawę NA CO PATRZĘ w Galerii 113! A. Masternak / M. Wawrzyczek Klasik / M. Klasik


Galeria 113 zaprasza na wystawę NA CO PATRZĘ 

Artura Masternaka / Michaliny Wawrzyczek Klasik / Michała Klasik

Wernisaż 12.10.2021 o godz. 12.00 / wystawa czynna do 30.10.2021

Wystawa towarzyszącą 11. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach

Serdecznie zapraszamy!!!!

N a  c o  p a t r z ę

Michał Klasik

To, co staje nam przed oczami, nigdy nie jest banalne. Taką mamy przypadłość, która każe traktować zobaczone w sposób poważny. Tego uczyliśmy się, to kształtowaliśmy w sobie w trakcie godzin studiowania. Obserwowaliśmy to, co w codzienności umyka. To postawa, której nie sposób się wyzbyć. Co więcej, przenosi się ona na wszystkie inne dziedziny życia. Postawa, która nie pozwala na obojętność. Nie pozwala odwracać wzroku. Czasem każe schować twarz w dłoniach, ale nawet wtedy obraz pozostaje, a nawet wybrzmiewa ze zdwojoną siłą. Nasze prace zajmują stanowisko. Ukazują człowieka jako wyjątkową istotę. Zdolną do myślenia, posługiwania się ideami, symbolami, istotę wrażliwą, empatyczną… Jednak ta wyjątkowość to ogromna odpowiedzialność, to wyzwanie, któremu trzeba sprostać. 

Kiedy rok temu umawialiśmy się na wystawę świat był inny, dręczony innym niepokojem. Zmienił się i z pewnością zmieniać się będzie. Jutro co innego wytrąci nas z i tak już chwiejnej równowagi. Dzisiaj, w obliczu krzywdy, jaka dzieje się bezpośrednio przed naszymi oczami, nie możemy odwracać głowy. W obliczu błędów, jakie popełniliśmy względem miejsca naszego życia i jego współtowarzyszy. Być może nie jesteśmy w stanie działać w sposób bezpośredni, tak jakbyśmy chcieli. Możemy jednak pokazywać, wskazywać to co przeczy naszemu wyobrażeniu człowieczeństwa. Możemy brać udział w dyskusji.

                                                                                                                                                                                                                               

Na co Patrzę

Artur Masternak

Pustka jest podłożem wszystkiego. To transcendentny byt, jak i niebyt w myśl twierdzenia Su Dongpo: ,,gdzie nie ma nic, znajdziesz wszystko''. W  tradycyjnej sztuce Dalekiego Wschodu nie tyle liczą się same formy, co ich tło, przestrzenie pomiędzy, prowadzące do pochwały pustki. Pustka ... towarzyszy mi od samego początku. Nieustannie. Na myśl o tworzeniu - pustka w głowie. Nieśmiałość przed pustą bielą papieru. Zastaną pustą przestrzeń, paradoksalnie wypełniam w poszukiwa­niu pustki, stawiając pierwsze kreski, nacięcia czy wypalając otwory. Pustka wnika, wypełnia i otacza moje prace. Wycięte kształty z jednej strony stanowią cichą pamięć po formie, z drugiej ją dookreślają. Stanowią kontemplacyjne doświadczanie, trudnej do zdefiniowania, fragmentarycznej Całości. To na co patrzę, być może jest tym czego nie widzę. 

                                                                                                                                                                                                                            

Artur Masternak

Urodzony w 1985. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni Druku Wklęsłego prof. Jana Szmatlocha oraz prezentacja dodatkowa z pracowni Malarstwa prof. Kazimierza Cieślika w 2010. W 2017 uzyskał tytuł doktora sztuki. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zajmuje się grafiką warsztatową, rysunkiem i malarstwem. Uczestnik wielu projektów oraz wystaw krajowych i zagranicznych. Od 2018 pracuje w pracowni Druku Wypukłego prof. Mariusza Pałki w macierzystej uczelni.

Michalina Wawrzyczek Klasik

Urodzona w 1984 roku, artystka wizualna. Pracuje z obrazem, obiektem, tekstem. W swojej twórczości kieruje się ideą dekolonizacji przyrody. Od 2018 roku zajmuje się autorskim projektem „the secret activism”, obejmującym wszystkie jej najnowsze realizacje. 

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem w 2010 roku. Doktorat w dziedzinie sztuk pięknych w 2017 roku. 

Związana zawodowo ze swoją macierzystą uczelnią. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Finalistka Open Out Festival w Norwegii. Jej prace wielokrotnie pokazywane były w Polsce i za granicą.

Michał Klasik 

Urodzony w 1978 r. w Rybniku. Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dyplom z rzeźby oraz dyplom dodatkowy z ceramiki w 2010 roku. Od 2015 roku doktorant Wydziału Artystycznego swojej macierzystej uczelni. Współtwórca grupy „Bezpośrednio”. 

Zajmuje się wszelkiego rodzaju działaniami przestrzennymi w obrębie rzeźby, ceramiki, ale też dźwięku. Jego realizacje mają często charakter performatywny, konceptualny.