​Zapraszamy na Seminarium: „Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”


Zapraszamy na Seminarium:
„Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”
w dniu 15 listopada 2022 roku w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8;
sala 121 Audytorium Maximum, w godzinach 10.30-14.30.
Rozwój polityki społecznej sprawia, że działania na rzecz godnego życia obywateli stają się coraz powszechniejsze i docierają do obszarów życia publicznego dotąd pomijanych, a czasem wręcz dyskryminowanych. Szczególne miejsce w społeczeństwie należne jest grupom społecznym, które z racji swoich indywidualnych cech i szeroko rozumianych uwarunkowań, mogą być narażone na jakikolwiek przejaw dyskryminacji. Należą do nich zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osoby starsze. Tym właśnie grupom społecznym, których dotyczy proces deinstytucjonalizacji usług społecznych poświęcone jest Seminarium: „Niepełnosprawność a deinstytucjonalizacja”.
Wykład wprowadzający: „Charakterystyka usług społecznych” wygłosi dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UJD. W panelu eksperckim: „Usługi społeczne – nowa jakość życia osób z niepełnosprawnościami” udział wezmą: Justyna Pawlak dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dr Ryszard Majer, prof. UJD senator RP, przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ilona Nawara-Malik zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dr Mariola Mirowska, prof. UJD Pełnomocnik Rektora UJD ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Rafał Olszewski SSO Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie, Sebastian Szymonik dyrektor generalny PFRON, Małgorzata Radziszewska pełnomocnik prezesa zarządu PFRON, Paweł Bilski prezes Fundacji Oczami Brata.
Seminarium towarzyszyć będą:
• Dzień Otwarty Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (oferta wsparcia UJD dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami)
• Forum Senioralne (prezentacja wytworów organizacji senioralnych)
• Dzień Pracownika Socjalnego
Organizatorem Seminarium jest Katedra Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki UJD, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami UJD wraz z BON oraz Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire.

ramowy program seminarium