Wykład otwarty


Wydział Sztuki UJD zaprasza do udziału w wykładzie online zatytułowanym "Od "ojcobójców" do VR-u. O najnowszym teatrze w Polsce". Prowadzenie: dr Miłosz Markiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Teatr Śląski w Katowicach). Termin: 25 maja 2021, godz. 14.00, Platforma ZOOM Zapisy: a.stronciwilk@ujd.edu.pl

Ostatnie dekady w historii teatru polskiego charakteryzują się silną dynamiką przemian zarówno na polu estetyki, jak i zaplecza tekstowego spektakli czy w końcu realizowanych konwencji. Zmieniają się również
sami twórcy, twórczynie i ich zainteresowania — gdy po „młodych zdolnych” zapanowali na rodzimej scenie „młodsi zdolniejsi” nikt nie mógł przewidywać, że za chwilę przegoni ich generacja „młodych niezdolnych”. Tymczasem rok 2020 choć wymusił zamknięcie teatrów, wcale owej dynamiki nie spowolnił, a wręcz przeciwnie, otworzył drzwi do nowych scenicznych przestrzeni. Wśród nich zaś najciekawsza wydaje się wirtualna rzeczywistość...

Prowadzenie:
Miłosz Markiewicz - historyk sztuki i kulturoznawca. Doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Katedrze Nauk o Sztuce Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Członek European Society for Literature, Science and the Arts. Były członek redakcji kwartalnika filozoficznego „Estetyka i Krytyka” (obecnie „The Polish Journal of Aesthethics”), obecnie jeden z redaktorów pisma kulturalnego „Fragile”. Tłumaczył na język polski teksty Rosi Braidotti. Jest kierownikiem literackim Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

Wykład online realizowany w ramach zajęć "Wiedza o kulturze" (Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), otwarty dla wszystkich zainteresowanych.