Wernisażu wystawy indywidualnej prof. Krzysztofa Bartnika w Galerii 113


Wernisaż odbędzie się dnia 8 listopada (wtorek) o godz. 12.00.

Malarz i pedagog. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Stanisława Borysowskiego w 1988 r. Przewód kwalifikacyjny I i II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina malarstwo) na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 1989 roku pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rysunku i Malarstwa Wydziału Artystycznego. Swoją twórczość prezentował w licznych wystawach indywidualnych (38 - Polska, Czechy, Francja, Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina) i prezentacjach zbiorowych (ponad 100 - Polska, Czechy, Francja, Macedonia, Austria, Bośnia i Hercegowina, Australia, Belgia, Ukraina, Węgry, Niemcy, Litwa). Uczestniczył w wielu plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych w Polsce i poza granicami. Był kuratorem szeregu wystaw w lubelskim środowisku artystycznym.


Wystawa „krajOBRAZY” składa się z obrazów reprezentujących cykle tematyczne prac, które realizuję ostatnimi laty. Niezgodnym z ortografią ujęciem tytułu chciałbym zwrócić uwagę widza zarówno na inspirację, jak i główny cel moich poszukiwań- znalezienie formuły obrazu będącej niedosłowną, ale dosadną odpowiedzią wobec konkretnego miejsca, konkretnej sytuacji, przeżyć nimi wywołanych, przy czym kształt obrazu byłby uwarunkowany własną wrażliwością estetyczną, wiedzą i predyspozycjami psychofizycznymi. Nie jest to program, a raczej poddanie się procesowi, któremu nie obcy jest eksperyment, przypadek, odkrycie.
Krzysztof Bartnik

plakat promujący wystawę Krzystofa Bartnika