Uzyskanie stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


dr hab. Ewa Grabowska-Lis, prof. UJD z Katedry Muzyki otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „ Muzyczne interakcje. Twórcy, dzieła, interpretacje”.

Głównym celem projektu będzie promocja i upowszechnianie nieznanej, współczesnej polskiej muzyki akordeonowej, napisanej oryginalnie na duet akordeonowy i w całości dedykowanej zespołowi Amalgalis Duo, jaki Ewa Grabowska- Lis tworzy wraz z mężem Danielem Lisem, pracownikiem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Autorami dzieł są zarówno wybitni kompozytorzy, jak i uznani twórcy młodego pokolenia. Ważnym celem przedsięwzięcia będzie także prezentacja bogatych możliwości brzmieniowych duetu akordeonowego, najnowszych trendów kompozytorskich i wykonawczych oraz autorskich interpretacji zespołu. Projekt będzie realizowany w sześciu Polskich Akademiach Muzycznych: Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach.