Tytuł profesora dla pracownika Wydziału Sztuki


Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 11 lutego 2021 roku dr hab. Tomasz Chudzik otrzymał tytułu profesora sztuki. Pan profesor jest wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Jest kierownikiem Katedry Grafiki Wydziału Sztuki.

nota biograficzna prof. dr. hab. Tomasza Chudzika

Studia w ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach; dyplom (1990 r.) w pracowniach Grafiki Warsztatowej i Projektowania Graficznego, wyróżniony Medalem Rektora ASP w Krakowie. Od 1993 r. pedagog na Wydziale Sztuki Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. W 1998 r. zrealizował przewód doktorski (kwalifikacja I stopnia), a następnie w 2007 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na ASP w Katowicach. Od 2008 r. pracuje na stanowisku profesora UJD. Jest współorganizatorem i kierownikiem Katedry Grafiki UJD, gdzie prowadzi m.in. pracownię dyplomową i autorski przedmiot Komunikat graficzny w przestrzeni publicznej. Opiekun plenerów, wystaw studenckich i innych wydarzeń artystycznych. Uprawia grafikę warsztatową i rysunek. Autor 30 wystaw indywidualnych. Uczestniczył w około 200 wystawach zbiorowych. Uzyskał nagrody i wyróżnienia w znaczących konkursach międzynarodowych i krajowych. Uczestnik i organizator konferencji naukowo-artystycznych, autor referatów i publikacji z dziedziny grafiki i rysunku.

Gratulujemy!

spis nagród i wystaw prof. dr. hab. Tomasza Chudzika

Wybrane nagrody i wyróżnienia z ostatnich lat:
2009 – Konkurs Praca Roku 2008, Katowice, nagroda równorzędna
2009 – IV Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Wrocław, nagroda prezydenta miasta Wrocławia
2009 – VII Triennale Grafiki Polskiej, Katowice, nominacja do nagrody fundowanej
2010 – Konkurs Praca Roku 2009, Katowice, nagroda równorzędna
2015 – Konkurs Praca Roku 2014, nagroda Prezydenta Miasta Katowic
2017 – Konkurs Praca Roku 2016, nagroda Prezydenta Miasta Katowic

Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe z ostatnich lat:
2006 – International Biennale Print and Drawing Exhibition, Taipei
2009 - Galeria Fra Angelico, Muzeum Archidiecezjalne, Katowice
2011 – Galeria Elektrownia, Czeladź
2011 – Polsko-Kanadyjskie Centrum Kultury, Calgary, Kanada
2011 – Do dzisiaj, Jubileusz 65-lecia ZPAP w Katowicach, BWA Katowice
2012 – 8. Triennale Grafiki Polskiej, BWA Katowice
2012 – Grafika i edukacja, Polskie uczelnie artystyczne, Kraków
2013 - Gdzie jest grafika? W poszukiwaniu nowych znaczeń – wystawa w ramach MTG, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
2013 - Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków - Stambuł 2013 "interfaces–istanbul"
2014 -Wystawa pokonkursowa 8. Międzynarodowe Biennale Miniatury, Galeria Test, Warszawa
2014 - Mistrzowie warsztatu – Polski rysunek współczesny, BWA Bielsko-Biała
2014/2015 -„Migracje transgraficzne”, wystawa grafiki, BWA Kielce
2015 i 2017 – 12. i 13. Międzynarodowe Biennale Grafiki Dry Point, Uzice Serbia
2017 - Migracje Transgraficzne III, UJK, BWA Kielce
2018 – 10. Międzynarodowe Biennale Miniatury, Gaude Mater, Częstochowa
2018 – 10. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach
2019 – 7. Międzynarodowe Biennale Grafiki w Guanlan, Chiny
2020 - GRAFIKA, RYSUNEK, INSTALACJA - indywidualna wystawa retrospektywna, Galeria WINDA, Kieleckie Centrum Kultury
2020 - 6. Międzynarodowe Biennale Grafiki Szeklerland, Rumunia
2020 - Międzynarodowe Biennale Grafiki Mitrovica, Kosowo

komentarz autorski

Patrząc z dystansu na własną twórczość, uświadomiłem sobie, że obszarem tematycznym, który od początku próbuję określić, a ściślej – zrozumieć, jest zmienność i wielopostaciowość zjawiska przestrzeni. Materią, która pomogła mi ukształtować moje pomysły, odpowiedzieć na pytania, wątpliwości czy sposoby interpretacji, jest grafika w swej odmianie wklęsłodrukowej oraz rysunek.

Ostatnie działania artystyczne, które podejmuję, biegną trzema nurtami. Każdy z nich jest równie dla mnie istotny. Pierwszy nurt to kontynuacja grafiki warsztatowej, wklęsłodrukowej. Drugi obszar to rysunek wykorzystujący naturalny ślad - odbicie stworzonej lub znalezionej struktury. W trzecim obszarze małe formy graficzne i rysunkowe przesłaniam szkłem optycznym i laboratoryjnym. To zakłócenie w widzeniu linii przekształca formę rysunku, wpływając na ciągłą zmianę wyglądu obiektu. Te trzy obszary tworzą moją „ekoprzestrzeń” warsztatową, która - w zależności od możliwości, czasu, miejsca - ulega modyfikacjom.

W pracach z ostatnich lat poszukuję tego, co jest czasem minionym, tego, co dzieje się tu i teraz w czasie oraz tego, co dzieje się poza czasem, będąc dla mnie punktem odniesienia, drogowskazem zakotwiczonym w sferze pamięci. Moja aktywność artystyczna oparta jest o mój własny, zamknięty obieg graficzny, w którym pracę artystyczną dostosowuję do warunków i materiałów, jakimi w danej chwili dysponuję. Ostatnie prace z cyklu „Przestrzenie subiektywne” odwołują się do zjawiska przestrzeni krajobrazu, które identyfikuje i interpretuje otaczającą nas rzeczywistość.

Z pracami profesora można zapoznać się w publikacji

opr. prof. dr hab. Tomasz Chudzik