​Saksofon z fortepianem na koncercie 12 stycznia w Filharmonii


Katedra Muzyki zaprasza do wysłuchania recitalu kameralnego w wykonaniu Michała Maślaka (Akademia Sztuki w Szczecinie) - saksofon i Justyny Jażdżyk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) - fortepian.

W programie koncertu utwory Williama Granta Stilla, Andre Waigneina, Karola Szymanowskiego, Marcina Kopczyńskiego i Erwina Schulhoffa.

Koncert poprzedzi wykład dr hab. Adama Olecha, prof. UJD (Katedra Filozofii UJD) pt. "Kamaf tut całym sercem - miro pszał i duszą", a swoje najnowsze prace graficzne z cyklu TERRA MORTUUM zaprezentuje w holu Filharmonii Agnieszka Półrola (Katedra Grafiki UJD).

Początek wieczoru 12 stycznia 2022 o godz. 18.50 w Filharmonii Częstochowskiej.

Zapraszamy!

Zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi, w salach koncertowych obowiązuje limit dostępności 30% miejsc. Z limitu wyłączone są osoby zaszczepione, które proszone są o zgłoszenie tego faktu przy zakupie biletów, aby nie blokować miejsc pozostałym osobom.