Pracownie Otwarte. Przygotowanie podobrazia płóciennego


Zapraszamy do kolejnego odcinka z cyklu „Pracownie Otwarte”. Spotykamy się ponownie w Pracowni technologii malarstwa, gdzie dr Adam Rokowski zaprezentuje, jak samodzielnie przygotować podstawowe podobrazie malarskie.

Link do nagrania:
https://www.youtube.com/watch?v=iE9BMWhmfw8&t=31s