Młodzi pianiści nagrodzeni w Pradze


W dniach 19-21 maja na Uniwersytecie Karola w Pradze odbył się Konkurs interpretacyjny studentów wydziałów pedagogicznych Republiki Czeskiej z udziałem międzynarodowym.
Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej naszej Uczelni wrócili z konkursu z dyplomami laureatów: Mikołaj Borkowski, przygotowany przez dr. hab. Macieja Zagórskiego, prof. UJD zdobył I nagrodę w kategorii Fortepian II, a Anna Chybalska, przygotowana przez dr. hab. Roberta Gawrońskiego, prof. UJD zdobyła III nagrodę w kategorii Fortepian I.
Miłym akcentem kończącym konkurs, było wręczenie nagród połączone z koncertem laureatów, który odbył się w zabytkowym budynku Ratusza Nowego Miasta w Pradze.
Gratulujemy!

na zdjęciu zdobywcy trzeciej nagrody w kokursie