Międzyuczelniany Konkurs na Projekt Plakatu


Pałac Kultury Zagłębia oraz Partnerzy wydarzenia: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do udziału w Międzyuczelnianym Konkursie na Projekt Plakatu.

Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie plakatu promującego 14. Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka – edycję wydarzenia zaplanowaną na 2023 rok w specjalnościach trąbka, róg, puzon.

Konkurs ma charakter zamknięty i jest skierowany do studentów i absolwentów Uczelni Partnerskich, którzy nie ukończyli 30. roku życia.
Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 lub 2 prace swojego autorstwa zakomponowane w układzie pionowym. Na Konkurs należy przesłać prace w wersji papierowej, wydrukowane w formacie B1, oraz ich wersję elektroniczną w formacie JPG lub TIFF oraz plik wektorowy lub psd.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 maja 2021 r.

W Konkursie przyznane będą nagrody pieniężne w wysokości 2 500 zł, 1 500 zł, 1 000 zł.
Laureat I nagrody otrzyma możliwość zrealizowania wystawy indywidualnej swoich prac w przestrzeniach Pałacu Kultury Zagłębia.

Podsumowaniem wydarzenia będzie wernisaż Wystawy Pokonkursowej. Ekspozycja prezentowana będzie w Galerii Sztuki PKZ oraz w siedzibach Uczelni Partnerskich. Wystawie będzie towarzyszyć dedykowany katalog.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Do pobrania:
regulamin - międzyuczelniany konkurs na projekt plakatu
załącznik nr 1 charakterystyka wydarzenia - międzyuczelniany konkurs na projekt plakatu
załącznik nr 2 karta zgłoszenia - międzyuczelniany konkurs na projekt plakatu
załącznik nr 3 oświadczenie dla laureata - międzyuczelniany konkurs na projekt plakatu
załącznik nr 4 wzór umowy licencyjnej - międzyuczelniany konkurs na projekt plakatu

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Aldona Bzowska, e-mail: aldona.bzowska@palac.art.pl, tel. 32 733 88 17.