Międzynarodowy sukces młodych pianistów


W dniach 26 i 27 kwietnia w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku odbył się XVIII Międzynarodowy Konkurs Interpretacji "Studentska Umelecka Cinnost". Studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Mikołaj Borkowski, przygotowany przez dr. hab. Macieja Zagórskiego, prof. UJD, zdobył I nagrodę w kategorii "gra na fortepianie" oraz nagrodą specjalną za wykonanie utworu I.J. Paderewskiego, a Hanna Dounar, przygotowana przez dr hab. Barbarę Karaśkiewicz prof. UJD, zdobyła w tej samej kategorii wyróżnienie.

Gratulujemy!