Kolejny odcinek koncertów wirtualnych


Katedra Muzyki zaprasza do wysłuchania kolejnego odcinka Akademickich koncertów wirtualnych. Wykonawcami koncertu jest zespół Huberman Piano Trio, tworzony przez Barbarę Karaśkiewicz – fortepian, Magdalenę Ziarkowską – skrzypce i Siergieja Rysanowa – wiolonczela.
W programie utwór Wiosna z cyklu Cztery pory roku Astora Piazzolli.
Nagranie zostało zarejestrowane podczas koncertu w Pałacu Herbsta w Łodzi w 2018 roku.

Zapraszamy pod adres:
https://www.youtube.com/watch?v=TjrXxdteKJw