Kategorie A dla obu dyscyplin na Wydziale Sztuki!


Ministerstwo Edukacji i Nauki przesłało informację dotyczącą rozpatrzenia odwołań złożonych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie kategoryzacji dyscyplin naukowych (4 lutego 2023 roku). W wyniku analizy przeprowadzonej przez pracowników resortu dwie dyscypliny, które dotychczas (na mocy decyzji z lata 2022 roku) legitymowały się kategorią naukową B+, otrzymały kategorię A!
Są to dyscypliny: sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
Wszystkim obecnym i byłym pracownikom Wydziału, których dorobek artystyczny i naukowy został doceniony, w ewaluacji dyscyplin za lata 2017-2021, serdecznie gratulujemy!
https://www.ujd.edu.pl/news/view/uniwersytet-jeszcze-silniejszy-naukowo-ministerstwo-podwyzsza-kategorie-naukowe