Katedra Muzyki zaprasza...


... 11 maja o godz. 18.50 na majowy wieczór z cyklu Akademickich koncertów kameralnych.

W programie:
recital fortepianowy Julii Sadaunykaite z Akademii Muzycznej Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, która wykona utwory Oliviera Messiaena, Clude'a Debussyego oraz Sergiusza Rachmaninowa.
Bezpośrednio przed koncertem przewidziany jest wykład prof. dr. hab. Janusza Zuziaka (Katedra Nauk o Bezpieczeństwie UJD) pt. "Polska i Ukraina w planach federacyjnych Józefa Piłsudskiego".
Wieczór rozpocznie się o godz. 18.50 krótkim spotkaniem z Jakubem Jakubowskim (Katedra Malarstwa UJD) oraz prezentacją jego wybranych prac malarskich.

Zapraszamy!!! 

akademicki koncert kameralny 11 maja godzina 18.50 - sala filharmonii