Inauguracja Roku Akademickiego


Rektor i Senat Uczelni zapraszają do udziału w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w formule on-line .

Inauguracja odbędzie się 5 października br. o godz. 11.00 w trybie hybrydowym przy udziale ograniczonej liczby uczestników uroczystości z zachowaniem wszystkich środków ostrożności.

Transmisję on-line będzie można zobaczyć na stronie głównej Uczelni oraz na kanale FB i You Tube.

Program uroczystości:
1. Przemarsz Orszaku
2. Hymn Państwowy
3. Powitanie uczestników uroczystości
4. Wystąpienie JM Rektor UJD prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej
5. Immatrykulacja studentów i doktorantów
6. Uroczysta promocja Doktorów Habilitowanych
7. Uroczysta promocja Doktorów
8. Wręczenie odznaczeń i medali Pracownikom Uczelni
9. Wręczenie nagrody PRIMUS IN UNIVERSITATE
10. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Uczelni dr. Krzysztofa Winiarskiego
11. Wystąpienie Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
12. Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Doktorantów
13. Przemówienia zaproszonych Gości
14. Wykład inauguracyjny wygłosi Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Andrzej Górski, Przewodniczący Komisji ds. Etyki w Nauce : Promowanie zasad etyki w nauce i działania na rzecz zachowania ich wysokich standardów
15. Gaudeamus igitur

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji uroczystości ze względu na sytuację pandemiczną.