Galeria Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego GAFU


Galeria Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego GAFU
Zaprasza na wystawę grafiki artystycznej
KIERUNEK GRAFIKA, PRZYSTANEK OSTRAVA, która odbędzie się 12 – 30 stycznia 2023.
W wystawie uczestniczą wykładowcy i doktoranci Katedry Grafiki, Wydziału SztukiUniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie: Katarzyna Winczek, Tomasz Chudzik, Agnieszka Półrola, Marek Mielczarek, Witold Zaręba, Barbara Czapor-Zaręba, Krystyna Szwajkowska, Andrzej Desperak, Marta Śliwiak, Aleksandra Lasoń, Aleksandra Jakubczak, Mateusz Dzierża, Paweł Delekta, Marcin Chudy, Anna Tarnowska, Marta Sobalska, Artur Lubos, Hanna Rozpara, Dominik Cierpiał, Artur Jastrząb, Żaneta Wojtala.
Wernisaż: 12 stycznia 2023, godzina 17:00

Adres: Českobratrská 16, Ostrava, Czech Republic
Kurator wystawy: dr Witalij Bohatyrewicz, Wydział Sztuki UJD