Galeria 113 Zaprasza na wystawę "Przestrzeń Pentapolis"


Galeria 113 Wydziału Sztuki oraz kurator mgr Mateusz Pawełczyk zapraszają na wystawę: Przestrzeń Pentapolis. 

Wystawę można oglądać do 25.06. 2021 w Wydziale Sztuki przy ul. Dąbrowskiego 14. Serdecznie Zapraszamy!!!Kurator – Mateusz Pawełczyk o wystawie Przestrzeń Pentapolis:

Istotą prezentowanej w Galerii 113 wystawy są wewnętrzne przestrzenie, autorów, pracowników Katedry Malarstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, równie wieloaspektowe jak przestrzeń zewnętrzna. Ich cechą wspólną jest abstrakcyjność, istnienie w sferze wyobraźni i pojęć. Tworząc, nieustannie podtrzymują dialog naszych przestrzeni wewnętrznych z tą zewnętrzną, nadając mu różne oblicza. Te korelacje uobecniane są w dziełach.

Wyznacznikiem kondycji sztuki współczesnej jest zanik definicji oraz w efekcie granic pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami. Potwierdzeniem tej sytuacji jest fakt, że jako pracownicy Katedry Malarstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK z nieskrępowaną wolnością korzystają z wachlarza możliwości, jaki oferuje sztuka. Wychodząc także poza granice malarstwa, wyraziście współtworzą definicję przestrzeni. Proces ten jest bowiem otwarty, nie tylko w koncepcjach naukowo-filozoficznych, ale i w próbach jej określenia w kontekście sztuki.

Artyści biorący udział w wystawie:

JUSTYNA GRZEBIENIOWSKA - WOLSKA

Przestrzeń tworzy taniec i taniec tworzy przestrzeń. Tak buduję obraz, by przestrzeń łączyła się nierozerwalnie z tematem obrazu. Przestrzeń to nie tło – to duchowe przeżycie, to coś co kreuje formę , nadaje znaczenie – to przestrzeń emocji.

IWONA SZPAK - PAWŁOWSKA

Przestrzeń, w kontekście zmienności świetlnej to wyzwanie...Zachowanie optymalnej harmonii kompozycji pracy, zarówno w świetle dziennym, jak i ultrafioletowym, jest moim celem. Materializowanie i dematerializowanie malarstwa kreuje mój autorski wyraz artystyczny.

ANNA WÓJCICKA

Przestrzeń jest dla mnie obszarem zjednoczenia. W niej mogę łączyć materię z duchowością, dotykać jednocześnie dwóch światów.

PIOTR ZAPOROWICZ

Mam świadomość, że żyję w przestrzeni ograniczonej – zmierzonej, wyliczonej (opisanej współrzędnymi x, y, z), której fizyczny punkt końcowy, zostanie zapisany na chińskim granicie. Jednocześnie w tym samym punkcie - oczy mojego serca - ujrzą nieskończoną przestrzeń, dobrego Ojca!!!

ANNA WYSOCKA

Przestrzeń utożsamiam z wolnością. Tworząc, uobecniam moją przestrzeń wewnętrzną.

Przestrzeń nie daje się jednoznacznie zdefiniować, gdyż podlegając kombinacjom na różnych obszarach badań, stała się tym, co także nieustannie podlega procesowi tworzenia. 

Projekt Pentapolis:

Pentapolis to projekt zainicjowany przez Iwonę Szpak-Pawłowską, którego ideą jest integracja środowiska artystycznego, poprzez różnorodne podejście do materii sztuki, wyrażone przez pięciu artystów z Katedry Malarstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK 

w Toruniu.

Projekt zakłada stworzenie pięciu wystaw, zróżnicowanych pod względem dzieł
i charakterystyki przestrzeni wystawienniczej.

Dotychczas ekspozycje odbyły się w Getyndze, Kragujewcu i Grudziądzu.

Członkowie Pentapolis: dr Justyna Grzebieniewska-Wolska, dr hab. prof. UMK Iwona Szpak-Pawłowska, dr Anna Wójcicka
dr hab. prof. UMK Anna Wysocka, dr Piotr Zaporowicz