Alma Mater. Wystawa jubileuszowa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie


Alma Mater
Wystawa jubileuszowa Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie
28.05 – 11.07.2021
Wernisaż: 17.06.2021, g. 18.00

Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, al. NMP w Częstochowie 64

Kuratorzy:
„Imponderabilia malarskie” – wystawa Katedry Malarstwa
dr Adam Rokowski, dr Agata Stronciwilk, mgr Artur Wawrzkiewicz
„Poza dogmatem. Grafika a nauka, przenikanie obszarów artystycznych i naukowych w działaniach twórczych” – wystawa Katedry Grafiki
dr hab. Marek Mielczarek, prof. UJD
„Byli wśród nas” – wystawa poświęcona byłym artystom-pedagogom od czasów WSP do współczesności
dr Barbara Major, mgr Barbara Szyc

Pięćdziesiąt lat od powołania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie (w lipcu 1971 roku), która dała początek tradycjom akademickim Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, uczelnia świętuje swoje „urodziny”. Jednym z wydarzeń jubileuszowych jest wystawa przygotowana przez Wydział Sztuki UJD oraz Miejską Galerię Sztuki. Ekspozycja ta, pod wspólnym tytułem „Alma Mater”, składa się w istocie z trzech pokazów.

Część dedykowana Katedrze Malarstwa zatytułowana została „Imponderabilia malarskie”. Na wystawie zaprezentowane zostały wszystkie pracownie składające się na Katedrę. W działaniach każdej z nich aspekty warsztatowe, praca z tożsamością, przenikają się z teorią i aspektami poznawczymi. Na wystawie nie mogło zabraknąć również, funkcjonującej w ramach Katedry, Pracowni Fotografii, której pracownicy od 2017 roku prowadzą osobny kierunek „Fotografia i kreacja przekazu wizualnego”. Na ekspozycji zaprezentowany został cały przekrój kolejnych etapów kształtowania się świadomości twórczej i warsztatowej artystów związanych z naszą Alma Mater – od studentów pierwszych lat, poprzez dyplomantów, absolwentów, doktorantów po profesorów Katedry Malarstwa.

Wystawa Katedry Grafiki zatytułowana została „Poza dogmatem. Grafika a nauka, przenikanie obszarów artystycznych i naukowych w działaniach twórczych Katedry Grafiki”. Prezentacja koncentruje się na twórczości artystów-pedagogów oraz absolwentów związanych zarówno z grafiką warsztatową, jak i projektową. Ekspozycja zbudowana została wokół związków pomiędzy grafiką a nauką. Sięgają one daleko w przeszłość – wszak twórczość graficzna od wieków towarzyszyła rozważaniom naukowym. Z jednej strony ilustrowała kluczowe tezy, z drugiej natomiast pozwalała na rozpowszechnianie się idei, wynalazków, polemik. Wystawa zadaje pytanie o to, jak relacja ta funkcjonuje współcześnie, gdy rola grafiki zdecydowanie przekroczyła wymiar ilustracyjny, a jednocześnie stała się ona formą twórczości tak wszechobecną, że nieustannie towarzyszy nam w codzienności.
Ostatnia część ekspozycji, przygotowana przez Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie, nosi tytuł „Byli wśród nas” – ma ona wymiar historyczny i prezentuje działalność artystów-pedagogów, którzy kształtowali wizerunek naszej Alma Mater od czasów Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do współczesności. Znajdują się tu dzieła ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, zbiorów własnych Galerii oraz kolekcji prywatnych, w tym zasobów artystów. Prezentując twórczość byłych pracowników Wydziału Sztuki chcielibyśmy symbolicznie podziękować im za trud oraz zaangażowanie, włożone zarówno w kształtowanie i współtworzenie naszej Alma Mater, jak i całego środowiska artystycznego Częstochowy.


Artyści biorący udział w wystawach:

Imponderabilia malarskie

Pracownicy i doktoranci:
Beata Bebel-Karankiewicz, Bartosz Frączek, Janusz Rafał Głowacki, Piotr Halter, Jakub Jakubowski, Włodzimierz Karankiewicz, Tadeusz Kosela, Włodzimierz Kulej, Jarosław Kweclich, Janusz Pacuda, Jerzy Piwowarski, Adam Rokowski, Dariusz Słota, Magdalena Snarska, Justyna Talik, Justyna Warwas, Artur Wawrzkiewicz, Marcin Wieczorek
Studenci i absolwenci:
Maria Antonowska, Małgorzata Biel, Katarzyna Boratyńska, Marzena Borowiecka, Małgorzata Burkowicz, Justyna Bzdzion, Henryka Czyż, Mateusz Derda, Małgorzata Domańska, Katarzyna Głębocka, Kacper Karankiewicz, Marta Kulka, Iryna Lozhechnikova, Elżbieta Łydżba-Karpowicz, Kacper Marciniak, Bartek Mendrela, Maria Michoń, Magdalena Nazar, Rafał Patejuk, Izabela Purgał, Elżbieta Raczkowska, Katarzyna Seyfried, Izabella Sowier-Kasprzyk, Julia Sznober, Jolanta Wiśniewska, Sylvia Woźniak

Poza dogmatem. Grafika a nauka, przenikanie obszarów artystycznych i naukowych w działaniach twórczych Katedry Grafiki

Pracownicy:
Grzegorz Banaszkiewicz, Tomasz Chudzik, Barbara Czapor-Zaręba, Paweł Delekta, Andrzej Desperak, Mateusz Dzierża, Aleksandra Jakubczak, Artur Jastrząb, Aleksandra Lasoń, Marek Mielczarek, Mateusz Pigulla, Agnieszka Półrola, Marta Sobalska, Krystyna Szwajkowska, Marta Śliwiak, Anna Tarnowska, Zdzisław Wiatr, Katarzyna Winczek, Żaneta Wojtala, Witold Zaręba

Absolwenci:
Weronika Antonowska, Natalia Brączek, Agnieszka Budny, Aldona Bzowska, Dominik Cierpiał, Kamila Kamczewska, Paweł Karwat, Joanna Kwaśniak, Sara Macherzyńska, Angelika Mazik, Natalia Niedzielska, Agata Piątek, Justyna Pośpiech, Izabela Sosna, Paulina Zielonka, Angelina Żaba

Byli wśród nas:
Aleksandra Banek, Ryszard Baranowski, Zdzisław Cierniak, Adam Fołtarz , Alojzy Gryt, Marian Jarzemski, Tadeusz Kapałka, Ewa Kozłowska, Roman Lonty, Werner Lubos, Jacek Łydżba, Stanisław Łyszczarz, Leon Maciej, Wincenty Maszkowski, Edmund Muc, Barbara Najwer, Adam Niekrasz, Ryszard Osadczy, Marian Panek, Łukasz Podlewski, Adam Roman, Anna Stawiarska, Jerzy Filip Sztuka, Włodzimierz Ściegienny, Tadeusz Wencel, Leszek Wieluński, Tadeusz Wiktor, Zenon Windak, Jolanta Winiszewska, Ewa Zawadzka, Aleksander Żakowicz, Agnieszka Żmudzińska, Zdzisław Żmudziński

Wystawa pod patronatem JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej oraz Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka

Zdjęcia