Akademicki koncert wirtualny - 46


Najnowszy odcinek AKW:
utwór Davida Maslanki - This is the world.... część IV
wykonawcy:
Robert Gawroński - Jakub Brawata - fortepiany
Marcin Serwaciński - Filip Filipski - perkusja
czyli PERCUSSION AND PIANOS ENSAMBLE

oraz
wybór rysunków
Zdzisława Wiatra z cyklu: "Rysowaniem światłem"  są już dostępne na kanale Katedry Muzyki
https://www.youtube.com/watch?v=crwsEQRDtXQ

Warto spojrzeć i posłuchać!
Zaprasza Katedra Muzyki