Akademicki koncert wirtualny - 42


Katedra Muzyki zaprasza do wysłuchania Uwertury do opery "Sroka złodziejka" Gioacchino Rossiniego w opracowaniu oraz wykonaniu Kupiński Guitar Duo, tworzonego przez Ewę Jabłczyńską i Dariusza Kupińskiego.
Muzyce towarzyszy prezentacja grafik Witolda Zaręby z cyklu "Non omnis moriar".

Zapraszamy pod adres: https://www.youtube.com/watch?v=03SMY6H994k