2 Nagroda dla Aleksandry Jakubczak w konkursie „Kitchen Print Biennale”, Francja


Aleksandra Jakubczak otrzymała 2 Nagrodę w międzynarodowym konkursie „Kitchen Print Biennale” za pracę „Linear space” wykonaną w technice litografii kuchennej.
Laureatów wyłoniło jury w składzie:
Ksenija TOMIČIĆprofessor at the School of Applied Arts and Design in Pula, (Croatia).
Louis GEVARTdoctorate in art history, art critic and lecturer at the Sorbonne School of Arts in Paris, (France).
Simon RIPLEYartist and teacher and co-founder of the Double Elephant Print Workshop in Exeter, (United Kingdom).
Miran ŠABIĆartist and professor in the engraving department of the Academy of Fine Arts in Zagreb. 1st Prize Kitchen Litho 2018, (Croatia).
Pablo DELFINIartist and teacher in Buenos Aires in the Grabado Menos Tóxico studio, (Argentina).
Fabiola MERCANDETTIartist, engraver and researcher (publications on the history of the burin and the non-toxic print) at the « Lab Blu » workshop in Rome, (Italy).
Alan MARSHALLformer director of the Museum of Printing and Graphic Communication of Lyon (France) and founding member of the Association of European Printing Museums (headquarters in Brussels, Belgium).
Rafael BARBABOSA ARGUELLESartist and teacher at the School of Design of the National Institute of Fine Arts of México, (Mexico).
Pei-Hsuan WUartist and teacher at Texture Printmaking Studio, (Taiwan).

Ponadto do konkursu zakwalifikowały się:
Marta Śliwiak
Anna Tarnowska

Aleksandra Jakubczak jest absolwentką Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, pracuje na macierzystej uczelni od 2012 roku. Brała udział w około 80 wystawach zbiorowych i 5 indywidualnych. Uzyskała nagrody i wyróżnienia w znaczących konkursach międzynarodowych i krajowych.