Organizacja kształcenia


Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej - Poradnik UJD
Instrukcja zabezpieczania danych osobowych na komputerach osobistych


Semestr zimowy 2022/2023

Terminarz tygodni dla semestru zimowego

Semestr zimowy 2021/2022

W związku z Zarządzeniem wewnętrznym Nr R021.1.85.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku 2021/2022 (odnośnik do zarządzenia), wszystkie zajęcia wykładowe w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 realizowane będą w formie zdalnej. Pozostałe formy zajęć prowadzone będą co do zasady w formie stacjonarnej.

Komunikat Rektora UJD

Komunikat Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2021/2022

Informuje się społeczność Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, że podjęto decyzję o przygotowaniu do prowadzenia kształcenia w formie stacjonarnej w budynkach Uczelni w roku akademickim 2021/2022.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe na zasadach obowiązujących przed 12 marca 2020 roku.
Decyzja może ulec zmianie w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej lub nowymi regulacjami prawnymi, szczególnie po wprowadzeniu określonych wytycznych dla jednostek szkolnictwa wyższego.

Rektor
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie
Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

regulamin kształcenia na odległość

weryfikacja efektów nauczania zdalnego


Semestr letni 2020/21

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.3.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie prowadzenia kształcenia oraz weryfikacji efektów uczenia się w trybie hybrydowym, w siedzibie Uczelni lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Muzyka w przestrzeni publicznej stopień pierwszy studia stacjonarne/niestacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, stopień I studia stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, stopień II studia stacjonarne

Zajęcia w trybie hybrydowym będą odbywać się w terminach zależnych od sytuacji epidemicznej.

Semestr zimowy 2020/2021

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Grafika

Malarstwo

Muzyka w przestrzeni publicznej

Fotografia

konsultacje semestr zimowy 2020/2021 Wydział Sztuki, kierunki: grafika, edukacja art. w zakresie sztuk plastycznych, fotografia i kreacja przekazu wizualnego, malarstwo

Nauczanie zdalne w sem. letnim 2019/20

Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.35.2020 w sprawie wprowadzenia procedur kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość