Oferty pracy


Spotkania: "Nie taki diabeł straszny jak go malują, czyli niemiecki inaczej"

Zapraszamy na czwarty cykl spotkań "Nie taki diabeł straszny jak go malują, czyli niemiecki inaczej"

KARTA ZGŁOSZENIA

Trzecie spotkanie

Zapraszamy na trzeci cykl spotkań "Nie taki diabeł straszny jak go malują, czyli niemiecki inaczej"

eśli chcesz bez stresu poćwiczyć język niemiecki, posłuchać niemieckiej muzyki, obejrzeć niemiecki film, to tutaj będzie to możliwe.

Szczegółowy harmonogram i tematyka spotkań oraz karta uczestnictwa w cyklu spotkań

Drugie spotkanie

We wtorek, 09.04.2013, odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Nie taki diabeł straszny jak go malują, czyli niemiecki inaczej”. Do uczniów częstochowskich szkół średnich (IX LO im. C.K. Norwida, IV LO im. H. Sienkiewicza, V LO im. A. Mickiewicza, LO im. S. Żeromskiego, III LO im. Wł. Biegańskiego oraz z Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych) dołączyła grupa pięciu uczniów z Zespołu Szkół im. Marii Curie – Skłodowskiej w Działoszynie. Tym razem uczniowie mieli okazję ćwiczyć wymowę niemiecką w nowym laboratorium językowym pod kierunkiem dr Elżbiety Pawlikowskiej – Asendrych.

Następne spotkanie 23.04.2013 o godz. 15.45.

Temat: Gramatyka na wesoło – Czas przeszły Perfekt.

Pierwsze spotkanie

We wtorek, 12.03.2013, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Nie taki diabeł straszny jak go malują, czyli niemiecki inaczej”. W spotkaniu poznali się uczniowie z wielu częstochowskich szkół średnich: IX LO im. C.K. Norwida, IV LO im. H. Sienkiewicza, VII LO im. M. Kopernika, V LO im. A. Mickiewicza, LO im. S. Żeromskiego, TZN, III LO im. Wł. Biegańskiego oraz z Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych.

Następne spotkanie 09.04.2013 o godz. 15.45.